ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Prezenţa, conţinutul şi calitatea paginilor web ale organizaţiilor CDI

2014-09-12   Accesări: 11820  Vizitatori unici: 3863

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale a realizat în perioada 09 iunie – 09 iulie 2014 un studiu anual de evaluare a prezenţei, conţinutului şi calităţii paginilor web (site-urilor) ale organizaţiilor din sfera de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) din Republica Moldova. Studiul este o continuare a monitorizării prezenţei organizaţiilor de Cercetare, Dezvoltare, Inovare din R.Moldova în spaţiul web, efectuate de IDSI pe parcursul lunii septembrie 2013.

În acest studiu au fost analizate 64 de organizaţii din sfera CDI:

- 8 instituţii de administrare, evaluare şi suport;
- 20 membri instituţionali ai AŞM;
- 32 membri de profil ai AŞM;
- 4 membri afiliaţi ai AŞM
.

Studiul de evaluare a prezenţei, conţinutului şi calităţii paginilor web a fost efectuat din perspectiva următoarelor categorii de cercetare:
1) Prezenţa şi Funcţionalitatea – prezenţa organizaţiilor CDI în spaţiul Internet prin existenţa, funcţionalitatea şi uzabilitatea paginilor oficiale Web;
2) Misiune şi Administraţie – conţinutul reprezentativ despre activitatea organizaţiilor;
3) Vizibilitatea şi Transparenţa rezultatelor cercetărilor;
4) Gradul de optimizare SEO al paginilor web.

La elaborarea cercetării s-au respectat unele cerinţe din Hotărârea de Guvern nr. 188 din 03.04. 2012 cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet şi unele cerinţe din Hotărârea nr.104 cu privire la informatizarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (30 iunie 2011).

În baza acestui studiu va fi elaborat un program care va evidenţia acţiunile necesare pentru planificarea strategică şi evaluarea detaliată a necesităţilor legate de dezvoltarea tehnologiilor societăţii informaţionale şi utilizarea acestora în sfera CDI din Republica Moldova.

Menţionăm că aceasta este doar o versiune prescurtată a studiului, pentru mai multe detalii şi recomandări vă rugăm să ne contactaţi.

1. Prezenţa web a organizaţiilor din sfera CDI
Marea majoritate a organizaţiilor supuse evaluării au pagini web oficiale şi întreţin funcţionalitatea lor – 59 de instituţii din 64 sau 92% din numărul total (fig. 1).

Fig. 1 - Prezenţa web a instituţiilor CDI

2. Versiunile lingvistice ale paginilor web. Numărul de versiuni lingvistice ne indică grupul ţintă al utilizatorilor site-ului, fiind importantă viteza cu care aceştia înţeleg informaţia prezentată. Este salutar faptul ca aproape 80% (47 din 59) din paginile web au declarat şi întreţin mai mult de o versiune lingvistică, totuşi, în 14 cazuri (23%) din 47, vesiunile lingvistice erau declarate fără a fi asigurată traducerea respectivă sau cu traducerea parţială a conţinutului (fig. 2).

Fig. 2 - Numărul de versiuni lingvistice ale paginilor web ale instituţiilor CDI

Cele mai multe pagini web ale organizaţiilor CDI oferă conţinut multilingv, în limbile română, rusă şi engleză (49%). Din numărul total de organizaţii, 14 oferă conţinut exclusiv în limba română (fig. 3).

Fig. 3 - Versiunile lingvistice utilizate de organizaţiile CDI pentru paginile web

3. Interacţiunea cu social media. Un element de promovare a activităţii în spaţiul Internet este considerată posibilitatea interacţiunii paginilor web cu diverse reţele de socializare (pagini pe reţelele de socializare, butoane de genul like, share etc.). Aproximativ jumătate din organizaţiile CDI sunt prezente pe reţelele de socializare, unde au posibilitatea să-şi promoveze activ imaginea şi serviciile (Infografic 1). Din cele 59 de organizaţii, 29 dispun de una sau mai multe pagini personalizate pe reţelele de socializare (49% din totalul instituţiilor). Alte 3 organizaţii au implementat pe paginile lor mecanisme de distribuire a informaţiilor prin intermediul reţelelor de socializare (de genul like, share etc.) fără a avea vreo pagină oficială pe acele reţele (Infografic 1).

Infografic 1 - Prezenţa și interacţiunea organizaţiilor CDI cu Social Media

4. Data publicării informaţiilor. Un criteriu important este indicarea datei publicării sau actualizării informaţiei. Acest indicator vorbeşte elocvent cât de des este actualizată informaţia ori dacă a fost plasată sau actualizată la timp. În lipsa acestor date este foarte complicat a stabili actualitatea şi veridicitatea informaţiei plasate.
O problemă care a fost depistată este lipsa indicării datei publicării şi/sau actualizării informaţiei. Astfel, au fost identificate 37% din numărul total de pagini web care nu indică data publicării nici pe o pagină a site-ului, 57% indică doar în compartimentul noutăţilor şi 5% care indică pe majoritatea paginilor site-ului (Infografic 2).

Infografic 2 - Prezenţa datei publicării sau actualizării informaţiilor pe paginile web ale instituţiilor CDI

5. Mecanismele de căutare sau motoarele de căutare (Google, Bing) încorporate în paginile web permit găsirea mai uşoară a informaţiei necesare. Mecanisme de căutare sunt implementate pe mai bine de 55% din paginile web (Infografic 3).

Infografic 3 - Implementarea mecanismelor de căutare pe paginile web ale instituţiilor CDI

Cele mai multe pagini utilizează mecanismul de căutare propriu (86% din numărul total de pagini web). Pe alte două pagini, deşi este plasat motorul de căutare el nu funcţionează (Infografic 3).
Divizând tipurile de instituţii în autorităţi CDI, membri instituţionali, membri de profil şi membri afiliaţi, obţinem următoarele rezultate:

Infografic 4 - Implementarea modulului de căutare pe paginile web ale instituţiilor CDI,
divizate pe tipuri de instituţii

6. Secțiunea Noutăţi. Pentru reflectarea activităţii oricărei instituţii sau pentru a reda cronologia evenimentelor petrecute sau planificate este recomandată folosirea secţiunii ,,Noutăţi”. Organizaţiile, în mare parte, au grijă să publice regulat informaţiile în secţiunea respectivă. Totuşi, menţionăm ca aproape 30% din organizaţiile evaluate nu actualizează corespunzător noutăţile, iar alte 10% nici nu au o asemenea rubrică pe paginile web (Infografic 5).

Infografic 5 - Prezenţa şi actualizarea compartimentului Noutăţi pe paginile web ale instituţiilor CDI

7. Modulul de abonare la noutăţi. Modul de punere la curent cu ultimele evenimente şi de a obţine cea mai proaspătă informaţie despre activitatea instituţiilor în mod operativ poate fi asigurat prin implementarea mecanismului de abonare la noutăţi. Majoritatea paginilor web monitorizate nu au implementat un modul de abonare la noutăţi şi doar 14 site-uri oferă o astfel de oportunitate, sau 26 % din numărul total (Infografic 6). Rezultatele au fost obţinute numai din paginile web la care sunt disponibile compartimentele despre noutăţi.

Infografic 6 - Implementarea modulului de abonare la noutăţi pe site-urile autorităţilor CDI

8. Compartimentul Despre organizaţie. Un element a cărui prezenţă este importantă pe pagina web a oricărei organizaţii este pagina consacrată descrierii acestei instituţii, istoria şi misiunea sa.
În urma monitorizării am constatat că deşi multe organizații plasează informaţii despre activitatea sa, nu întotdeauna această informaţie este completă (Infografic 7).

Infografic 7 - Prezenţa şi conţinutul compartimentului Despre organizaţie
pe paginile web ale instituţiilor CDI

9. Organigrama. O înţelegere mai clară despre interacţiunea subdiviziunilor oricărei instituţii se poate datora vizualizării grafice a structurii organizaţionale a instituţiei respective – organigrama organizaţiei.
Din cele 59 de organizaţii care deţin pagini web, 27 au plasat organigrama pe pagina web, sau 46% din numărul total (Infografic 8).
De menţionat că pe paginile web ale Universităţii Tehnice a Moldovei şi Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi sunt plasate organigramele instituţiilor cu design ce permite prin clickare accesul la informaţia despre persoană sau subdiviziune.

Infografic 8 - Prezenţa organigramei pe paginile web ale instituţiilor CDI

10. Informaţii despre conducere. Organizaţiile sunt foarte rezervate în a prezenta informaţie despre conducerea instituţiilor. Mai bine de 40% dintre organizaţii fac publice informaţii complete (cu fotografii, CV-uri şi date de contact) despre conducătorii instituţiei. Totodată, 46% din organizaţii publică doar Numele, Prenumele şi funcţia angajatului şi 14% nici acest minim nu-l asigură (fig. 4).

Fig. 4 - Prezenţa informaţiilor despre conducere pe paginile web ale instituţiilor CDI

11. Informaţii despre proiectele în derulare sau cele finalizate. La acest capitol, pe paginile web a instituţiilor CDI informaţia este dispersată, prezentată sub diferite forme şi în diferite compartimente. În cele mai dese cazuri nu există un compartiment separat consacrat reflectării activităţii stiinţifice, proiectelor şi rezultatelor. În aceste condiţii, 37% din organizaţii nu au publicat nici o informaţie despre proiectele în derulare, 44% – au prezentat o informaţie succintă în formă de enumerare a listei proiectelor în derulare şi doar 19% din totalul organizaţiilor au făcut publice informaţii puţin mai detaliate (fig. 5).

Fig. 5 - Prezenţa informațiilor despre proiecte pe paginile web a instituţiilor CDI

Referitor la informaţia despre proiectele finalizate situaţia este şi mai rezervată. Mai mult de jumătate din organizaţii – 55%, nu au pe paginile lor nici o informaţie despre proiectele finalizate, 40% au facut publice cu un anumit grad de detaliere şi doar 5% au publicat informaţie amplă, cu indicarea rezultatelor obţinute pentru fiecare proiect (fig. 6).

Fig. 6 - Prezenţa informaţiilor despre proiectele finalizate pe paginile web ale instituţiilor CDI

12. Informaţii despre rapoarte. Cu referire la plasarea pe paginile web a informaţiei despre rapoartele anuale constatăm că doar 27% din organizaţii au un asemenea compartiment (fig. 7).

Fig. 7 - Prezenţa informaţiilor despre rapoarte pe paginile web ale instituţiilor CDI

13. Informaţii despre publicaţii. Numărul organizaţiilor care nu asigură acces la lucrările cercetătorilor ştiinţifici este destul de mare, mai bine de jumătate – 52%. Alte 23% din organizaţii fac publice doar listele lucrărilor. În schimb, celelalte 48% asigură accesul la revistele științifice de pe pagina web a organizației (fig. 8).

Fig. 8 - Accesul la publicaţii pe paginile web ale instituţiilor CDI

14. Timpul de încărcare a paginilor web pe calculator. Timpul de încărcare a paginii web este şi va rămâne un factor-cheie pentru un site. Studiile ne demonstrează că 75% din oamenii care vizitează site-urile ce se încarcă în mai mult de 4-5 secunde, vor renunţa la site-ul respectiv sau nu vor reveni. În cadrul studiului a fost calculat timpul de încărcare fiind date câteva calificative: timp de încărcare rapid, timp de încărcare satisfăcător şi timp de încărcare foarte lent (fig. 9).
Timpul de încărcare a fost stabilit prin intermediul instrumentului woorank (media dintre viteza de încărcare a site-ului, viteza de acces la internet şi volumul site-ului).

Fig. 9 - Timpul de încărcare a paginilor web ale instituţiilor CDI

15. Timpul de încărcare a paginilor web pe dispozitivele mobile. Din ce în ce mai multe persoane folosesc dispozitivele mobile (tablete, smartphone-uri) pentru a accesa internetul. De aceea optimizarea site-urilor pentru telefoanele mobile este un lucru primordial. Deşi toate site-urile sunt disponibile pe dispozitivele mobile, foarte puţine dispun de un timp de încărcare satisfăcător. De asemenea, nici un site nu dispune de aplicaţii speciale, care pot fi instalate pe dispozitive mobile pentru a accesa cu uşurinţă site-ul (fig. 10).
Timpul de încărcare a fost stabilit prin intermediul instrumentului woorank (media dintre viteza de încărcare a site-ului, viteza de acces la internet și volumul site-ului).

Fig. 10 - Timpul de încărcare a paginilor web ale instituţiilor CDI pe dispozitivele mobile

16. Gradul de conformitate W3C. Un factor important este corespunderea site-ului elaborat recomandărilor World Wide Web Consorţium (W3C) (a se vedea www.w3c.org). Aceste recomandări permit asigurarea calităţii înalte a paginilor web, inclusiv posibilităţii de vizualizare corectă a informaţiei cu diferite browsere şi compatibilităţii cu diferite platforme informatice. Pentru a testa erorile site-ului dvs. şi a identifica eventualele soluţii, accesaţi www.validator.w3.org.
Din nefericire, foarte puţine site-uri iau în calcul aceste recomandări. Pe fiecare site în parte se pot depista zeci de erori, care influenţează calitatea site-ului şi vizibilitatea lui în spaţiul web (fig. 11). Alte 8 pagini web, deşi au 0 erori, totuşi ele nu sunt valide din cauza unor probleme care nu permit calcularea erorilor propriu-zise.

Fig. 11 - Gradul de conformitate W3C a paginilor web ale instituţiilor CDI

17. Utilizarea instrumentelor de analiză a site-ului. Una dintre „armele” cele mai de preţ ale dezvoltatorilor şi deţinătorilor de site-uri este sistemul de analiză a site-ului (Analytics), cu ajutorul căruia orice statistică referitoare la site-uri poate fi disponibilă (nr. de vizitatori, nr. de vizite etc.). Analytics este un serviciu gratuit în general (deşi există şi variante contra cost cu un număr mai mare de opţiuni), ce permite observarea în timp real a tendinţelor generale legate de traficul şi audienţa unui site. Interpretând statisticile oferite de sistemele de analiză, devine mult mai uşor pentru cei care se ocupă şi/sau deţin un site să întreprindă măsuri de îmbunătăţire a performanţelor respectivului site şi de optimizare. Unul dintre cele mai mai utilizate sisteme de analiză a site-urilor care oferă statistici detaliate chiar şi în versiunea gratuită şi pe care îl recomandăm este Google Analytics.
Din cele 59 pagini web, 38 dispun de sisteme de analiză (fig. 12), toate utilizând înstrumentul Google Analytics, iar unele din ele folosesc chiar 2-3 sisteme concomitent.
Conform google analytics, în anul 2013 site-urile din sfera CDI elaborate și menținute de IDSI au cumulat 309168 de vizite și 124223 vizitatori unici.

Fig. 12 - Utilizarea sistemelor de analiză pe paginile web ale instituţiilor CDI

Un alt indicator important în realizarea site-urilor este sistemul de administrare a conţinutului sau Content Management System (CMS-ul) utilizat pentru automatizarea gestiunii conţinutului site-urilor. Scopul este de a reduce sau elimina intervenţia programatorilor la editarea şi administrarea site-urilor. CMS-ul facilitează organizarea, controlul şi publicarea de documente sau alt tip de conţinut, cum ar fi imagini şi resurse multimedia. Cele mai multe site-uri din cadrul academic folosesc pe post de CMS, sisteme proprii (33%). Celelalte pagini web sunt bazate pe diverse platforme, gratuite sau contra plată (fig. 13).

Fig. 13 - CMS-ul utilizat pentru paginile web ale instituţiilor CDI

Tot în acest studiu a fost urmărit şi numărul de backlink-uri pe care îl au paginile web ale instituţiilor CDI. Un backlink este orice link primit de un nod web (care poate fi o pagină web, un director, un subdomeniu etc.) de la un alt nod web. Într-o formă mai simplă: un backlink este orice link de pe o pagină care indică spre o anumită pagină sau site. Backlink-urile mai sunt întalnite sub denumirea de incoming links sau inbound links.
În cadrul site-urilor instituţiilor din sfera CDI, backlink-urile pot fi interpretate ca ,,citări ale site-ului”, acest lucru influenţând considerabil creşterea vizibilităţii în spaţiul web. Cu cât numărul backlink-urilor este mai mare, cu atât site-ul este mai vizibil în spaţiul virtual. Rezultatele monitorizării sunt prezentate în fig. 14.
Numărul de backlink-uri a fost calculat prin intermediul instrumentului Ahrefs, unul dintre cele mai calitative și utilizate instrumente SEO la nivel mondial.

Fig. 14- Numărul de backlink-uri ale paginilor web ale instituiţiilor CDI

Indicatorul Referring Domains arată numărul de domenii diferite ce conţin backlink-uri. Dacă numărul de backlink-uri către un site este foarte mare, aceasta nu înseamnă că acela este şi numărul domeniilor, sau mai exact numărul site-urilor externe care fac referinţă la site-ul dvs., sau invers, dacă numărul de backlink-uri este mic, nu înseamnă că este mic şi numărul site-urilor de pe care se fac acele referinţe. De aceea indicatorul Referring Domains ne arată numărul aproximativ de domenii de pe care avem backlink-uri. Numărul de domenii de referinţă a fost calculat prin intermediul instrumentului Ahrefs, unul dintre cele mai calitative şi utilizate instrumente SEO la nivel mondial.

Fig. 15 - Numărul de domenii de referinţă către paginile web ale instituţiilor CDI

Concluzii: Marea majoritate a organizaţiilor supuse evaluării dispun de pagini web oficiale şi întreţin funcţionalitatea lor. Cu toate că aproape 80% din pagini web sunt conforme unui stil şi design modern, totuşi 22% din ele necesită a fi supuse unei revizuiri. De asemenea, pentru o mare parte din paginile web recomandăm să fie revăzute modul de utilizare a fonturilor şi excluderea excesului de culoare în text. Aproape 80% din paginile web au declarat şi utilizează mai mult de o versiune lingvistică, dar totusi au fost depistate 14 cazuri când vesiunile lingvistice erau declarate fără asigurarea traducerilor respective sau au fost asigurate traduceri parţiale. O problemă depistată constituie lipsa indicării datei publicării şi/sau actualizării informaţiei. Astfel, 37% din numărul total de pagini web nu indică data publicării nici pe o pagină a site-ului, 57% indică doar în compartimentul noutăţilor şi 5% indică pe majoritatea paginilor site-ului. Mecanisme de căutare sunt implementate pe mai bine de 55% din paginile web, iar mecanisme de abonare la noutăţi doar pe 26% din numărul total. De asemenea, o mare parte din organizaţii fac publice informaţiile despre organizaţie şi istoria sa, misiunea si sarcinile etc. Accesul la documentul normativ de bază (Regulament sau Statut) al instituţiilor este asigurat mai puţin. Organizaţiile, în mare parte, au grijă să publice regulat informaţia la rubrica Noutăţi. De asemenea, aproape 30% din organizaţiile evaluate nu actualizează secţiunea cu noutăţi iar alte 10% nici nu au asemenea rubrică pe paginile web. Organizaţiile sunt foarte rezervate în ceea ce priveşte prezentarea informaţiei despre administraţia instituţiilor. De multe ori, pe paginile web este destul de dificilă identificarea existenţei şi activităţii unor entităţi ca Senat, consilii ştiinţifice sau consilii de Administraţie.

Informaţia despre proiectele în derulare sau cele finalizate este dispersată, prezentată sub diferite forme şi în diferite compartimente. În cele mai dese cazuri nu există o rubrică separată consacrată reflectării activităţii stiinţifice: proiectelor şi rezultatelor. Informaţia despre proiectele finalizate apoape că lipseşte. Mai mult de jumătate din organizaţii nu au pe paginile lor nici o informaţie despre proiectele finalizate. Cu referire la plasarea pe paginile web a informaţiei despre rapoartele anuale constatăm că doar 27% din organizaţii au asemenea compartiment. Numărul organizaţiilor care nu asigură acces la lucrările sale este destul de mare, mai bine de jumătate.

Mai bine de jumătate din site-uri dispun de un timp de încărcare foarte lent, atât pe calculator, cât şi pe dispozitivele mobile. Majoritatea site-urilor nu se conformează standartului W3C, fiind înregistrate site-uri cu zeci şi sute de erori care influenţează calitatea site-ului şi vizibilitatea lui în spaţiul web. O mare parte din site-uri nu au implementate sisteme de analiză. De asemenea, foarte multe pagini web dispun de un număr mic de backlink-uri, ceea ce diminuează vizibilitatea lor în spaţiul web.

Toate rezultatele, infograficele, diagramele sunt elaborate exclusiv de către IDSI şi se pot prelua doar cu indicarea sursei.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: studii, IDSI, CDI
Ultima actualizare:  23-09-2014 14:44:51
Sursa:   IDSI 

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova