ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Publicaţii 2016

Accesări: 5122  Vizitatori unici: 2519

PUPLICAȚII ȘTIINȚIFICE - 30

CĂRȚI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI DE SPECIALITATE - 2

Cărți publicate peste hotare - 1 

 1. SPIESBERGER, M., CUCIUREANU, G.  Background Report Peer Review of the Moldovan Research and Innovation system. Horizon 2020 Policy Support Facility. European Commission – Directorate-General for Research and Innovation. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. ISBN 978-92-79-58929-4, doi: 10.2777/401306

Cărți publicate în Republica Moldova - 1

 1. Ion Holban – între fizică, poezia ştiinţei şi proza vieţii: Bibliografie. Chişinău: IDSI, 2016, 160 p. ISBN 978-9975-3124-2-4.

 

ARTICOLE ÎN REVISTE ȘTIINȚIFICE - 12
Articole din alte reviste științifice de peste hotare - 1

 1. HOLBAN, Ion. Un titan al ştiinţei care nu uită de cei de acasă. [Interviu realizat de autor cu laureatul Premiului Nobel George Palade în timpul Conferinţei Internaţionale „România şi românii în ştiinţa contemporană”, avute loc în perioada 24 – 27 mai 1994 la Sinaia]. In: Cygnus (Suceava). 2016, an. XIII, nr. 1 (24), pp. 107–120.

 

Articole în reviste științifice din Republica Moldova - 11

- Articole în reviste științifice de categoria B - 7

 1. CANŢER, V., MINCIUNĂ, V., CUCIUREANU, G. Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei? In: Intellectus. 2016, nr.2, pp.82-88. ISSN 1810-7079.
 2.  

 3. CUCIUREANU, Gheorghe. R&D policy in the Republic of Moldova and smart specialisation approach: convergence or parallelism? In: Economie și sociologie. 2016, nr.2, pp.11-17. ISSN 1857-4130.
 4.  

 5. CUCIUREANU, Gheorghe. Formarea comisiilor de susţinere a tezelor în Republica Moldova - problemele unui sistem post-sovietic. In: Intellectus. 2016,  nr. 4, pp.66-76. ISSN 1810-7079.
 6.  

 7. GUZUN, Mihail, COJOCARU, Igor, BOTNARU, Viorica, ROȘCA, Alfreda. Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare-dezvoltare. In: Akademos. 2016, nr.4, pp.72-77. ISSN 1857-0461.
 8.  

 9. HOLBAN, Ion. Munca creativă – garantul dăinuirii unui popor. In: Intellectus.  2016, nr. 2, pp. 89–103. ISSN 1810-7079.
 10.  

 11. HOLBAN Ion, CUCIUREANU Gheorghe, BOTNARU Viorica. Sondaj  al opiniilor  persoanelor  care  proaspăt  au  susţinut tezele  de  doctorat  faţă  de  studiile  prin doctorat.  In: Intellectus.  2016, nr. 3, p. 74-85. ISSN 1810-7079.
 12.  

 13. ROȘCA, Alfreda, GUZUN Mihail, BOTNARU, Viorica. Etapele realizării unei publicaţii ştiinţifice. In: Akademos. 2016, nr. 1, pp. 109-115. ISSN 1857-0461.
   

 - Articole în reviste științifice de categoria C - 4

 1. CUCIUREANU, Gheorghe. CERIF – model funcţional pentru gestionarea informaţiei din domeniul ştiinţei. In: Fizica şi tehnologiile moderne. 2016, vol. 14, nr. 1-2 (53-54), pp. 59-64. ISSN 1810-6498.
 2.  

 3. HOLBAN, Ion. Colocviul Internaţional de Fizică „Evrika! – Cygnus – Fizica şi Tehnologiile Moderne”, Ediţia a XXII-a, Chişinău, 25-27 august 2016. Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2016, nr. 3-4(55-56), pp. 12-17. ISSN 1810-6498.
 4.  

 5. HOLBAN, Ion. Raport privind participarea la cel de al 5-lea Congres Internaţional de Studii Bieloruse, avut loc la Kaunas, Lituania, în perioada 2-5 octombrie 2015. In: Fizica şi tehnologiile moderne. 2016, vol. 14, nr. 1-2 (53-54), pp. 65-71. ISSN 1810-6498.
 6.  

 7. HOLBAN, Ion. Mic popas în țara astronomiei. In: Fizica şi tehnologiile moderne. 2016, vol. 14, nr.3-4, pp.18-33. ISSN 1810-6498.

   

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE - 14
Articole în volumele manifestărilor științifice de peste hotare
- 9 

 1. ȘTEFANIȚA, A., SHKODA T. IT-Tools for a Modern Management. In: Міжнародної науково-практичної конференції ”Стратегічні імперативи сучасного менеджменту” [online], 17-18.03.2016, Kiev. Кiev: КНЕУ, 2016, pp. 265-271. ISBN: 978-966-926-069-7.
  Disponibil: https://kneu.edu.ua/userfiles/IIIkonf/16-5159_verstka_CH1.pdf#page=265
   

 

Articole în volumele manifestărilor științifice internaționale din Republica Moldova - 8

 1. COJOCARU, Igor, COJOCARU Irina. Spațiul european de cercetare și știința deschisă - prioritățile științei europene. In: Materialele Colocviului Internațional ”Evrika! - Cygnus - Fizica și Tehnologiile Moderne, UTM, 25-27 august 2016, Chișinău. Chișinău: Tipografia Universității de Stat din Tiraspol, 2016, pp. 277-284. ISBN: 978-9975-76-173-4.
 2.  

 3. CUCIUREANU, Gheorghe. Tendinţe în susţinerea tezelor de doctorat în Republica Moldova. In: Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice "Creşterea economică în condiţiile globalizării", ediţia a 11-a. Instititul Naţional de Cercetări Economice, 13-14 octombrie 2016. Chişinău, 2016, vol.II, pp. 215-220. ISBN: 978-9975-4000-6-0.
 4.    

 5. GRECU, Mihai , COSTAȘ, Ilie. Managementul informațional în sistemele de e-Guvernare: modele de date și instrumente de reutilizare. In: Conferința Științifică Internațională consacrată aniversării a XXV de la fondarea ASEM ”25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”, Chișinău, ASEM, 23-24 septembrie 2016, vol. IV, pp. 10-16. ISBN 978-9975-842-0.
 6.  

 7. GUZUN, Mihail, COJOCARU, Igor. Identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor de securitatea a informației. In: Materialele Colocviului Internațional ”Evrika! - Cygnus - Fizica și Tehnologiile Moderne, UTM, 25-27 august 2016, Chișinău. Chișinău: Tipografia Universității de Stat din Tiraspol, 2016, pp. 117-121. ISBN: 978-9975-76-173-4.
 8.  

 9. HOLBAN, Ion. Sondajele de opinie – procedeu important pentru asigurarea funcţionării legăturii inverse in sistemul de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice. In: Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice "Creşterea economică în condiţiile globalizării", ediţia a 11-a. Instititul Naţional de Cercetări Economice, 13-14 octombrie 2016. Chişinău, 2016, vol.II, pp. 208-2014. ISBN: 978-9975-4000-6-0.
 10.  

 11. HOLBAN, Ion. Valorificarea tezaurului de cunoștințe eminescian - o permanență a zilei. In: Materialele Colocviului Internațional ”Evrika! - Cygnus - Fizica și Tehnologiile Moderne, UTM, 25-27 august 2016, Chișinău. Chișinău: Tipografia Universității de Stat din Tiraspol, 2016, pp. 25-43. ISBN: 978-9975-76-173-4.
 12.  

 13. HOLBAN, Ion. Umanizarea fenomenelor cosmice și cosmosizarea omului în opera eminesciană - dovadă a conștiinței cosmice a poporului roman. In: Materialele Colocviului Internațional ”Evrika! - Cygnus - Fizica și Tehnologiile Moderne, UTM, 25-27 august 2016, Chișinău. Chișinău: Tipografia Universității de Stat din Tiraspol, 2016, pp. 50-65. ISBN: 978-9975-76-173-4.
 14.  

 15. RUSU, Andrei, RUSU Elena. On computer aided knowledge discovery in logic and related areas. In: Conference on Mathematical Foundations of Informatics, Institutul de Matematică și Informatică, 25-30 iulie 2016, Chișinău. Chișinău: Tipografia ”Valinex” SRL, 2016, pp. 299-306. ISBN: 978-9975-4237-4-8.

 

Articole în volumele manifestărilor științifice naționale - 1

 1. CUCIUREANU, Gheorghe. Concepția de reformare a sferei științei și inovării: confirmare a dezvoltării în spirală? In: Lucrările Simpozionului ştiinţifico-practic anual „LECTURI AGEPI”, ediţia a XVIII-a, 21-22 aprilie 2016. Chișinău, 2016, pp. 264-269.

 

Teze (Rezumate) în volumele manifestărilor științifice de peste hotare - 2

   
 1. DRAGOMIRESCU, Horațiu. Revisiting the paradoxical nature of information. In: Information Interactions 2016. Digital Scholarship, Information Ethics and Information Literacy: International Workshop: Abstracts. University Library in Bratislava, 26th and 27th October 2016. Disponibil.
 2.  

 3. DRAGOMIRESCU, Horațiu. Digital information: economic characteristics and their implications for business. FIKUSZ 2016: Symposium for Young researchers, Óbuda University, 25 November 2016, Budapest. Disponibil.
 4.  

Teze (Rezumate) în volumele manifestărilor științifice internaționale din Republica Moldova - 2

 1. ANTOCI, Cristina. Structuri gramaticale ale adresării în limba română. In: Conferința științifică națională cu participare internațională ”Integrare prin Cercetare și Inovare”, USM, 28-29 septembrie, Chișinău. Chișinău: CEP USM, 2016, pp. 46-48. ISBN: 978-9975-71-813-4.
 2.    

 3. GUZUN, Mihail, COJOCARU, Igor. Abordări standardizate în domeniul managementului energiei. In: Conferința Internațională Energetica Moldovei - 2016. Aspecte regionale de dezvoltare, ediția III, 29 septembrie - 01 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău: Logosprint, 2016, pp. 232-235. ISBN: 978-9975-4123-5-3.

 

Alte publicații științifice - 2      

 1. COJOCARU, Igor, COȘULEANU, Ion. Raport național - ID 00098056/10.02.2016 RfP 15/01172 - Data Revolution Ecosystem Mapping in the Republic of Moldova/ Cartografierea ecosistemelor pentru Revoluția Datelor în Republica Moldova, PNUD Moldova, CIVICUS Management and Development Company - CMD Company SRL, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale – Mai 2016.  Disponibil.
 2.  

 3. HOLBAN, Ion. Viaţa ca un meteor (în amintirea poetei Steliana Grama). In: Crezul Stelianei Grama: „Să ne păstrăm coloana vertebrală”. Chişinău: Pontos, 2016, 136 p.

COMUNICĂRI - 32
COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRILE ȘTIINȚIFICE - 28
- Comunicări (rapoarte) în plen la manifestări științifice de peste hotare - 2
 

 1. CUCIUREANU, Gheorghe. The involving of foreign experts in dissertations evaluation in Moldova and (potential role of) EaP STI Evaluation Platform: [Raport în plen]: Workshop on the Eastern Partnership Science, Technology and Innovation Evaluation Platform. Tbilisi, Georgia, 27-28 June 2016.
 2.    

 3. UNGUREANU, Elena. Corpus de texte românești din Biblioteca Digitală "IntraText": un studiu comparativ: [Raport ştiinţific]: Simpozion aniversar dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române şi a 25 de ani de la înfiinţarea Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei: „Limba română scrisă şi vorbită în contextul noilor tehnologii informatice – realizări şi perspective”, Institutul de Informatică Teoretică şi Institutul de Filologie Română „A. Philippide, Iaşi, România, 24 martie 2016. 
       

- Comunicări la manifestări științifice de peste hotare - 4

 1. DRAGOMIRESCU, Horaţiu. The whats, the whys and the hows of steering the information society development at country level. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”. Rzeszów, Polonia, 19 septembrie 2016.
 2.  

 3. DRAGOMIRESCU, Horatiu. Revisiting the paradoxical nature of information. Information Interactions 2016. Digital Scholarship, Information Ethics and Information Literacy: International Workshop, Universitatea Comenius, Bratislava, 26-27 octombrie 2016.
 4.  

 5. DRAGOMIRESCU, Horatiu. Digital information: economic characteristics and their implications for business. 11th FIKUSZ Symposium for Young
  researchers, Universitatea Óbuda, Budapesta, 25 noiembrie 2016.
 6.    

 7. ȚURCAN, Nelly. Cum se realizează o aplicație de includere a unei reviste în DOAJ: Şcoala de vară „Acces deschis și surse deschise pentru bibliotecari”, Universitatea Transilvania, Braşov, România, 3-10 iulie 2016.
 8.  

- Comunicări (rapoarte) în plen la manifestări științifice în Republica Moldova - 4

 1. CUCIUREANU, Gheorghe. Strengths and bottlenecks of Moldova's R&I framework: [Raport în plen] : S3 Design Learning Workshop, 18-19 February 2016, Chisinau, Moldova.
 2.    

 3. HOLBAN, Ion. Valorificarea tezaurului de cunoștințe eminescian - o permanență a zilei: [Raport în plen]: Colocviul Internațional ”Evrika! - Cygnus - Fizica și Tehnologiile Moderne, UTM, 25-27 august 2016, Chișinău.
 4.  

 5. HOLBAN, Ion. Umanizarea fenomenelor cosmice și cosmosizarea omului în opera eminesciană - dovadă a conștiinței cosmice a poporului roman: [Raport în plen]: Colocviul Internațional ”Evrika! - Cygnus - Fizica și Tehnologiile Moderne, UTM, 25-27 august 2016, Chișinău.
 6.  

 7. HOLBAN, Ion. Munca creativă – garantul dăinuirii unui popor: [Raport ştiinţific]: Simpozionul ştiinţifico-practic anual „Lecturi AGEPI”, ediţia a XVIII-a, „Probleme actuale ale protecţiei, respectării şi valorificării proprietăţii intelectuale, instruirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniu”, Chişinău, 21-22 aprilie 2016.
 8.  

- Comunicări la manifestări științifice în Republica Moldova - 18 

 1. ANTOCI, Cristina. Structuri gramaticale ale adresării în limba română: Conferința științifică națională cu participare internațională ”Integrare prin Cercetare și Inovare”, USM, 28 septembrie 2016.
 2.  

 3. COJOCARU, Igor. Prezentarea raportului pe țară ”Cartografierea sistemelor privind Revoluția Datelor în Moldova. Infrastructură și TIC”. Conferința Națională, Chișinău, 15 iunie 2016.
 4.  

 5. COJOCARU, Igor, COJOCARU Irina. Spațiul european de cercetare și știința deschisă - prioritățile științei europene: Colocviul Internațional ”Evrika! - Cygnus - Fizica și Tehnologiile Moderne. UTM, Chișinău, 25-27 august 2016.
 6.  

 7. COJOCARU, Igor. Instrumentul Bibliometric Național - în suportul cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, managerilor și a colegiilor de redacție. ULIM, Chișinău, 26 octombrie 2016.
 8.  

 9. COJOCARU, Igor. Identificarea serviciilor moderne pentru comunitate în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD): Inovare. Cercetare: Forumul managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, BNRM, Chișinău, 29 noiembrie 2016.
 10.  

 11. COȘULEANU, Ion.  Prezentarea raportului pe țară ”Cartografierea sistemelor privind Revoluția Datelor în Moldova. Resurse umane și capacități instituționale”: Conferința Națională, Chișinău, 15 iunie 2016.
 12.  

 13. COȘULEANU, Ion, ȘTEFANIȚA, Anastasia. Identificarea serviciilor moderne pentru comunitate în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD): Inovare. Cercetare: Conferința „Obiectivele de dezvoltare durabilă - conectare, implicare si sustenabilitate”, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”, Chișinău, 17 octombrie 2016.
 14.  

 15. CUCIUREANU, Gheorghe. Trends in defending doctoral theses in the Republic of Moldova: The International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices, 11th edition „Economic Growth in Conditions of Globalization”, INCE, Chisinău, October 13-14, 2016.
 16.  

 17. GRECU, Mihai, COSTAȘ, Ilie. Managementul informațional în sistemele de e-Guvernare: modele de date și instrumente de reutilizare: Conferința Ştiinţifică Internaţională consacrată aniversării a XXV de la fondarea ASEM ”25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”, Chişinău, ASEM, 23-24 septembrie 2016.
 18.  

 19. GRECU, Mihai. Modelarea datelor în servicii electronice interoperabile: Simpozionul științific al tinerilor cercetători ASEM - 2016, ediția a XIV-a, ASEM, Chișinău, 22-23  aprilie 2016.
 20.  

 21. GUZUN, Mihail, COJOCARU, Igor. Identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor de securitatea a informației: Colocviul Internațional ”Evrika! - Cygnus - Fizica și Tehnologiile Moderne, UTM, Chișinău, 25-27 august 2016.
 22.  

 23. HOLBAN, Ion. Sondajele de opinie – procedeu important pentru asigurarea funcţionării legăturii inverse în sistemul de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice: Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării”, ediţia a XI-a, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Chişinău, 13-14 octombrie 2016.
 24.  

 25. RUSU, Andrei, RUSU Elena. On computer aided knoledge discovery in logic and related areas: Conference on Mathematical Foundations of Informatics, Institutul de Matematică și Informatică, Chișinău, 25-30 iulie 2016.
 26.  

 27. ȚURCAN, Nelly. Campanie media pentru promovarea bibliotecii: Workshop profesional nr. 2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare”, Chişinău, ASEM, 13 iunie 2016.
 28.  

 29. ȚURCAN, Nelly. Rolul instituţiilor infodocumentare din RM în prezervarea conţinutului ştiinţific digital naţional: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, Chişinău, 28-29 septembrie 2016.
 30.  

 31. ȚURCAN, Nelly. Competențe pentru viitor: Conferința Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”, BM „B.P.Hasdeu”, Chișinău, 19.10.2016.
 32.  

 33. ȚURCAN, Nelly. Promovarea Accesului Deschis prin repozitorii instituţionale: Masa rotundă ,,Acces deschis și resurse deschise”, AAP, Chişinău, 26 octombrie 2016.
 34.  

 35. ȚURCAN, Nelly. Dezvoltarea competentelor prin formarea profesionala continua a bibliotecarilor: Conferința satelit „Cultura informației și a învățării – componentă indispensabilă a procesului educațional: rolul bibliotecilor”, Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, Chișinău, 4.11.2016.


ALTE COMUNICĂRI - 4
- Comunicări în Republica Moldova - 4
 

 1. COJOCARU, Igor. Instrumente informatice pentru creşterea vizibilităţii şi calităţii cercetărilor ştiinţifice: Ședința extinsă a senatului Universități de Stat din Tiraspol, 26 aprilie 2016.
 2.  

 3. COJOCARU, Igor. Informaţie, educaţie, Internet - la un click distanţă. In: Festivalului Cărţii şi Lecturii [Lecție publică], Biblioteca publică Bilicenii Vechi, 24 august 2016.
 4.  

 5. COJOCARU, Igor. Instrumentului Bibliometric Național - în suportul cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, managerilor și a colegiilor de redacție. ULIM, Chișinău, 26 octombrie 2016.
 6.  

 7. HOLBAN, Ion. Ştiinţa ca locomotivă a progresului: Întâlnire cu cititorii Bibliotecii Republicane pentru Copii „Ion Creangă”, 28 ianuarie 2016
 8.    

POPULARIZAREA ȘTIINȚEI - 16
EMISIUNITV/ RADIO - 3 

 - Emisuni TV - 3

 1. COJOCARU, Igor. E-Guvernare. În: Infofiltru, Canal Regional, 8 august 2016. Disponibil
 2.  

 3. CUCIUREANU, Gheorghe. Raportul UNESCO: Republica Moldova nu investește suficient în cercetare. In: Telejurnal Moldova, TVR News, 29 ianuarie 2016, 19:00. Disponibil
 4.  

 5. CUCIUREANU, Gheorghe. Cum îți alegi denumirea tezei de doctorat. In: Telejurnal Moldova, TVR News, 08 noiembrie 2016, 18:00. Disponibil

 
PUBLICAȚII DE POPULARIZARE A ȘTIINȚEI - 13
- Cărți de popularizare a științei - 1

 1. HOLBAN, Ion. Binele şi răul [Text tipărit] / Ion Holban; red. Valentin Guțu. Chişinău: [s.n.], 2016. 16 p. (Biblioteca IDIS „Viitorul”). ISBN: ISBN 978-9975-3114-0-3;ISBN: 978-9975-4156-6-8

 
- Articole de popularizare a științei - 12

 1. CUCIUREANU, G. Dezvoltarea principiilor Salzburg: noi recomandări în educația doctorală [online]. In: Site-ul Consiliului Național de Acreditare și Atestare, 10 mai 2016. Disponibil: http://www.cnaa.md
 2.  

 3. CUCIUREANU, G. Un nou pas spre cooperarea regională în domeniul evaluării ştiinţifice [online]. In: Site-ul Consiliului Național de Acreditare și Atestare, 01 iulie 2016. Disponibil: http://www.cnaa.md
 4.  

 5. CUCIUREANU, Gheorghe. Ce denumiri poate avea o teză de doctorat? [online]. In: Blog Gheorghe Cuciureanu, 01 octombrie 2016. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 6.  

 7. CUCIUREANU, Gheorghe. Cum să obții un grant doctoral în Republica Moldova? [online]. In: Blog Gheorghe Cuciureanu, 11 aprilie 2016. Disponibil:https://cuciureanul.wordpress.com
 8.  

 9. CUCIUREANU, Gheorghe. Despre autonomia universitară prost înțeleasă și cultura discuțiilor [online]. In: Portalul Moldova Nouă, 02 decembrie 2016. Disponibil: http://moldova9.com/
 10.  

 11. CUCIUREANU, Gheorghe. Formarea comisiilor de experți: titluri și poziții versus performanță și integritate [online]. In: Blog Gheorghe Cuciureanu, 05 noiembrie 2016. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 12.  

 13. CUCIUREANU, Gheorghe. Recunoaștere internațională pentru Instrumentul Bibliometric Național [online]. In: Platforma de comentarii, bloguri și opinii a PUBLIKA.MD, 08 februrie 2016. Disponibil: http://vox.publika.md
 14.  

 15. CUCIUREANU, Gheorghe. Reformele cosmetice pot fi mortale pentru cercetarea și inovarea din Republica Moldova [online]. In: Blog Gheorghe Cuciureanu, 13 iulie 2016. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 16.  

 17. CUCIUREANU, Gheorghe. Specializare inteligentă? Nu, nu ne trebuie [online]. In: Blog Gheorghe Cuciureanu,  20 februarie 2016. Disponibil:https://cuciureanul.wordpress.com
 18.  

 19. HOLBAN, Ion. Mic popas în ţara astronomie. In: Literatura şi Arta, nr.51 (3720), 22.12.2016
 20.  

 21. HOLBAN, Ion. Un titan al ştiinţei care nu uită de cei de acasă (Retipărirea dialogului cu Laureatul Premiului Nobel George Palade). In: Cygnus (Suceava). 2016, nr. 1 (24), pp. 10-120.
 22.  

 23. HOLBAN, Ion. Unire fizicieni! (Despre echipa de elevi ai liceului teoretic „Orizont” din Chişinău care a câştigat „Cupa Itinerantă” la Concursul Interjudeţean de Fizică „Liviu Tătar” la Slatina, judeţul Olt. In: Literatura şi Arta, nr. 21 (3690), 2016.

 


Ultima actualizare:  11-05-2018 12:17:48
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova