ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

"Cloud Technology for e-Government and beyond" - masă rotundă organizată în cadrul proiectului SEERA-EI

2011-04-18

Masa rotundă întitulată "Cloud technology for e-Government and beyond" a avut loc pe 13 aprilie 2011, la ora 14:00 în incinta hotelulu Codru, Sala de presă. Scopul acestui eveniment a fost nu doar schimbul de cunoştinţe şi practici în domeniul Cloud în Europa de Sud-Est, ci şi consolidarea colaborarării în regiune spre crearea unor viziuni regionale comune şi strategii de dezvoltare a e-infrastructurilor şi utilizarea acestora pentru a impulsiona activităţile de cercetare & dezvoltare şi serviciile de e-guvernare.

Masa rotundă a vizat reprezentanţii ministerelor de profil din Europa de Sud-Est, care sunt implicate în procesul decizional pentru dezvoltarea, gestionarea şi punerea în aplicare a programelor naţionale de e-infrastructură. Evenimentul face parte dintr-o serie de ateliere de lucru, organizate de proiectul CE "SEERA-EI – Spaţiul Europei de Sud Est pentru Cercetarea în eInfrastructură" finanţat de Programul Cadru 7 pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică.

La eveniment au participat peste 40 reprezentanţi ai ministerelor de profil, mediului academic şi organizaţiilor din domeniul TIC din ţară (AŞM, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Institutul de Matematică şi Informatică, RENAM, Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii, Centrul de Telecomunicaţii Speciale, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat, Academia de Studii Economice, Centrul Naţional de Management în Medicică, Universitatea de Medicină şi Farmacie etc.), dar şi reprezentanţi ai consorţiului proiectului SEERA-EI.

Prezentările din cadrul evenimentului s-au axat pe iniţiativele de Cloud computing şi utilizarea acestora atît pentru e-guvernare, cît şi e-cercetare în baza infrastructurilor electronice. Prezentarea dlui Ţurcanu, reprezentant al Centrului de Guverare Electronică din Moldova, a trezit un interes deosebit, atât pentru invitaţii din ţară, cît şi cei de peste hotare. Totodată au prezentat interes practicile şi experienţa în domeniul vizat redate în prezentările partenerilor din Turcia, Bulgaria şi Grecia, membri ai consorţiului proiectului SEERA-EI.

Prezentările din cadrul evenimentului:

1. Cloud computing: an insight (Aneta Karaivanova, IICT- Bulgarian Academy of Sciences)

2. The Cloud components in the Bulgarian eGovernment IT Strategy 2011-2015 (Mr. Ivan Stanev, MTITC, “Electronic governance” directorate, Bulgaria)

3. Cloud and distributed computing services for support of Research & Development in Turkey (Ebru Basak, TUBITAK, Turkey)

4. Cloud computing initiatives in Greece – eScience and eGovernment (Ognjen Prnjat, GRNET, Greece)

5. M-Cloud initiative (Iurie Turcanu, e-Government Center, Moldova)

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: ASM, IDSI, eInfrastructura, PC7, SEERA-EI
Ultima actualizare:  22-04-2011 08:39:16
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova