ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Proiectul ”Concepției e-Infrastructurii de date în sfera CDI din Republica Moldova” în atenția comunității de cercetare

2019-09-24   Accesări: 1382  Vizitatori unici: 1005

Progresul tehnologic și transformările care au afectat disciplinile științifice în ultimii ani sunt rezultatul unui mediu de cercetare tot mai larg, în mare parte, datorită dezvoltării de noi ecosisteme științifice care au la bază infrastrucuri de date digitale.

Astăzi, obținerea de noi cunoștințe științifice și realizarea de inovații în cercetare și în societate, este indispensabil legată de accesul sistematic și sustenabil la bazele de date în format digital. Datele colectate în diferite instituții, în cadrul diferitelor programe și proiecte de cercetare naționale și internaționale trebuie să fie puse la dispoziția cercetătorilor, a businessului, a publicului larg, astfel încât acestea să fie ușor de găsit, să fie sistematizate și să poată fi reutilizate și analizate într-un model organizational conceptual nou al actului de cercetare care să includă componente organizaționale și interacțiunile dintre ele, inclusiv și, în special, cele care privesc colectarea, schimbul, managementul și utilizarea datelor – e-Infrastructura datelor, dincolo de granițele cercetărilor în care ele au fost obținute.
E-Infrastructurile de date reprezintă medii interconectate în care sunt gestionate date digitale, servicii și instrumente care sprijină întreg ciclul de cercetare într-un model organizational conceptual nou al actului de cercetare care include componente organizaționale și interacțiunile dintre ele, inclusiv și, în special, cele care privesc colectarea, schimbul, managementul și utilizarea datelor.

Aspectele conceptuale privind edificarea e-Infrastructurii datelor de cercetare au făcut obiectul discuției în cadrul Mesei rotunde ”Concepția e-Infrastructurii de date în sfera CDI din Republica Moldova", organizate de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) și Biblioteca Națională a Republicii Moldova la 20 septembrie 2019, la Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării.

Evenimentul a fost moderat de Elena Pintilei, directorul Bibliotecii Naționale și Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Proiectul Concepției e-Infrastructurii de date în sfera CDI din Republica Moldova, elaborat de IDSI în cadrul proiectului de cercetare - Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova – o contribuție la realizarea Programului de stat "Dezvoltarea e-infrastructurii de date în sfera cercetării, dezvoltării și inovării din RM" a fost prezentat de cercetătorii Mihai Grecu și Ion Coșuleanu, membri ai echipei proiectului. 

Documentul prevede dezvoltarea unei infrastructuri de date de cercetare – e-IDSM, într-un cadru conceptual nou care să confere o nouă dimensiune socială și organizatorică actului cercetării științifice prin crearea unui ecosistem științific digital deschis, extensibil și evolutiv care să faciliteze valorificarea datelor și cunoștințelor acumulate, să fie un intensificator al cercetărilor și descoperirilor științifice.

e-IDSM va putea oferi servicii fiabile și durabile care să răspundă nevoilor generice și specifice privind managementul datelor de cercetare. Obiectivul general al e-IDSM este instituirea și dezvoltarea unui sistem cuprinzător de management al datelor de cercetare.

Dintre obiectivele specifice ale e-IDSM vom menționa:
• Servicii fiabile și sustenabile pentru managementul datelor de cercetare
• Procese și proceduri comune, abordare standard a datelor științifice
• Standarde de metadate pentru utilizarea a datelor de cercetare într-un context larg
• Corelarea cu infrastructuri și platforme internaționale de date de cercetare
• Reutilizabilitatea datelor și infrastructurilor de date
• Bază tehnologică și metodologică comună privind securitatea și calitatea datelor

Componentele organizaționale de bază care urmează a fi instituite:
• Consiliul e-IDSM
• Comisii de experți pe domenii
• Instituție directoare, coordonare managementul datelor
• Infrastructuri instituționale de date CDI
• Centre de date științifice
• Stewarzi de date din instituții și proiecte de cercetare
• Consorții de date pe discipline și domenii
• Planuri de management al datelor de cercetare

În cadrul discuțiilor pe marginea proiectului de concepție, participanții, cercetătători, reprezentanți ai diferitelor instituții din domeniul CDI și conexe, au menționat necesitatea unei astfel de infrastructuri pentru sectorul CDI și importanța promovării și susținerii de către factorii de decizie a dezvoltării ei. Trebuie să fie depășite anumite manifestări de rezistență privind accesul deschis la datele de cercetare, fiind necesare acțiuni care să vizeze conștientizarea necesității, actualității și oportunității e-Infrastructurii în beneficiul cercetării. De asemenea, este necesară voința politică și disponibilitatea de sprijin financiar pentru astfel de inițiative, conform bunelor practici și recomandări europene și internaționale în domeniu.

Participanții și-au exprimat disponibilitatea de participare la activități în cadrul unor proiecte comune care să contribuie la elaborarea de soluții fiabile pentru e-Infrastructura datelor de cercetare și instituționalizarea mecanismelor de creare și menținere a ei.
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: masa rotunda, IDSI, eInfrastructura, Biblioteca Națională a RM
Ultima actualizare:  25-09-2019 07:07:15
Sursa:   IDSI 

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova