ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Revoluţia datelor: iată cum va realiza Republica Moldova Agenda de Dezvoltare 2030

2016-06-16   Accesări: 2300  Vizitatori unici: 1352

                                    

Republica Moldova a realizat o cartografiere a datelor, care servește drept fundament pentru implementarea Agendei de Dezvoltare 2030. Exercițiul dat a fost desfăşurat de Cancelaria de Stat și Biroul Național de Statistică, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Exerciții pilot similare au loc în alte șapte țări, cu suportul PNUD.

Agenda de Dezvoltare 2030 a fost adoptată unanim de toate statele membre ONU în septembrie 2015 și cuprinde 17 Obiective Globale -  Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, care-și propun drept scop să lupte împotriva sărăciei, inegalității și schimbărilor climatice. Acum, Republica Moldova se pregătește să naționalizeze Obiectivele Globale.

Guvernul Republicii Moldova urmează să-și asume rolul de conducere în elaborarea și implementarea unui proces solid de măsurare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), ceea ce reprezintă o provocare destul de vastă chiar și pentru țările dezvoltate. Succesul nostru depinde de stabilirea corectă a țintelor naționale – un exercițiu ce se va realiza pe parcursul procesului de naționalizare, care va fi lansat în iunie, precum și de acțiuni colective la toate nivelele prin intermediul unor parteneriate de încredere și a responsabilității partajate între autorități și societatea civilă, sectorul privat, organizațiilor internaționale de dezvoltare”, a menționat Tudor Copaci, Secretarul General al Guvernului.

După o rundă de consultări complexe cu factorii de decizie, ministerele de resort, instituțiile publice, organizațiile private, societatea civilă și partenerii de dezvoltare și realizarea unui chestionar online, a fost elaborat un raport național pentru a inventaria sistemul de date din țară. Obiectivul general al acestuia a fost cel de a evalua disponibilitatea datelor și capacitățile de modernizare instituțională care sunt necesare pentru implementarea Agendei de Dezvoltare 2030.

Acest raport include, pe de o parte, o trecere în revistă a situației la nivel național cu privire la documentele strategice și relațiile între acestea și ODD-uri, modelul ecosistemului de date aplicat în Moldova pentru luarea deciziilor privind politicile publice. Documentul recomandă, pe de o parte, acțiunile de viitor la nivel național pentru realizarea revoluției datelor. Astfel, cetățenii și societatea civilă trebuie să aibă mai multe responsabilități și să fie implicați în procesele decizionale. De asemenea, numărul producătorilor de date statistice oficiale trebuie să fie sporit. În același timp, este absolut necesară educarea formală și profesională în domeniul datelor, pentru a facilita dezvoltarea abilităților și pentru a permite utilizarea eficientă și deplină a datelor.

“Este nevoie de a revoluţiona modul de utilizare a volumului enorm de statistici și date, prin explorarea noilor tehnologii și abordărilor inovative, cu suport și expertiză din partea mediului academic, sectorului privat și societății civile, încurajând inovațiile în producerea statisticilor, dar recunoscând și fortificând în același timp rolul oficiilor naționale de statistică în domeniul dat. Acestea sunt aspectele critice pentru Agenda post-2015”, notează Narine Sahakyan, Reprezentantă Permanentă Adjunctă a PNUD Moldova.

Datele sunt elementul central pentru realizarea obiectivelor globale și elementul esențial în procesul de luare a deciziilor. Vicedirectoarea generală a Biroului Național de Statistică, Ala Negruță, a menționat despre stabilirea pe viitor a indicatorilor potriviți pentru monitorizarea și evaluarea țintelor naționale ale ODD: “Acest proces este o provocare pentru sistemul național de statistică, solicitând o abordare mult mai complexă în comparație cu alte agende pentru dezvoltare, din cauza numărului mare de ținte care urmează să fie monitorizate, multe din care nici nu sunt definite încă la nivel global; precum și din cauza multor surse de date pentru a oferi cele solicitate care vor necesita o coordonare riguroasă. Biroul Național de Statistică va trebui să partajeze această responsabilitate cu alte comunități de date, pentru a gestiona cu succes generarea de date pentru monitorizarea ODD, precum și cu suportul din partea partenerilor de dezvoltare pentru a introduce abordări inovative în domeniul statisticilor și pentru a-l eficientiza”.

Revoluția datelor poate fi definită drept o analiză a procesului de luare a deciziilor pentru dezvoltarea durabilă a societății prin utilizarea surselor existente de date, precum și prin atragerea altor surse de date, dar și promovarea accesului liber la acestea. Revoluția datelor poate fi realizată de actorii care dețin responsabilități în privința datelor (numiți “comunități de date”) și care interacționează prin intermediul diverselor instituții, cu o aplicare efectivă a legilor și cadrelor de politici, precum și cu utilizarea tehnologiilor inovative, astfel creând un “ecosistem de date”. Produsele/rezultatele ecosistemului de date vor alimenta cadrul pentru monitorizarea și evaluarea progresului în implementarea ODD-urilor.

Activitățile au fost fost implementate de compania CIVICUS (Management&Development Company, România) în consorțiu cu Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (Republica Moldova) și în colaborare cu Cancelaria de Stat, Biroul Național de Statistică și Centrul de Guvernare Electonică.

Galerie foto de la eveniment.

Evenimentul a fost transmis online de IDSI.

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: PNUD Moldova, Data Revolution, Coorganizator IDSI
Ultima actualizare:  24-01-2017 12:44:54
Sursa:   http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/press

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova