ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Platforma on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice din Republica Moldova

Accesări: 1104  Vizitatori unici: 761

Codul                        21.70105.39ȘD 

Durata                      2021-2022

Director de proiect   dr. hab., conf.cer. Vitalie Minciună

Cuvinte-cheie           evenimente științifice, evidență, monitorizare, raportare, clasificare

Rezumatul proiectului

Manifestările științifice se numără printre principalele forme de diseminare a rezultatelor științifice către comunitatea științifică, domeniu educațional și sfera de producere. Implicarea în organizarea și desfășurarea acestor evenimente este contorizată și punctată în cadrul proceselor de evaluare a organizațiilor și de atestare a cadrelor științifice și științifico-didactice.

Pentru a standardiza această activitate, Agenția Națională de Asigurare a Calități în Educație și Cercetare (ANACEC) a elaborat și pus în aplicare Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice, conform căruia se prevede elaborarea anuală a două registre: Registrul naţional al manifestărilor ştiinţifice planificate și Registrul materialelor publicate în baza manifestărilor ştiinţifice organizate.

Este foarte dificil de a monitoriza și valida aceste activități, de a asigura interoperabilitatea datelor din aceste două registre, de a contrapune intențiile și realizările în cadru a sute de evenimente organizate pe parcursul unui an (pentru anul 2021 au fost înregistrate cca 500 de evenimente științifice de la peste 60 de instituții de cercetare-inovare și de învățământ superior), de a verifica corespunderea evenimentului organizat celui declarat inițial, de a preciza tipul manifestării desfășurate prin prisma criteriilor de clasificare a evenimentelor. Toate aceste proceduri s-ar simplifica semnificativ prin aplicarea unor metode automatizate de depunere, raportare, verificare, clasificare a evenimentelor inițiate și realizate.

În contextul celor expuse se impune realizarea unor acțiuni (obiective) după cum urmează:

 1. Elaborarea platformei on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice;
 2. Aprecierea fezabilității platformei;
 3. Elaborarea Registrului electronic naţional al manifestărilor ştiinţifice planificate pentru anul 2022;
 4. Generarea Registrului materialelor publicate în baza manifestărilor ştiinţifice organizate în anul 2022 (în timp real)

Realizarea acestor obiective ar contribui la creșterea vizibilității și calității evenimentelor științifice organizate în țară prin monitorizarea respectării standardelor normative stabilite și facilitarea procedurilor de evaluare on-line și clasificare a evenimentelor în scopul cuantificării lor în procesul evaluării organizațiilor și atestării cadrelor științifice și științifico-didactice.

Echipa proiectului

 1. Minciună Vitalie, dr. hab., conf. cercet.
 2. Cazacu Elena
 3. Cernăuțeanu Victor, dr.
 4. Chiciuc Andrei, dr., conf. univ.
 5. Cojocaru Igor, dr
 6. Cuciureanu Gheorghe, dr. hab., conf. cercet.
 7. Cujba Rodica, dr
 8. Guzun Mihail, dr.
 9. Munteanu Ruslan
 10. Piscenco Marina, dr.
 11. Țurcan Andrei
 12. Țurcan Nelly, dr. hab, prof.univ.
 13. Ungureanu Elena, . hab., conf. cercet.
 14. Vrabie Valeria, dr., conf. cercet.


Etapele de realizare a proiectului

Etapa I. Elaborarea platformei on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice.
Elaborarea unei platforme pentru evidența și monitorizarea evenimentelor științifice, cu date interoperabile cu cele preluate pe alte compartimente ale Instrumentului Bibliometric Național (pagina organizației, pagina autorului).

Etapa II. Aprecierea fezabilității platformei.
Estimarea fezabilității platformei.

Etapa III. Elaborarea Registrului naţional al manifestărilor ştiinţifice planificate pentru anul 2022.
Elaborarea Registrului evenimentelor pentru anul următor utilizând deja platforma elaborate.

Etapa IV. Generarea Registrului materialelor publicate în baza manifestărilor ştiinţifice organizate în anul 2022 (în timp real).
Generarea operativă a informației actualizate privind evenimentele organizate în anul de referință (situația reală la momentul accesării).
 

PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI pe anul 2021

Nr. etapei Denumirea etapei
Acțiunile preconizate
Livrabilele

1.

 

Elaborarea platformei on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice 1.1. Elaborarea Caietului de sarcini;
1.2. Elaborarea nemijlocită a platformei
Caietului de sarcini privind platforma on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice

 

 PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI pe anul 2022

 

Nr. etapei Denumirea etapei
Acțiunile preconizate
Livrabilele

2.

Aprecierea fezabilității platformei

2.1. Completarea
platformei cu conținut (din Registrul evenimentelor planificate pentru anul curent);
2.2. Aprecierea problemelor, riscurilor, identificarea soluțiilor
2.3. Elaborarea Ghidului privind depunerea on-line a informației privind evenimentele planificate pentru anul următor

Ghidul privind depunerea on-line a informației privind evenimentele științifice planificate

 

 

3.

 

 

Elaborarea Registrului naţional al manifestărilor ştiinţifice planificate pentru anul 2022

 

 

3.1. Organizarea Seminarului Metodologia de înregistare pe paltforma on-line, evidență și raportare a evenimentelor științifice
3.2. Gestionarea procesului de depunere on-line a informației privind evenimentele planificate pentru anul următor
 

4.

 

 

Generarea Registrului materialelor publicate în baza manifestărilor ştiinţifice organizate în anul 2022 (în timp real)

 

4.1. Înregistrarea video a evenimentelor
4.2. Completarea platformei cu rapoarte și publicații în baza evenimentelor organizate
 

 

 


Ultima actualizare:  25-04-2023 16:42:31
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova