ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Servicii de instruire și consultanță ISO

Accesări: 3746  Vizitatori unici: 2177

Servicii de instruire și consultanță pentru implementarea cerințelor standardelor de management ale Organizatiei Internaţionale pentru Standardizare ISO

Extinderea sistemelor de management conduce spre stabilirea unor criterii clare în ceea ce priveşte condițiile pe care trebuie să le întrunească o organizaţie pentru a demonstra tuturor părților interesate capacitatea de a avea un control riguros asupra afacerii.
Institutul de Dezvoltare a Societătii Informationale (IDSI) dispune de competențele necesare pentru a oferi companiilor interesate servicii de cosultanţă în domeniul sistemelor de management, în vederea certificării, conform standardelor ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 precum şi a sistemelor integrate, care includ două sau mai multe standarde din cele sus-numite.
 
IDSI este deținător al certificatelor de conformitate cu cerințele standardelor ISO/IEC 27001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, eliberate de Organismul de Certificare Româno-Italian ”RINA SIMTEX”.
 
 
        ISO / IEC 27001 – Sisteme de management al securității informației
Sistemul de management al securității informației (SMSI) furnizează recomandări pentru ţinerea sub control a riscurilor informaționale, aduce o clarificare asupra tipurilor de ameninţări și vulnerabilități şi dă direcţii de abordare ale metodelor de protecţie pentru a asigura supraviețuirea companiei, minimizarea potențialelor daune financiare sau de imagine. Având în vedere, că majoritatea datelor se ţin pe suport informatic, standardul acordă o atenţie deosebită protecţiei sistemelor informatice.
 
Beneficii:
 • Standardele familiei ISO/IEC 27000 sunt bazate pe cele mai bune practici acumulate în domeniu și conţin cele mai bune recomandări făcute de experţi în SMSI.
 • Oferă clienţilor şi partenerilor de afaceri încredere sporită în organizaţia care a implementat și a certificat acest sistem.
 • Oferă managerilor un control mai bun asupra fluxurilor de informaţii din organizaţie.
 • Sunt identificate si ținute sub control riscurile care pot afecta activitatea organizaţiei.
 • Posibilitatea de a întruni toate condiţiile de eligibilitate la licitaţii acolo unde certificarea SMSI este un criteriu.
 • Demonstrează, în mod independent, că firma în cadrul căreia este implementat standardul aplică şi urmăreşte legislaţia existentă în domeniu.
 • Pune la dispoziţia managementului superior date complete cu privire la securitatea informaţională în firmă.
 
ISO 14001 – Sisteme de management de mediu
ISO 14001 este un standard internaţional care urmăreșta scopul de a susţine protecţia mediului şi de a preveni poluarea. Organizaţiile sunt preocupate din ce în ce mai mult să atingă şi să demonstreze performanţele de mediu, controlînd propriile activităţi, bunurile și serviciile livrate. Aceste aspecte se înscriu în contextul legislaţiei tot mai stricte, al dezvoltării politicilor economice şi a altor măsuri destinate să încurajeze protecţia mediului, a creşterii preocupării tuturor organizaţiilor privind problemele legate de mediu, inclusiv dezvoltarea durabilă.
Adoptarea şi implementarea într-un mod sistematic a unui ansamblu de tehnici pentru managementul de mediu în conformitate cu standardul ISO 14001 pot contribui la obţinerea unor rezultate optime în beneficiul organizaţiei.
 
Beneficii:
 •  Îmbunătățirea imaginii şi a relaţiilor publice.
 • Câștigarea încrederii părţilor interesate, inclusiv a autorităţilor de mediu.
 •  Îndeplinirea unor posibile criterii de licitaţie.
 • Asigurarea partenerilor şi clienţilor că se respectă legislaţia de mediu.
 • Oferirea încrederii comunităţii locale în ceea ce priveşte politica de ocrotire a mediului înconjurător de către companie.
 • Reducerea incidentelor ce implică responsabilitatea juridică a organizaţiei.
 • Creşterea prezenţei pe piaţă, cu deosebire pe piaţa internaţională.
 • Satisfacerea cerinţelor actuale ale pieţei privind realizarea de produse ecologice.
 
OHSAS 18001 – Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale
Protecţia salariaţilor cît timp se află la locul de muncă este o obligaţie a tuturor angajatorilor. Există însă mai multe opţiuni pentru a pune în practică acest lucru. Una dintre acestea este implementarea şi certificarea unui Sistem de Management al Sănatăţii şi Securităţii Ocupaţionale (Occupational Health and Safety Management System – OHSAS). Un astfel de sistem se integrează în sistemul de management al organizaţiei ce îl implementează.
Standardul se aplică în companiile, a căror activitate presupune riscuri de sănătate şi securitate ocupaţională şi vor să-şi motiveze angajaţii şi să-şi reducă cheltuielile determinate de eventuale accidente de muncă sau îmbolnăviri.
 
Beneficii: 
 • Asigură motivarea personalului datorită unui nivel înalt de organizare a locurilor de muncă.
 • Asigură creşterea eficienței şi productivității activităţilor companiei.
 • Reduce numărul accidentelor de muncă.
 • Reduce costurile cu orele nelucrate, datorate accidentelor de muncă.
 • Reduce costurile cu primele de asigurare prin dovedirea scăderii gradului de risc asociat evenimentelor cu implicaţii de sănătate şi siguranța în muncă.
 • Reduce pierderile materiale datorită prevenirii accidentelor şi căderilor de producţie.
 • Asigură dovada respectării cadrului legislativ privind sănătatea şi securitatea în muncă.
 
ISO 9001 – Sisteme de management al calității
Standard orientat spre asigurarea satisfacţiei clientului prin implicarea responsabilă a tuturor angajaților în activitățile de realizare și îmbunătățire continuă a calității produselor. În prezent, ISO 9001 este un standard cunoscut de toţi managerii responsabili ca fiind un standard de business.
Principiile de bază ale standardului:
 • Orientarea către client.
 • Leadership.
 • Implicarea personalului.
 • Abordarea bazată pe procese.
 • Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management. 
 • Decizii bazate pe fapte.
 • Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii.

Beneficii: 
 • Câştigarea încrederii părţilor interesate, inclusiv a autorităţilor.
 • Asigurarea partenerilor şi clienţilor că se respectă legislaţia în domeniu.
 •  Creşterea prezenţei pe piaţă, îndeosebi pe piaţa internaţională.
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor.
 • Un grad înalt de organizare bazat pe abordarea sistemică în domeniul asigurării calității.

 
Date de contact: [email protected] tel: (022) 289 839


Ultima actualizare:  16-03-2017 10:37:36
Sursa:   IDSI

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova