ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi

2015-01-23   Accesări: 4060  Vizitatori unici: 1739

Deşi angajaţii din domeniul IT lucrează într-un spațiu virtual, întrunirile periodice pentru asigurarea calității proiectelor IT, la diferite etape de executare a proiectelor respective, sunt inevitabile.

Pe parcursul ultimilor ani IDSI a demonstrat că Responsabilitatea Socială a unei organizații de stat contribuie esențial la crearea unei culturi organizaționale. La stagiul de practică din vara anului 2014 IDSI a antrenat 6 studenţi (peste 100 persoane au făcut stagierea la IDSI în perioada 2008-2014), dintre care o persoană cu dizabilităţi, care ulterior a fost angajat în IDSI. Doar în anul 2014 IDSI a avut și are printre angajații săi trei persoane cu grad de invaliditate.

Potrivit legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, fiecare angajator trebuie să cunoască:

  • nimeni nu poate limita dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi;
  • persoanelor cu dizabilităţi li se oferă posibilitatea de a activa în cadrul oricărei întreprinderi, instituţii, organizaţii, inclusiv în cadrul întreprinderilor specializate;
  • persoanele cu dizabilităţi au acces liber la informaţiile privind ofertele de pe piaţa muncii şi au şanse egale în ocuparea locurilor de muncă;
  • angajatorii, indiferent de forma de organizare juridică, care conform schemei de încadrare a personalului au 20 de angajaţi şi mai mult, creează sau rezervează locuri de muncă şi angajează în muncă persoane cu dizabilităţi într-un procent de cel puţin 5 la sută din numărul total de salariaţi.

În contextul edificării unei societăţi informaţionale bazată pe cunoaştere şi asigurării inluziunii digitiale IDSI se adresează instituțiilor de stat, pentru a crea și a oferi locuri de muncă persoanelor cu grad de invaliditate, a adapta rezonabil locul de muncă, a proiecta şi adapta locurile de muncă astfel încît acestea să devină accesibile persoanelor cu dizabilităţi, a furniza noi tehnologii şi dispozitive de asistenţă, de instrumente şi echipamente care să permită persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să menţină locul de muncă, a furniza instruiri şi a oferi sprijinul adecvat pentru aceste persoane.

Experienţa IDSI demonstrează că luând o atitudine, se pot obţine rezulate chiar şi în condiţiile mai dificile ale Republicii Moldova. IDSI a întreprins un şir de măsuri în acest sens, certificînd locurile sale de muncă în 2011 (CSP Centrul de Sanatate Publica), iar în 2014 a obţinut certificarea internaţională inclusiv conform standardului OHSAS 18001:2007 „Sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale”, care se axează printre altele pe ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă şi prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. IDSI a devenit astfel una dintre cele 3 companii din Moldova, care deţin 4 certificate ISO.

Angajaţii IDSI se implică şi în alte acţiuni, precum: donaţii de carte şi calculatoare pentru şcoli, grădiniţe, case de copii, internate, donaţii de sânge, donaţii financiare pentru persoanele bolnave de cancer şi alte maladii. IDSI consideră că responsabilitatea socială poate contribui esenţial la încetinirea procesuli de migraţie şi la însănătoşirea societăţii actuale. 

În 2015 IDSI îşi propune să se implice şi mai mult în viaţa comunităţii prin acţiuni de responsabilitate socială, menite să aducă schimbări pozitive persoanelor dezavantajate. Încurajăm şi alte organizaţii, inclusiv instituţiile de cercetare din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei să ne urmeze exemplul!

Potrivit estimărilor la nivel global în anul 2010 peste un miliard de persoane trăiesc cu o formă de dizabilitate sau circa 15% din populaţia lumii. Aproximativ două treimi din persoanele cu dizabilităţi trăiesc în ţări în curs de dezvoltare şi cu economie de tranziţie. În Republica Moldova în 2012 erau circa 183 mii de persoane cu dizabilităţi (5,2% din populaţia totală a ţării) la evidenţa organelor de protecţie socială a populaţiei.


Noutăţi similare

Radu, informaticianul orb care dă o rază de speranţă oamenilor cu dizabilităţi

Fii erou, donează sînge!

Noi stagiari în cadrul IDSI

 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: TIC, responsabilitate sociala, persoane cu dizabilități
Ultima actualizare:  30-01-2015 08:44:20
Sursa:   IDSI, Biroul Naţional de Statistică 

 
11