ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Şcoala de vară „Sinergia cercetării ştiinţifice academice cu nevoile şi aşteptările societăţii”

2012-07-31


În zilele de 26-28 iulie 2012, la Târgovişte (România) şi-a desfăşurat lucrările Şcoala de vară „Sinergia cercetării ştiinţifice academice cu nevoile şi aşteptările societăţii”. Această acţiune reprezintă cea de-a doua Şcoală de vară, organizată în cadrul unui Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu titlul: „Pregătirea doctorală de excelenţă pentru societatea cunoaşterii - PREDEX”. Evenimentul a fost conceput în ajutorul doctoranzilor şi postdoctoranzilor, cu participarea conducătorilor de doctorat şi a altor profesori, urmând axa prioritară „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
La eveniment a participat şi o echipă din cadrul IDSI, care a răspuns la amabila invitaţie a dlui prof. Horaţiu Dragomirescu, în cadrul colaborării la proiectul bilateral „Riscuri ce intervin în procesul de trecere de la societatea informaţională către societatea cunoaşterii. Cercetare prospectivă pe exemplul României şi Republicii Moldova.” Echipa formată din Igor Cojocaru, Gheorghe Cuciureanu, Rodica Cujba şi Elena Ungureanu a participat la toate şedinţele Şcolii de vară (şedinţele în plen şi pe ateliere).

Discuţiile fructuoase cu dl prof. Horaţiu Dragomirescu, în special cu privire la şcolile de gândire, incitanta comunicare a dlui prof. Ioan Opriş despre cercetarea muzeală, inclusiv despre perspectiva lor digitală, admirabila prelegere a dlui acad. Nicolae Zamfir, care a descris eforturile Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară, descriind un megaproiect de talie mondială despre „lumina laser”: „Proiectul Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)”, uzină care va fi construită în România, alocuţiunea dnei prof. Adriana Grigorescu, „Sincronism managerial în gestionarea asistenţei financiare a fondurilor europene” şi a dlui prof. Nicolae Vasile, „Ingineria electrică – promotor al dezvoltării durabile şi globalizării” şi multe-multe alte comunicări de valoare - au suscitat un viu interes din partea audienţei. Dar mai ales dna prof. Maria Niculescu (inima Şcolii de vară), managerul proiectului PREDEX, a fost cea care a încântat asistenţa prin verva polemică şi echidistantă şi ţinuta intelectuală de netăgăduit. Comunicarea Domniei sale “Ultraliberalismul contabil şi decizia managerială” - a fost una de zile mari. Intervenţiile Domniei sale au dat culoare evenimentului şi au sporit dorinţa doctoranzilor (şi nu numai) de raliere la standarde pe care le reclamă societatea cunoaşterii.

Participarea la eveniment a confirmat orientarea IDSI către pregătirea multidisciplinară, în special în ceea ce priveşte societatea cunoaşterii, care reclamă bunele practici în domeniul managementului proiectelor, managementului şi marketingului cunostinţelor, contabilităţii şi auditului, economiei cunoaşterii.

Site-ul proiectului PREDEX şi Programul şcolii de vară se găsesc aici: www.predex.ro

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: inovare, Igor Cojocaru, IDSI, Horaţiu Dragomirescu, cercetare
Ultima actualizare:  11-11-2013 17:32:31
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova