ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Formarea şi evoluţia echipelor de lucru şi management IT

2012-04-09

Evolutia echipelor si Management in ITPe 6 aprilie curent, în incinta Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) s-a desfăşurat seminarul „Evoluţia echipelor şi Management în IT".

Seminarul a fost organizat de şefii de laborator ai IDSI Elena Zamşa (Laboratorul Cercetare-dezvoltare a Societăţii Informaţionale) şi Valentina Jardan (Laboratorul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale), care au participat la o serie de evenimente naţionale şi internaţionale din domeniu.

Scopul evenimentului a constat în diseminarea informaţiei studiate, formarea şi dezvoltarea abilităţilor de organizare a echipelor de lucru şi management IT la colaboratorii IDSI.

Agenda a inclus modele teoretice şi practice interactive referitor la managementul strategic, managementul proiectelor IT, propuneri şi plan de îmbunătăţire a managementului proiectelor în IDSI, organizarea echipelor şi grupurilor de lucru, fazele dezvoltării grupelor/echipelor, statutul psiho-social al angajatului.

Elena Zamşa a menţionat faptul că într-o echipă fiecare persoană este individuală şi corespunde unui psiho-tip comportamental – alfa, beta, gama şi omega, iar pentru ca un proiect să fie finalizat cu succes este nevoie de o armonie între ele. Pentru a crea o echipă de succes, este nevoie de o persoană alfa – liderul grupului, o persoană beta – consilierul şi strategul echipei, şi un număr preponderent de persoane gama – oamenii direcţionaţi spre rezultat sau, altfel spus, executanţii. Persoanele omega urmăresc scopuri personale decât de grup şi induc conflicte în grup.

Valentina Jardan a adăugat că o echipă de succes este aceea care are şi un plan de acţiuni bine construit. Iar un proiect IT trebuie să ţină cont de o serie de reguli de aur referitor la planificare, una dintre care este trapezul de aur. El presupune analiza proiectului din perspectiva cost, calitate, timp. Iar dacă există restanţe la una din ele, proiectul poate fi considerat eşuat.

La eveniment au participat colaboratorii IDSI care sunt implicaţi în activităţi de organizare şi coordonare.

Mai multe detalii le puteţi afla accesând linkurile prezentărilor de la seminar:

Organizarea echipelor şi grupurilor de lucru – Elena Zamşa
Management IT – Valentina Jardan

 

Anastasia Seraciov

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Valentina Jardan, seminar, management, Elena Zamşa, echipa
Ultima actualizare:  11-04-2012 13:19:21
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova