ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Noutăţi

23 01/10
Simpozionul Internaţional „Tehnologii Informaţionale şi Design” SITD 2010, 25-26 februarie 2010

În perioada 25-26 februarie 2010 va avea loc primul Simpozion Internaţional „Tehnologii Informaţionale şi Design” SITD 2010, în cadrul căruia îşi va desfăşura lucrările Conferinţa Internaţională „Tehnologii Informaţionale, Sisteme şi Reţele” ITSN 2010

26 11/09
Masa rotundă „Viziune asupra Strategiei Naţionale „e-Moldova”

La 25 noiembrie 2009, în Sala mică a BŞC a AŞM şi-a desfăşurat lucrările Masa rotundă cu tema Revederea Strategiei „Moldova Electronică”, organizate de către Proiectul „Edificarea e-Guvernării în Moldova-2” şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale în colaborare cu Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.

12 11/09
Serviciul orei exacte

Cunoaşterea orei exacte e o necesitate. Fie că e fixată o întâlnire, fie că e planificată efectuarea unui lucru în termene exacte - omul în permanenţă se orientează după ceas.

30 10/09
IDSI a implementat Sistemul de Management al Calităţii şi a obţinut certificatul în baza standardului internaţional ISO9001-2008

La 30 octombrie curent a avut loc Şedinţa ordinară a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M., în cadrul căreia acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a informat asistenţa privind cele mai importante evenimente din viaţa comunităţii ştiinţifice din ţară, inclusiv a A.Ş.M., referindu-se la manifestările ştiinţifice, care au fost desfăşurate pe parcursul lunii octombrie.

 

24 08/09
Forumul Regional de Dezvoltare a ITU-D pentru Europa şi CSI „Reţele de generaţia următoare (NGN) şi comunicaţii de banda largă

În perioada 24-26 august 2009 la Chişinău se desfăşoară lucrările Forumului Regional de Dezvoltare a ITU-D pentru Europa şi CSI „Reţele de generaţia următoare (NGN) şi comunicaţii de banda largă (Broadband), Oportunităţi şi Provocări”.

16 06/09
Conferinţa “Promovarea cooperării ştiinţifice şi de cercetare între ţările Europei de Est, Caucazului de Sud şi Uniunii Europene

Conferinţa "Promovarea cooperării ştiinţifice şi de cercetare între ţările Europei de Est, Caucazului de Sud şi Uniunii Europene" se va desfăşura la 19 iunie 2009, ora 9:00, în sala azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Ştefan cel Mare, 1.

27 05/09
În cadrul Conferinţei Internaţionale ICT+ 2009 a avut loc masa rotundă cu genericul „ICT for Health and Telemedicine”

În cadrul mesei rotunde au fost puse în discuţie subiecte importante ce ţin de implementarea tehnologiilor informaţionale în sistemul sănătăţii din Republica Moldova şi performanţele instituţiilor medicale la capitolul dat.

25 05/09
COMUNICAT privind Conferinţa Internaţională ICT+

Conferinţa Internaţională ICT+ “Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii – 2009” este concepută ca cea mai reprezentativă conferinţă în Republica Moldova, menită a contribui la dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii moderne şi la implementarea acestora în toate sferele de activitate a societăţii, la promovarea tehnologiilor avansate şi a metodelor noi de organizare a afacerilor.

18 05/09
SĂPTĂMÎNA TIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA

La 18 mai 2009 în localul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM a fost dat startul ceremoniei oficiale de inaugurare a Săptămînii Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicaţii în Moldova.

15 05/09
Seminar de iniţiere în lucru cu platforma Drupal

Punctul naţional de contact ICT şi Î.S. IDSI în calitate de instituţie-gazdă va efectua la 16 mai 2009 un seminar de instruire.