ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

DISCUS - Seminarul ştiinţific: Soluţii TIC pentru Serviciile Locale (reglementări legale)

2015-06-02   Accesări: 1933  Vizitatori unici: 1150


În perioada 26-27 mai, în Chişinău a avut loc cel de-al doilea eveniment al proiectului DISCUS -Platformă de discuții privind problemele de dezvoltare a societății informaționale. A fost organizat un seminar ştiinţific cu tematica: Soluţii TIC pentru Serviciile Locale (reglementări legale). Au fost recepţionate în jur de 35 de formulare de participare din partea funcţionarilor publici locali din diverse raioane ale ţării. Au fost invitaţi aprox. 15 vorbitori, din Moldova şi din ţările Visegrad.
La eveniment au participat în jur de 50 de persoane - specialişti din diverse domenii: funcţionari publici locali, reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului guvernamental, ai societăţii civile, experţi naţionali şi din ţările Visegrad. Scopul principal al evenimentului a fost împărtăşirea experienţei ţărilor Visegrad în domeniul societăţii informaţionale cu accent pe reglementările legale în domeniul serviciilor electronice inclusiv locale, dar şi însuşirea de către funcţionarii moldoveni, cercetătorii ştiinţifici, decidenţii naţionali a celor mai bune practici din ţările Visegrad în acest domeniu. De asemenea, obiectivul seminarului a fost de a pune în discuţie problemele şi indentifcarea posibilelor soluţii în domeniul reglementărilor legale a serviciilor electronice locale în Moldova.
Seminarul a fost deschis de către reprezentantul Academiei de Ştiinţe a Moldovei - dr.hab. Veaceslav Ursachi, coordonatorul Secţiei Ştiinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM. Cu un cuvânt de salut a venit directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale - dr. Igor Cojocaru şi şef-adjunctul, Direcţia politici în domeniul tehnologiei informaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor  Andrei Cuşcă.
Profesorul, dr. hab. Anatol Gremalschi, director de Programe Institutul de Politici Publice  a prezentat studiul realizat de experţii DISCUS în baza workshop-ului din 17-18 martie, care a avut tematica: dezvoltarea locală bazată pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Andrei Cuşcă, şef-adjunct al Direcţiei politici în domeniul tehnologiei informaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a prezentat Strategia Naţională “Moldova digitală 2020” - document de politici de bază privind dezvoltarea societăţii informaţionale în Republica Moldova.
Igor Cernei, specialist în primăria oraşului Orhei a prezentat studiul de caz: Centrul de Informare şi Prestări Servicii al Primăriei oraşului Orhei şi Sistemul Informaţional Geografic din Orhei.
Petru Culeac, consultant mobilizare comunitară, Proiectul USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova a prezentat o comunicare despre dezvoltarea şi instituţionalizarea instrumentelor de comunicare eficientă cu cetăţenii (platforma WebAPL 1.0).
La eveniment au fost prezenţi cei 3 experţi în domeniul societăţii informaţionale, din ţările Visegrad: dr. Krysztof Atlasiewicz din Polonia; Ing. Vladimir Benko din Slovacia; RNDr. Datel Vratislav din Cehia.
Krysztof Atlasiewicz a prezentat un şir de recomandări şi exemple privind planificarea strategică TIC de către autorităţile locale. Vladimir Benko a vorbit despre modelul de guvernare deschisă din oraşul Presov – construirea sistemică şi efectivă a serviciilor de informaţii, iar în a doua zi a seminarului a prezentat posibile instrumente TIC pentru managementul mediului utilizate de APL, formulând mai multe recomandări relevante pentru Moldova. Vratislav Datel a vorbit despre legislaţie şi standardele tehnice în Administraţia Publică.
Eduard Fricăţel, consultant juridic şi Vlad Manoil, specialist în servicii electronice la Centrul de Guvernare Electronică au prezentat cadrul legal pentru Agenda de eTransformare a Guvernării şi respectiv platformele de e-Guvernare implementate pentru autorităţile publice central, disponibile pentru reutilizarea şi de către autorităţile publice locale.
Evenimentul s-a încheiat cu o comunicare despre interoperabilitate ca fiind o oportunitate de a moderniza serviciile publice locale prezentată de drd Mihai Grecu, şef de laborator la Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Seminarul a fost moderat de către Ion Coşuleanu - Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale şi dr. hab. Anatol Gremalschi, director de Programe Institutul de Politici Publice.
Participanţii la seminarul ştiinţific DISCUS s-au arătat interesaţi de subiectul serviciilor electronice la nivel local, cu accent pe reglementările legale, conştientizând importanța tehnologiilor în toate domeniile vieții publice. Conform chestionarelor de evaluare completate în final de către participanţii seminarului din 26-27 mai, marea majoritate au fost foarte mulţumiţi sau mulţumiţi de organizarea evenimentului. 100% de participanţi ar recomanda seminarul colegilor pentru participare. 

Echipa proiectului DISCUS a Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale aduce sincere mulţumiri tuturor vorbitorilor, moderatorilor şi participanţilor la al doilea eveniment DISCUS!

Prezentările de la eveniment pot fi accesate aici:
- Strategia "Moldova Digitală 2020" - Andrei Cuşcă, şef-adjunct al Direcţiei politici în domeniul tehnologiei informaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
- Prezentarea studiului experţilor DISCUS în urma workshopului din martie- dr. hab. Anatol Gremalschi, director de Programe Institutul de Politici Publice
- Studiu de caz: Centrul de Informare şi prestări servicii, primăria Orhei - Igor Cernei, primăria Orhei
- Dezvoltarea şi instituţionalizarea instrumentelor de comunicare eficientă cu cetăţenii - Petru Culeac, consultant mobilizare comunitară, Proiectul USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova
- Interoperabilitatea - oportunitate de a moderniza serviciile publice locale- Mihai Grecu, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
- Guvernarea Deschisă - Oraşul Presov - Ing. Vladimir Benko, Slovacia
- Instrumente TIC pentru managementul mediului - Ing. Vladimir Benko, Slovacia
- Planificarea strategică TIC de către autorităţile locale - I parte - dr. Krysztof Atlasiewicz, Polonia
- Planificarea strategică TIC de către autorităţile locale - II parte - dr. Krysztof Atlasiewicz, Polonia
- Legislaţie şi standarde tehnice în administraţia publică - I parte - RNDr. Datel Vratislav, Cehia
- Legislaţie şi standarde tehnice în administraţia publică - II parte - RNDr. Datel Vratislav, Cehia

Galeria foto de la eveniment poate fi accesată aici!

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: DISCUS
Ultima actualizare:  05-06-2015 12:41:07
Sursa:   discus.idsi.md

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova