ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Un nou caz de succes al IDSI

2012-06-11


Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) investeşte inteligent în angajaţii săi!

Astfel, în urma experienţei acumulate în cadrul IDSI, în calitate de Responsabil Relaţii Naţionale şi Internaţionale, Anastasia Ştefaniţa a susţinut cu succes (cu nota zece) teza de master cu tema: „Practici de elaborare a politicilor de prestare a serviciilor publice informaţionale în cadrul Spaţiului Administrativ European”, programul de masterat Politici şi Servicii Publice.

La data de 9 iunie 2012, în cadrul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea de Stat, angajata IDSI a prezentat situaţia Republicii Moldova din perspectiva serviciilor publice electronice, evaluînd gradul de europenizare a ţării noastre din acest punct de vedere. Studiul respectiv a fost posibil datorită stagiului de practică realizat de către Anastasia Ştefaniţa în cadrul Parlamentului European, la Bruxelles şi Strasbourg în perioada 5 februarie - 5 martie 2012, dar şi a experienţei acumulate în cadrul IDSI pe parcursul a unui an şi jumătate. Participarea angajatului IDSI la şedinţele de lucru şi discuţiile privind Strategia „Moldova Digitală 2020” organizate de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor din Republica Moldova, au permis o abordare empirică a temei de cercetare.

Cercetările realizate pe parcursul studiilor de masterat vor fi continuate de către dsra Anastasia în funcţia sa de cercetător ştiinţific stagiar (Responsabil Relaţii Naţionale şi Internaţionale) în cadrul IDSI.

Prin urmare, IDSI investeşte inteligent în formarea angajaţilor săi promovînd şi încurajînd formarea continuă a accestora.

Prezentare teza de masterat „Practici de elaborare a politicilor de prestare a serviciilor publice informaţionale în cadrul  Spaţiului Administrativ European”
 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: USM, teza, servicii publice, masterat, IDSI, Anastasia Ştefaniţa
Ultima actualizare:  18-07-2012 15:26:23
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova