ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Sprijin pentru realizarea procesului de descoperire antreprenoriala in RM

Accesări: 809  Vizitatori unici: 516

Proiect

Sprijin pentru realizarea procesului de descoperire antreprenorială în Republica Moldova

Codul proiectului                 

Ref. Ares(2019)2823503

Acronimul          

EDP Moldova

Durata               

30 mai 2019 - 31 octombrie 2019

Finanțare          

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC)

Despre proiect

Din 2018 Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii din Moldova si-a luat angajamentul si intreprinde masuri, cu spijinul Centrului Comun de Cercetari al Comisiei Europene (JRC) pentru dezvoltarea cadrului de specializare inteligenta si includerea acestuia in programul national de cercetare si inovare. În baza rezultatelor cartografierii potentialului economic, inovativ si stiintific au fost identificate câteva domenii prioritare preliminare. Urmeaza sa fie desfasurat procesul de descoperire antreprenoriala (Entrepreneurial Discovery Process - EDP) cu implicarea partilor interesate relevante pe domenii, pentru a stabili in baza analizei viziunile de dezvoltare si obiectivele pertinente pe fiecare dintre domeniile identificate. Procesul de descoperire antreprenoriala va fi realizat in conformitate cu recomandarile metodologice ale platformei de specializare inteligenta a Comisiei Europe si in strânsa colaborare cu JRC.

Fundamentare 

Specializarea inteligentă este definită drept proces de transformare economică bazat pe identificarea domeniilor, în care o regiune sau țară poate beneficia din specializarea inovării și cercetării. Comisia Europeană a lansat, pentru toate regiunile, provocarea de a elabora și implementa propriile strategii pentru specializare inteligentă, subliniind importanța concentrării resurselor umane și financiare pentru CDI (cercetare‐dezvoltare‐inovare) în domeniile competitive.

În cadrul proiectului pilot S3 a JRC de extindere în ţările parteneriatului de vecinătate, Moldova a primit suport pentru identificarea priorităţilor cu potenţial de specializare inteligentă. Ca rezultat, au fost elaborate 2 rapoarte comprehensive:


Activităţile şi rezultatele proiectului

1. Rapoarte pe domenii ale atelierelor de descoperire antreprenorială

  • Raport EDP pentru Energetică (ROENG)
  • Raport EDP pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor (RO ENG)
  • Raport EDP pentru Agricultură și procesarea produselor agricole (RO ENG)
  • Raport EDP pentru Biomedicină, biofarmaceutică și bioinformatică (ROENG)

2. Organizarea a 4 evenimente de descoperire antreprenorială în domeniile prioritare identificate 

Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul Energetic

Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul TIC

Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul AGRICULTURII și PROCESĂRII PRODUSELOR AGRICOLE 

Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul BIOMEDICINĂ și BIOFARMACEUTICĂ 

 

 

 


Ultima actualizare:  20-01-2020 08:45:47
Sursa:   IDSI 

Social plugin