ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Publicații 2018

Accesări: 4243  Vizitatori unici: 2155

PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE - 29

MONOGRAFII - 1

 1. CUCIUREANU, Gheorghe, COJOCARU, Igor, COJOCARU, Irina, ȚURCAN, Nelly, GRECU, Mihai, ROȘCA, Alfreda, RUSU, Andrei, CUJBA, Rodica, COȘULEANU, Ion, UNGUREANU, Elena, MINCIUNĂ, Vitalie. Știința deschisă în Republica Moldova: Studiu = Open science in the Republic of Moldova: Study. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018, 264 p. ISBN 978-9975-3220-3-4, eISBN 978-9975-3220-4-1.
   

ARTICOLE ÎN REVISTE ȘTIINȚIFICE - 12

Articole în reviste științifice de peste hotare - 3

 1. HOLBAN, Ion. Conștiința Științei. In: Revista de Fizică, Astronomie, Chimie, Biologie ”Evrika!”. 2018, nr. 1 (329), pp. 13-20. ISSN - 1220-4935
 2.  

 3. HOLBAN, Ion. Frații MOSCALENCO, academicieni din Basarabia – discipoli ai Colegiului Național „CAROL I” din Craiova (p.I). In: Revista de Fizică, Astronomie, Chimie, Biologie ”Evrika!”. An XXIX, nr. 10-11-12 (338-339-340), octombrie 2018, p.3-9. ISSN - 1220-4935.
 4.  

 5. TURCAN, Nelly. Inovațiile în comunicarea științifică: utilizarea instrumentelor de cercetare. In: Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării (România). 2018, nr. 6, pp. 163-169. ISSN: 1220-3386.

 

Articole din reviste științifice din Republica Moldova - 10

- Articole în reviste științifice de categoria B - 3

 1. GUZUN, Mihail, ROȘCA, Alfreda, COJOCARU, Igor, BOTNARU, Viorica. Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare. In: Akademos. 2018, nr.1(48), pp. 25-30 , ISSN 1857-0461.
 2.  

 3. UNGUREANU, Elena. CoRoLa lansată la București și la Chișinău. In: Akademos. 2018, nr.2(49), pp. 18-19 , ISSN 1857-0461.
   
 4. UNGUREANU, Elena. Filologia din Republica Moldova (2000–2018). O PRIVIRE (în baza datelor de pe platforma ȘTIU.md). In: Akademos. 2018, nr.4(51), pp. 32-44 , ISSN 1857-0461. 
   

- Articole în reviste științifice de categoria C - 4

 1. CUCIUREANU, Gheorghe. Noi considerente privind provocările pentru studiile doctorale din Republica Moldova. In: Intellectus. 2018, nr.1, pp.91-99. ISSN 1810-7079.
 2.  

 3. HOLBAN, Ion. Edificarea societăţii bazate pe cunoaștere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (I). In: Intellectus. 2018, nr.2, pp.92-101. ISSN 1810-7079.
 4.  

 5. HOLBAN, Ion. Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (II). In: Intellectus, nr. 3, pp. 78-90, 2018. ISSN 1810-7079.
 6.  

 7. HOLBAN, Ion. Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (III). In: Intellectus, nr. 4, pp. xx-xx, 2018. ISSN 1810-7079.
   

- Articole în alte reviste științifice - 3

 1. HOLBAN, Ion, GORODEȚCHI, Dumitru. Chemarea stelelor (mărturisiri ale unui basarabean despre cum a devenit astrofizician) (Dialog). In: Fizica şi tehnologiile moderne, 2018, v. 16, nr. 1-2 (61-62), pp. 47-70.
 2.  

 3. HOLBAN, Ion. Frații Moscalenco – piloni trainici ai fizicii teoretice din Republica Moldova. In: Fizica şi tehnologiile moderne, 2018, v. 16, nr. 3-4 (63-64), p. 11-30.
 4.  

 5. HOLBAN, Ion, OLEINICI, Dimitrie. Semne și simboluri astronomice în arealul de cultură românesc (Dialog). In: Fizica şi tehnologiile moderne, 2018, v. 16, nr. 3-4 (63-64), p. 79-109.
   
 6. GRECU Mihai, DATEL Vratislav. On Data Infrastructure in E-Government System. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 82-88. ISSN 2345-1106, E- ISSN 2587-358X.
   

 

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE - 11

Articole în volumele manifestărilor științifice de peste hotare - 4

 1. COJOCARU, Igor, ROȘCA, Alfreda, RUSU, Andrei, GUZUN, Mihail. Public Research and Innovation Infrastructure of the Republic of Moldova: Challenges and Oportunities. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2018”, 3-4 mai 2018. Budapesta, 2018, pp. 421-430, doi: 10.24989/ocg.v331.35. ISBN 978-3-903035-14-0.
 2.  

 3. GRECU, Mihai, COJOCARU, Igor, COȘULEANU, Ion. On e-Governance development opportunities in the Republic of Moldova. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2018”, 3-4 mai 2018. Budapesta, 2018, pp. 327-336. doi: 10.24989/ocg.v331.27. ISBN 978-3-903035-14-0.
 4.  

 5. PETROV, Alexandru, PETROV, Cristina. The Need for Standards – Tools for Transparency and Open Data (The Case of the Republic of Moldova). In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2018”, 3-4 mai 2018. Budapesta, 2018. doi:10.24989/ocg.v331.18. ISBN 978-3-903035-14-0.
 6.  

 7. ȘTEFANIȚA, Anastasia. Elements of Local Autonomy and New Technology in Urban Revitalization Process. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2018”, 3-4 mai 2018. Budapesta, 2018, pp.57-68. doi: 10.24989/ocg.v331.5. ISBN 978-3-903035-14-0.

 

Articole în volumele manifestărilor științifice internaționale din Republica Moldova - 6

 1. COJOCARU, Irina, BOTNARU, Viorica, HOLBAN, Ion. Un set optimal de indicatori pentru evaluarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării și a cercetătorilor științifici. In:  Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice "Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate", ediţia a 13-a. Institutul Naţional de Cercetări Economice, 11-12 octombrie 2018. Chişinău, 2018, vol.II, pp. 249-256. ISBN 978-9975-3202-9-0.
 2.  

 3. CUCIUREANU, Gheorghe, CUJBA, Rodica, MINCIUNĂ, Vitalie. ”Creşterea economică” prin prisma Instrumentului Bibliometric Naţional. In:  Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice "Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate", ediţia a 13-a. Institutul Naţional de Cercetări Economice, 11-12 octombrie 2018. Chişinău, 2018, vol.II, pp. 257-263. ISBN 978-9975-3202-9-0.
 4.  

 5. CUJBA, Rodica; RUSU Andrei. On interoperability of research information based on CERIF in the Republic of Moldova. In: Proceedings of the Conference on Mathematical Foundations of Informatics MFOI2018, July 2-6, 2018, Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
 6.  

 7. HOLBAN, Ion. Dezvoltarea astronomiei şi astrofizicii de la sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX în Europa de Vest şi SUA, cu ecouri în Basarabia. In:  6th International Conference  on Telecommunications, Electronics and Informatics” ICTEI 2018, 24-27 mai 2018. Chişinău, 2018, pp.312-318. ISBN 978-9975-45-540-4.
   
 8. HOLBAN, Ion. Metamorfozele reformei științei moldovenești de la obținerea independenței până azi. In:  Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice "Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate", ediţia a 13-a. Institutul Naţional de Cercetări Economice, 11-12 octombrie 2018. Chişinău, 2018, vol.II, pp. 241-248. ISBN 978-9975-3202-9-0.
 9.  

 10. ȚURCAN, Nelly, CUJBA, Rodica, CERNĂUȚEANU, Victor. Vizibilitatea publicațiilor științifice – parte integrantă a societății cunoașterii. Analiză bibliometrică și altmetrică în baza unui repozitoriu bibliometric național. In:  Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice "Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate", ediţia a 13-a. Institutul Naţional de Cercetări Economice, 11-12 octombrie 2018. Chişinău, 2018, vol.II, pp. 47-54. ISBN 978-9975-3202-9-0.

 

Teze (Rezumate) în volumele manifestărilor științifice internaționale din Republica Moldova - 1

 1. ȚURCAN, Nelly, RUSU, Andrei, GRECU, Mihai. Studiul ecosistemului de date științifice din Republica Moldova în contextul științei Deschise. In: Conferința științifică internațională „Școala internațională de metodologie în științele socio-umane”, ediția a 3-a. Universitatea de Stat din Moldova, 15-16 noiembrie 2018, Chișinău, pp. 130-132.

 

Alte publicații științifice (studii, rapoarte ale proiectelor, lucrări științifico-didactice etc.) - 4  

 1. Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 / I. Cojocaru, R. Cujba, N. Țurcan [et al.]; Inst. de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. - Ed. a 2-a, rev. și compl. - Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2018. 72 p. ISBN 978-9975-3220-0-3.
   
 2. Tipuri de rezultate ale activităților științifice / Gh. Cuciureanu, N. Țurcan, E. Ungureanu [et al.]; Inst. de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. - Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2018. 44 p. ISBN 978-9975-3220-2-7.
   
 3. Indicatori ai dezvoltării societăţii informaţionale în Republicii Moldova, 2012-2016 / M. Grecu, I. Coşuleanu, I. Cojocaru [et al.]; Inst. de Dezvoltare a Soc. Informaţionale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2018. – 80 p.: fig., tab. ISBN 978-9975-3220-1-0.
 4.  

 5. Short Term High Quality Studies to Support Activities under the Eastern Partnership HiQSTEP PROJECT: HARMONISATION OF THE DIGITAL MARKETS IN THE EASTERN PARTNERSHIP. “ICT Innovation and Start-up Ecosystems in the Eastern Partnership Countries” Report , [online] / Ion Cosuleanu (National Expert, Moldova) et al. Prepared by the KANTOR Management Consultants - led Consortium January 2018. Disponibil.
   


COMUNICĂRI - 45

COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE - 31

- Comunicări la manifestări științifice de peste hotare - 6

 1. COJOCARU, Igor. Noi funcționalități ale Instrumentului Bibliometric Național: Căutare avansată: Școala de vară ”Bibliotecarul de referință în era digitală”. Constanța, 26 iunie 2018.
 2.    

 3. GRECU, Mihai. On e-Governance development opportunities in the Republic of Moldova. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2018”, Budapesta, 3-4 mai 2018.
 4.  

 5. PETROV, Cristina. The Need for Standards – Tools for Transparency and Open Data (The Case of the Republic of Moldova). In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2018”, Budapesta, 3-4 mai 2018.
 6.  

 7. RUSU, Andrei. Public Research and Innovation Infrastructure of the Republic of Moldova: Challenges and Oportunities. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2018”, Budapesta, 3-4 mai 2018.
 8.  

 9. ȘTEFANIȚA, Anastasia. Elements of Local Autonomy and New Technology in Urban Revitalization Process. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2018”, Budapesta, 3-4 mai 2018.
 10.  

 11. UNGUREANU, Elena. Webul fragmentat (Note despre agregarea şi dezagregarea datelor în hypertext). In: Simpozionul internaţional 1918 – 2018. Limba şi cultura română – structuri fundamentale ale identităţii naţionale: evaluări, perspective. A XVII-a ediţie a Simpozionului anual internaţional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”. Simpozion dedicat Centenarului Marii Uniri, 26-28 septembrie 2018. Iași, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”.

 

- Rapoarte în plen la manifestări științifice de peste hotare - 2

 1. HOLBAN, Ion. Evaluarea activității  de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate (din experiența Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale din Chișinău): [Raport în plen]: Colocviul Internațional de Fizică Evrika! - Cygnus, Colegiul Național „Carol I”, 31 august - 2 septembrie 2018, Craiova, judeţul Dolj, România.
 2.  

 3. HOLBAN, Ion. Frații Moscalenco, academicieni din Basarabia  – discipoli ai Colegiului  Național „Carol I”: [Raport în plen]: Colocviul Internațional de Fizică Evrika! - Cygnus, Colegiul Național „Carol I”, 31 august - 2 septembrie 2018,  Craiova, judeţul Dolj, România. 

 

- Rapoarte în plen la manifestări științifice în Republica Moldova - 2

 1. UNGUREANU, Elena, COJOCARU, Igor. Un corpus deschis pentru Știința deschisă.Lansarea proiectului CoRoLa (COrpus of Contemporary ROmanian LAnguage - Corpusul computațional de referință pentru limba română contemporană), cu genericul: Informatica în slujba limbii române. Resurse și cercetări de lingvistică computațională. Chișinău, 25 mai 2018.
 2.  

 3. UNGUREANU, Elena. Filologia în contextul unei noi discipline ‒ webologia. In: Colocviul național cu participare internațională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, cu genericul Moștenire, Influență, Continuitate, Chișinău, 4-5 octombrie 2018.

 

- Comunicări la manifestări științifice în Republica Moldova - 21

 1. COJOCARU, Igor. Știina deschisă - catalizator al dezvoltării societății informaționale. In:  Conferința internatională științifico-practică: Statul, securitatea și drepturile omului în condifțiile societății informaționale. USM, Chișinău, 13-14 decembrie 2018.
 2.  

 3. COJOCARU, Igor. Platforma STIU.md - în suportul monitorizarii specializării inteligente a Republicii Moldova, Atelierului EDP în domeniile: biomedicină, biofarmaceutică, bioinformatică și bioinginerie, Chișinău, 6 decembrie 2018.
 4.  

 5. COJOCARU, Igor. Platforma IDSI în susținerea și promovarea Științei Deschise. In: Conferința științifică națională ”Știința Deschisă”. Chișinău, 22 noiembrie 2018.
 6.  

 7. COJOCARU, Igor. IDSI – platformă deschisă în procesul de creștere a calității și vizibilității conținutului științific din cadrul ULIM. In: Conferința științifică internaţională ”Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”. Chișinău, 18 octombrie 2018.
 8.  

 9. COJOCARU, Igor. Reingineria serviciilor de bibliotecă în contextul Științei Deschise: Conferinţa științifico-practică ”Biblioteca în era digitală: noi paradigme pentru aducație și cercetare”. Chișinău, 29 iunie 2018.
 10.  

 11. CUCIUREANU, Gheorghe. Recomandări pentru dezvoltarea Științei Deschise în Republica Moldova. In: Conferința științifică națională ”Știința Deschisă”. 22 noiembrie 2018.
 12.  

 13. CUJBA, Rodica. Resurse deschisă știu.md pentru realizarea studiilor bibliometrice. In: Conferința științifică națională ”Știința Deschisă”. Chișinău, 22 noiembrie 2018.
 14.  

 15. CUJBA, Rodica, RUSU Andrei. On interoperability of research information based on CERIF in the Republic of Moldova. In: Proceedings of the Conference on Mathematical Foundations of Informatics MFOI2018, July 2-6, 2018, Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
 16.  

 17. GRECU, Mihai, ȚURCAN, Nelly, RUSU, Andrei, COȘULEANU, Ion. e-Infrastructura pentru datele de cercetare – experiențe internaționale. In: Conferința științifică națională ”Știința Deschisă”. Chișinău, 22 noiembrie 2018.
 18.  

 19. GRECU, Mihai, RUSU, Andrei. e-Infrastructura de date științifice – un imperativ al cercetării colaborative în contextul Științei Deschise: Masă rotundă ”Datele științifice în Republica Moldova: Experiențe și bune practici europene și internaționale privind arhitectura și modelele de date în e-infrastructura de date științifice”, Chișinău, 21 iunie 2018.
 20.  

 21. HOLBAN, Ion. Un set optimal de indicatori pentru evaluarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării și a cercetătorilor științifici. In:  Conferinţa Internaţionale Ştiinţifico-Practice "Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate". Institutul Naţional de Cercetări Economice, Chişinău, 11-12 octombrie 2018.
 22.  

 23. HOLBAN, Ion. Dezvoltarea astronomiei şi astrofizicii de la sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX în Europa de Vest şi SUA, cu ecouri în Basarabia:  6th International Conference  on Telecommunications, Electronics and Informatics” ICTEI 2018, Chişinău, 24-27 mai 2018.
 24.  

 25. MINCIUNĂ, Vitalie. Evaluarea deschisă a revistelor științifice din Republica Moldova. In: Conferința științifică națională ”Știința Deschisă”. Chișinău, 22 noiembrie 2018.
 26.  

 27. RUSU, Andrei. Genetic algorithm for optimization of software process. In: The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics, Chișinău,  20-23 septembrie 2018.
 28.  

 29. RUSU, Andrei. On weak expressibility of formulas in the simplest non-trivial propositional provability logic. In: The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics, Chișinău, 20-23 septembrie 2018.
 30.  

 31. RUSU, Andrei. Cercetătorul și biblioteca: rolul lor în managemenul datelor din sfera CDI: Masă rotundă ”Datele științifice în Republica Moldova: Experiențe și bune practici europene și internaționale privind arhitectura și modelele de date în e-infrastructura de date științifice”, Chișinău, 21 iunie 2018.
 32.  

 33. ȚURCAN, Nelly. Prezentarea monografiei „Știința Deschisă în Republica Moldova”. In: Conferința științifică națională ”Știința Deschisă”. Chișinău, 22 noiembrie 2018.
 34.  

 35. ȚURCAN, Nelly. Rolul datelor de cercetare în comunicarea științifică. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 8-9 noiembrie 2018.
 36.  

 37. UNGUREANU, Elena. Indicatori ai Științei Deschise. In: Conferința științifică națională ”Știința Deschisă”. Chișinău, 22 noiembrie 2018.
 38.  

 39. UNGUREANU, Elena. Umanioare digitale, științe umane numerice, informatică umanistică... - ce sunt ele? In: Colocviul știintific internațional "Filologia secolului al XXI-lea". Ed. a VI-a. Limba și literatura română  în postcomunism, Bălți, 26-27 octombrie 2018.
 40.  

 41. UNGUREANU, Elena. Lumea legăturilor tehnologice. In: Conferința științifica internaționala ”Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune”, Chişinău, USM,  8 iunie 2018.
 42.  

   

ALTE COMUNICĂRI - 14

- Comunicări în Republica Moldova - 14

     
 1. COJOCARU, Igor. Contribuții ale IDSI în consolidarea spațiului informațional al domeniului educație-cultură-cercetare. Viziunea bibliotecii 2019. In: Forumul Managerilor "Biblioteca anului 2019". Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 05 decembrie 2018.
 2.  

 3. COJOCARU, Igor. Instrumente informatice elaborate de IDSI în suportul cadrelor științifico-didactice. Universitatea de Stat din Comrat, 04 decembrie 2018.
   
 4. COJOCARU, Igor. Utilitatea IBN pentru doctoranzi și scoli doctorale, USM, Chișinău, 19 Noiembrie 2018.
   
 5. COJOCARU, Igor. Vizibilitatea cercetărilor științifice ale AAP prin prisma IBN. In: Atelierul de lucru  ”Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”. AAP, 24 octombrie 2018.
   
 6. COJOCARU, Igor. Instrumentul Bibliometric  Naţional: indicatori bibliometrici: nivel național, organizație, revistă, autor. ASEM, 27 aprilie 2018
   
 7. COJOCARU, Igor. Ştiinţa Deschisă şi componentele acesteia. ASEM, 26 aprilie 2018.
   
 8. COJOCARU, Igor. Funcționalități noi ale Platformei Pilot pentru bibliotecari. Biblioteca științifică a ASEM, 24 aprilie 2018.
   
 9. COJOCARU, Igor. Contribuțiile Instrumentului Bibliometric Național al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale în procesul de promovare a cercetării din cadrul ULIM la nivel național și internațional (Open Access). DIB, ULIM, 19 aprilie 2018.
 10.  

 11. COJOCARU, Igor. Siguranța navigării pe internet a tinerilor din R. Moldova. ULIM, 09 februarie 2018.
   
 12. COJOCARU, Igor. Siguranța pe Internet. Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 06 februarie 2018.
 13.  

 14. GRECU, Mihai. Standarde TIC în servicii electronice interoperabile. Seria de standarde SM EN ISO 11179 Tehnologia informației. Registre de metadate (MDR). In: Seminar informativ ”Rolul serviciilor IT în creșterea economică”. Institutul de Standardizare din Moldova, 27 septembrie 2018.
 15.  

 16. ȚURCAN, Nelly. Utilizarea IBN în activitatea bibliotecilor. BNRM, 7.02.2018.
 17.  

 18. ȚURCAN, Nelly. Accesul Deschis la Informație. Resurse de specialitate în acces deschis. USM, 9.02.2018
 19.  

 20. UNGUREANU, Elena, COJOCARU, Igor.  Un corpus deschis pentru Știința deschisă. In: Lansarea proiectului CoRoLa la Chișinău, cu genericul: Informatica în slujba limbii române. Resurse și cercetări de lingvistică computațională. Chișinău, 25 mai 2018.

 

POPULARIZAREA ȘTIINȚEI - 29

EMISIUNI TV/ RADIO - 5

 - Emisiuni TV - 3

 1. COJOCARU, Igor. Ştiinţa deschisă-platformă informaţională a comunităţii ştiinţifice din RM. In: Știință și Inovare, TRM, 11 februarie 2018, 12:00.
 2.  

 3. COJOCARU, Igor. Telefonul, un pericol. In: Impact, Canal 3, 15 martie 2018, 17:30. Disponibil
 4.  

 5. ȚURCAN, Nelly. Participarea la Zilele Ştiinţei  la Biblioteca Naţională. TVR Moldova, 05.11.2018, 19:20. Disponibil
 6.    

- Emisiuni Radio - 2

 1. COJOCARU, Igor. Accesul la bazele ştinţifice de informaţie. In: Academia Radio, TRM, 18 ianuarie 2018, 22.30.
 2.  

 3. UNGUREANU, Elena. Despre Premiile AȘM acordate pentru anul 2017 și Ziua Științei. In: Matinal de weekend, TRM, 10 noiembrie 2018.

 

PUBLICAȚII DE POPULARIZARE A ȘTIINȚEI - 24
- Articole de popularizare a ştiinţei - 24

 1. CUCIUREANU, Gheorghe. În ce condiţii COST-ul poate reduce costurile pentru sporirea performanţei ştiinţifice în Republica Moldova? Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 04 mai 2018. Disponibil.
 2.  

 3. CUCIUREANU, Gheorghe. Nasc şi la Moldova cercetători. Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 04 septembrie 2018. Disponibil.
 4.  

 5. CUCIUREANU, Gheorghe. Fără titlu... pe urma unei dezbateri. Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 05 octombrie 2018. Disponibil.
   
 6. CUCIUREANU, Gheorghe. Avem prea mulți doctori în științe în Republica Moldova? Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 19 decembrie 2018. Disponibil.
 7.  

 8. HOLBAN, Ion. Doi titani ai fizicii basarabene  (90 de ani de la nașterea fizicienilor, frați gemeni, Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco). In: Făclia, 28 septembrie 2018, nr. 35 (3528), pp. xx-xx.
 9.  

 10. HOLBAN, Ion. Doi titani ai fizicii basarabene  (90 de ani de la nașterea fizicienilor, frați gemeni, Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco). In: Făclia, 5 octombrie 2018, nr. 36 (3529), pp. xx-xx.
 11.  

 12. HOLBAN, Ion. Fulgerul și tunetul. In: Noi. mai 2018, nr. 5, pp. 30-31. ISSN 1857-0798.
 13.  

 14. HOLBAN, Ion. Fulgerul și tunetul. In: Noi. iunie 2018, nr. 6, pp. 30-31. ISSN 1857-0798.
 15.  

 16. HOLBAN, Ion. În discuție, un ambițios proiect „Știința Deschisă”. In: Făclia,  nr. 44 (3537), 30 noiembrie 2018.
 17.  

 18. HOLBAN, Ion. Legendele fizicii basarabene (90 de ani de la nașterea fizicienilor, frați gemeni, Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco). In: Literatura şi Arta,  27 septembrie 2018, nr. 39 (3812), pp. xx-xx.
 19.  

 20. HOLBAN, Ion. Știința – coloana fără sfârșit a dăinuirii noastre (I). In: Făclia,  nr. 40 (3533), 2 noiembrie 2018.
 21.  

 22. HOLBAN, Ion. Știința – coloana fără sfârșit a dăinuirii noastre (II). In: Făclia,  nr. 41 (3534), 9 noiembrie 2018.
 23.  

 24. HOLBAN, Ion. Știința – coloana fără sfârșit a dăinuirii noastre (III). In: Făclia,  nr. 42 (3535), 16 noiembrie 2018.
 25.  

 26. HOLBAN, Ion. Știința – coloana fără sfârșit a dăinuirii noastre (IV). In: Făclia,  nr. 43 (3536), 23 noiembrie 2018.
 27.  

 28. HOLBAN, Ion. Știința –coloana fără sfârșit a dăinuirii noastre (V). In: Făclia,  nr. 44 (3537), 30 noiembrie 2018.
 29.  

 30. HOLBAN, Ion. Știința –coloana fără sfârșit a dăinuirii noastre (VI). In: Făclia,  nr. 45 (3538), 7 decembrie 2018.
 31.  

 32. HOLBAN, Ion. Știința – coloana fără sfârșit a dăinuirii noastre (VII). In: Făclia,  nr. 46 (3539), 14 decembrie 2018.
 33.  

 34. HOLBAN, Ion. Știința –coloana fără sfârșit a dăinuirii noastre (VIII). In: Făclia,  nr. 47 (3540), 21 decembrie 2018.
 35.  

 36. HOLBAN, Ion. Știința –coloana fără sfârșit a dăinuirii noastre (IX). In: Făclia,  nr. 48 (3541), 28 decembrie 2018.
 37.  

 38. HOLBAN, Ion. Visătorul de la Universitatea Tehnică a Moldovei. În cartea „Un visător basarabean: in memoriam – Valerian Dorogan”, p. 29-33. Chişinău: „TEHNICA-INFO”, 2018. – 236 p. ISBN 978-9975-63-427-4.
 39.  

 40. HOLBAN, Ion, COJOCARU, Igor. Dialog pe prispa Casei Științei, Culturii și Educației (I). In: Făclia,  nr. 42 (3535), 16 noiembrie 2018.
 41.  

 42. HOLBAN, Ion. COJOCARU, Igor. Dialog pe prispa Casei Științei, Culturii și Educației (II). In: Făclia,  nr. 43 (3536), 23 noiembrie 2018.
 43.  

 44. ȚURCAN, Nelly. Datele științifice în Republica Moldova în vizorul comunității academice. Pagina web IDSI, 23 noiembrie 2018. Disponibil.
 45.  

 46. ȚURCAN, Nelly. Știința Deschisă ajunsă în vizorul Republicii Moldova. Pagina web IDSI, 23 noiembrie 2018. Disponibil.
   

 


Ultima actualizare:  09-04-2023 23:19:21
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova