ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

IDSI conformat sistemului integrat de management Calitate – Mediu – Sănătate & Securitate Ocupaţională – Securitatea Informaţiei

2014-06-02   Accesări: 4033  Vizitatori unici: 1934

 

În perioada 22 – 25 aprilie 2014 ÎS ”Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” (IDSI) a fost evaluat de către auditorii organismului de certificare Româno - Italian ”RINA SIMTEX OC”, autoritatea căruia este confirmată prin parteneriatul său cu Reţeaua Internaţională a Organismelor de Certificare IQNET. În cadrul auditului de certificare iniţială a fost apreciată conformitatea practicilor curente ale IDSI cu cerinţele standardelor internaţionale ISO 9001:2008 – ”Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”, OHSAS 18001:2007 – ”Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Specificaţii”, ISO 14001 – ”Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare”, ISO / IEC 27001:2005 – ”Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe”, precum şi cu cerinţele legale şi de reglementare ale Republicii Moldova, aferente activităţii organizaţiei.

Conducătorul echipei de audit, Directorul organismului de certificare RINA SIMTEX, auditor IRCA ing. Ionescu Răzvan a menţionat în cadrul şedinţei de închidere a auditului, că politicile organizatiei în domeniile susnumite, au fost detaliate în documentele interne ale companiei, care la rândul lor sunt aplicate cu responsabilitate şi consecvenţă de responsabilii de procesele sistemului şi de personalul implicat. IDSI şi-a demonstrat orientarea spre cerinţele clienţilor în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică şi de administrare a reţelei informatice a Academiei de Ştiinţe a R. Moldova, aplicând o planificare strictă a activităţilor şi un control riguros al respectării planurilor trasate. Un rol important în controlul asupra proceselor manageriale din cadrul organizatiei îl are sistemul de comunicare internă bazat pe programul informational ”MANTIS”, care prevede documentarea sarcinilor de perspectivă şi celor curente ale fiecărui angajat şi raportarea privind stadiul realizării acestor sarcini. D-l Ionescu a menţionat importanţa implementării cerinţelor standardului de securitate informaţională ISO/IEC 27001:2005, care constă în faptul, că încrederea clienţilor şi a altor părţi interesate poate fi obţinută doar în cazul, când organizaţia asigură confidenţialitatea, disponibilitatea şi integritatea propriei informaţii şi a informaţiei partenerilor, în posesia căreia ea intra în baza prevederilor contractuale. Acestă încredere poate fi obţinută prin aplicarea tehnicilor manageriale oferite de standardul internaţional. Implementarea cerinţelor standardelor ISO 14001 şi OHSAS 18001 vor permite organizaţiei să-şi îmbunătăţească continuu performanţele de mediu şi de securitate a muncii.

Directorul IDSI, doctor în informatică Cojocaru Igor a menţionat, că implementarea şi certificarea sistemelor de management a fost o decizie strategică a organizaţiei, bazată pe faptul că la etapa actuală o organizaţie poate funcţiona doar în baza unor reguli interne, care o orientează spre satisfacţia cerinţelor tuturor părţilor interesate – clienţi, furnizori, angajaţi, fondatori, societate, etc. Implementarea concomitentă a sistemelor de management bazate pe cerinţele standardelor internaţionale de management facilitează atingerea acestui deziderat. În R. Moldova IDSI este unul din pionerii integrării celor patru standarde manageriale în cadrul unui sistem şi va promova propria experienţă în acest domeniu la companiile partenerilor.

În rezultatul evaluării rapoartelor de audit de către Comitetul Operativ de Certificare, RINA SIMTEX OC a eliberat organizaţiei ÎS ”Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” certificatele nr. 30560/14/R din 29.04.2014 (ISO 9001:2008), nr. EMS-5443/R din 29.04.2014 (ISO 14001:2004), nr. OHS-2007 din 29.04.2014 (OHSAS 18001:2007), nr. 268/14 din 30.04.2014 (ISO/IEC 27001:2005).

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: standard, securitatea informaţiei, IDSI
Ultima actualizare:  05-06-2014 22:24:02
Sursa:    IDSI

 
9
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova