ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Rezultatele consultării publice privind tipurile de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare

2021-06-24   Accesări: 1135  Vizitatori unici: 697

În ianuarie 2021, în scopul realizării acțiunii 44 din Planul de acțiuni privind implementarea Foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare pe anii 2019-2021, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a dat start consultărilor publice cu părțile interesate, comunitatea academică din Republica Moldova privind clasificarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare.

Pentru discuții a fost propusă clasificarea elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a inclus 4 categorii de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare. Aceste clasificări au fost transmise spre consultare tuturor institutelor de cercetare, universităților, autorităților cu atribuții în managementul și evaluarea cercetării, ministerelor și altor autorități cu atribuții în finanțarea, controlul și evidența activităților științifice. Dintre acestea, 58 de instituții, organizații, factori de decizie au trimis avize, opinii cu privire la clasificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.

Majoritatea instituțiilor au susținut acest demers, menționând că este oportun, deoarece delimitarea și clasificarea tipurilor de rezultate științifice ar putea avea un rol deosebit de important în managementul activităților de cercetare-dezvoltare. De asemenea, a fost salutată propunerea de a crea un sistem de evidență a rezultatelor obținute de către organizațiile din domeniile cercetării și inovării, cu delimitarea clară a rezultatelor științifice de alte tipuri de rezultate.

Unul din argumentele importante invocat în avizele organizațiilor din domeniile cercetării și inovării a fost lipsa unui suport metodologic adecvat și înțelegerea diferită a rezultatului științific de către subiecții implicați în activitățile de cercetare-dezvoltare, ceea ce prezintă un impediment în evidența și analiza impactului proiectelor de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, finanțate din banii publici.

În același timp, în avizele parvenite la proiectul clasificării rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare au fost expuse sugestii privind comasarea sau excluderea unor tipuri de rezultate, extinderea listei tipurilor de rezultate științifice ale proiectelor de cercetare-dezvoltare, tipurilor de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare în formă de publicații și sub formă de obiecte fizice / produse (altele decât publicații). A fost relevată necesitatea precizării unor tipuri de rezultate, redactării unor definiții, precum și consultarea cu reprezentanții organizațiilor de profil, cum ar fi AGEPI cu privire la categoriile de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare în funcție de modul de protecție a proprietății intelectuale, precum și definițiile acestora.

În avizele organizațiilor din domeniile cercetării și inovării s-au remarcat tipurile de rezultate din clasificările propuse care sunt caracteristice pentru domeniul științific în care activează organizația respectivă.

În rezultatul consultării publice desfășurate, au fost definitivate clasificările rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare. Menționăm că este prima versiune a clasificărilor, urmând ca ele să fie revizuite și actualizate în eventualitatea aplicării și analizării relevanței acestora.

Recomandăm autorităților publice din domeniu (în primul rând Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare) utilizarea acestor clasificări pentru evidența rezultatelor științifice obținute în urma finanțării din bani publici. Totuși, pentru a le utiliza în acest scop, ar fi necesar de efectuat anumite acțiuni pregătitoare, acum ar fi:

1. Aprobarea Nomenclatorului rezultatelor științifice (în baza acestor clasificări);
2. Elaborarea și aprobarea Fișei de prezentare a rezultatelor științifice pentru evidență;
3. Elaborarea și aprobarea Metodologiei de înregistrare a rezultatelor științifice;
4. Elaborarea unui sistem informatic de evidență a rezultatelor științifice.
5. Raportarea online a rezultatelor științifice obținute în urma finanțării din bani publici.

Proiectul revizuit și completat al clasificării rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare poate fi consultat (descărcat) AICI.

Tabelul de divergențe la proiectul clasificărilor rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare poate fi consultat (descărcat) AICI.

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: rezultate stiintifice , registrul rezultatelor stiintifice, consultații publice
Ultima actualizare:  02-12-2022 14:17:57
Sursa:   IDSI 

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova