ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Noutăţi

10 02/10
IDSI vizitat de membrii Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

Preşedintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Corina Fusu, membrul acestei comisii, Mihai Şleahtiţchi şi Ana Guţu, membru al Comisiei politică externă şi integrare europeană au întreprins, la 10 februarie 2010, o vizită de documentare la Academia de Ştiinţe a Moldovei.
 

10 02/10
Vizita de documentare la AŞM a dlui Serafim Urechean, prim-vicepreşedinte al Parlamentului RM, dr. hab. în economie

La 8 februarie a.c. dl Serafim Urechean, prim-vicepreşedinte al Parlamentului RM, dr. hab. în economie, a efectuat o vizită de lucru la AŞM şi subdiviziunile acesteia.
 

03 02/10
Conferinţa Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică" ICTEI 2010, ediţia III, 20-23 mai 2010

În perioada 20-23 mai 2010 va avea loc cea de-a treia ediţie a Conferinţei Internaţionale "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică" ICTEI 2010.

23 01/10
Simpozionul Internaţional „Tehnologii Informaţionale şi Design” SITD 2010, 25-26 februarie 2010

În perioada 25-26 februarie 2010 va avea loc primul Simpozion Internaţional „Tehnologii Informaţionale şi Design” SITD 2010, în cadrul căruia îşi va desfăşura lucrările Conferinţa Internaţională „Tehnologii Informaţionale, Sisteme şi Reţele” ITSN 2010

26 11/09
Masa rotundă „Viziune asupra Strategiei Naţionale „e-Moldova”

La 25 noiembrie 2009, în Sala mică a BŞC a AŞM şi-a desfăşurat lucrările Masa rotundă cu tema Revederea Strategiei „Moldova Electronică”, organizate de către Proiectul „Edificarea e-Guvernării în Moldova-2” şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale în colaborare cu Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.

12 11/09
Serviciul orei exacte

Cunoaşterea orei exacte e o necesitate. Fie că e fixată o întâlnire, fie că e planificată efectuarea unui lucru în termene exacte - omul în permanenţă se orientează după ceas.

30 10/09
IDSI a implementat Sistemul de Management al Calităţii şi a obţinut certificatul în baza standardului internaţional ISO9001-2008

La 30 octombrie curent a avut loc Şedinţa ordinară a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M., în cadrul căreia acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a informat asistenţa privind cele mai importante evenimente din viaţa comunităţii ştiinţifice din ţară, inclusiv a A.Ş.M., referindu-se la manifestările ştiinţifice, care au fost desfăşurate pe parcursul lunii octombrie.

 

24 08/09
Forumul Regional de Dezvoltare a ITU-D pentru Europa şi CSI „Reţele de generaţia următoare (NGN) şi comunicaţii de banda largă

În perioada 24-26 august 2009 la Chişinău se desfăşoară lucrările Forumului Regional de Dezvoltare a ITU-D pentru Europa şi CSI „Reţele de generaţia următoare (NGN) şi comunicaţii de banda largă (Broadband), Oportunităţi şi Provocări”.

16 06/09
Conferinţa “Promovarea cooperării ştiinţifice şi de cercetare între ţările Europei de Est, Caucazului de Sud şi Uniunii Europene

Conferinţa "Promovarea cooperării ştiinţifice şi de cercetare între ţările Europei de Est, Caucazului de Sud şi Uniunii Europene" se va desfăşura la 19 iunie 2009, ora 9:00, în sala azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Ştefan cel Mare, 1.

27 05/09
În cadrul Conferinţei Internaţionale ICT+ 2009 a avut loc masa rotundă cu genericul „ICT for Health and Telemedicine”

În cadrul mesei rotunde au fost puse în discuţie subiecte importante ce ţin de implementarea tehnologiilor informaţionale în sistemul sănătăţii din Republica Moldova şi performanţele instituţiilor medicale la capitolul dat.