ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

cursuri de instruire

23 03/18
25 06/13
25 07/12
07 06/12

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova