ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

2013 - 43 publicaţii

Accesări: 5558  Vizitatori unici: 2583

Articole în reviste din străinătate - 5

 1. CUCIUREANU, G. Cât de aproape este Republica Moldova de Spaţiul European de Cercetare? Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie - Serie nouă. 2013, 2(3), 237-242. ISSN - L 1582-1218
 2. CUCIUREANU, G. Sistemul de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova reflectat în rapoartele internationaleRevista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie - Serie nouă. 2013, 2(2), 159-164. ISSN - L 1582-1218
 3. CUJBA, R. Business Process Reengineering of academic R&D organizations in the Republic of Moldova: opportunities and risksRevista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie - Serie nouă. 2013, 2(4), 321-327. ISSN - L 1582-1218
 4. RAILEAN, E. An overview of textbooks as open educational resourcesInternational Journal of Computer Science Research and Applications. 2013, 3(1), 68-73. ISSN 2012-9564 (Print); ISSN 2012-9572 (Online).
   
 5. КАНЦЕР, В.; КУЧУРЯНУ, Г.; ХОЛБАН, И.; МИНЧУНЭ В. Критическая масса в докторантуре: между европейской политикой и местными проблемами. Наука та наукознавство. 2013, 3, 63-73. ISSN 0374-3896.

  Articole în reviste naţionale de categoria A - 1

 6. CANȚER, V.; HOLBAN, I. Moscalenco Brothers Physicists Phenomenon. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2013, 3-4, 143-149. ISSN 1810 648X.

  Articole în reviste naţionale de categoria B - 9

 7. BOLUN, I. About Complementation of Jefferson, Adams, Webster and Huntington-Hill MethodsEconomica. 2013, 3(85), 118-126. ISSN 1810-9136
 8. CANŢER, V., CUCIUREANU, G. De ce fel de doctorat are nevoie Republica Moldova? Intellectus. 2013, 4, 76-81. ISSN 1810-7079.
 9. COJOCARU, I. Alfabetizarea şi incluziunea digitală a cercetătorilor din Republica MoldovaIntellectus. 2013, 1, 60-65. ISSN 1810-7079
 10. COJOCARU, I. Utilizarea TIC în evaluarea cercetării ştiinţifice în Republica MoldovaEconomica. 2013, 1(83), 117-126. ISSN 1810-9136
 11. COJOCARU, I.; CUCIUREANU, G. Prezenţa în cadrul ştiinţei mondiale moderne a cercetării din Republica MoldovaIntellectus. 2013, 2, 65-73. ISSN 1810-7079 
 12. RUSANOVSCHI, V. AGEPI valorifică tehnologiile informaţionale avansateIntellectus. 2013, 1, 25-28. ISSN 1810-7079. 
 13. RUSANOVSCHI, V. Modalitățile de achitare a taxelor pentru protecția Obiectelor de Proprietate Intelectuală. Intellectus. 2013, 1, 29-31. ISSN 1810-7079.
 14. RUSU, A. Infinitely many maximal primitive positive clones in a diagonalizable algebraBuletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2013, 2-3(73), 47-52. ISSN 1024-7696.
   
 15. UNGUREANU, E. (Inter)net-lingvistica în societatea informaţională globală. La Francopolyphonie. 2013, 1(8), 137-147. ISSN 1857-1883
        
  Articole în reviste naţionale de categoria C - 7

   
 16. CANȚER, V.; TOMA, S.; MINCIUNĂ, V.; BILEȚCHI, L. Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013Akademos. 2013, 1(28), 15-24. ISSN 1857-0461
 17. COJOCARU, I. Utilizarea TIC în procesul de evaluare a cercetării ştiinţifice în Republica MoldovaAnalele Academiei de Studii Economice a Moldovei. 2013, 2(11), 164-168. ISSN 1857-1433
   
 18. COJOCARU, I. Evaluarea ştiinţei moderne: cu metrii vechi şi/sau noi? Akademos. 2013, 1(28), 25-38. ISSN 1857-0461
   
 19. HOLBAN, I. Cosmosul ne cheamă. Fizica şi tehnologiile moderne. 2013, 1-2(42), 54–70. ISSN 1810-6498 
   
 20. HOLBAN, I. Fraţii fizicieni Moscalenco, doi oameni de ştiinţă de talie mondialăFizica şi tehnologiile moderne. 2013, 3-4(44), 9-16. ISSN 1810-6498
   
 21. RUSANOVSCHI, V.; STOICEV, P.; RUSANOVSCHI, M. Extragerea parametrilor pentru programul de simulare schemotehnică SPICE LEVEL3.
   Meridian ingineresc. 2013, 3, 43-47. ISSN 1683-853X.
   
 22. RUSANOVSCHI, V.; STOICEV, P.; RUSANOVSCHI, M. Dependencies of SPICE LEVEL3 parameters on irradiation. Meridian ingineresc. 2013, 4, 19-22. ISSN 1683-853X.
   
  Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale) - 8  
   
 23. BOLUN, I.; CEBOTARI, S. The optimal value of one monotone method divisor for PR voting systems. In: Proceedings IIS: International Conference on Intelligent Information Systems, August 20-23, 2013. Chişinău, 2013, pp. 74-78. ISBN 978-9975-4237-1-7.
   
 24. BOLUN, I.; CEBOTARI, S. O aplicaţie de simulare a sistemelor de votare RP. În: 60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 27-28 septembrie 2013. Chişinău, 2013, pp. 372-376. ISBN 978-9975-75-627-3.
   
 25. CANȚER, V.; HOLBAN, I.; CUCIUREANU, G. Studiile doctorale în Republica Moldova în contextul politicilor europene. In: Proceedings of the 37th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). The University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, June 04-09 2013. Chişinău, 2013, pp. 268-271. ISBN 978-2-553-01662-2.
   
 26. CANȚER, V.; MINCIUNĂ, V.; CUCIUREANU, G. Indicatorii de resurse ai sferei ştiinţei şi inovării a Republicii Moldova în raport cu statisticile internationale. In: Proceedings of the 37th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). The University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, June 04-09 2013. Chişinău, 2013, pp. 272-279. ISBN 978-2-553-01662-2.  
   
 27. COJOCARU, I. Knowledge networking – a promising tool for developing Moldova’s R&D potential. In: Proceedings of the International Conference on Intelligent Information Systems, August 20-23, 2013. Chisinau, 2013, p.83-88. ISBN 978-9975-4237-1-7.

 28. GRECU, M.; COSTAȘ, I. Modele şi instrumente de interoperabilitate în sistemele de guvernare electronică. In: 60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din 27-28 septembrie 2013. Chişinău: ASEM, 2013, pp. ISBN 978-9975-75-627-3.

 29. RUSU, A. Infinitely many precomplete relative to parametric expressibility classes of formulas in a provability logic. In: Proceedings of the International Conference on Intelligent Information Systems, August 20-23, 2013. Chişinău, 2013, pp. 144-147. ISBN 978-9975-4237-1-7.

 30. Унгуряну, Е.; Кожокару, И.; Кожокару, Ир. Линк как гиперзнак и паратекст. In: Гипертекст как объект лингвистического исследования. Материалы III международнойнаучно-практической конференции 20 июня 2013, Самара 2013. p. 140-156. ISBN 978-5-8428-0954-7.


  Publicații electronice în țară/străinătate - 15 

 31. SPIESBERGER, M.; CUCIUREANU, G. Erawatch-Moldova country fiche. ERAWATCH Platform on Research and Innovation policies and systems [online]. Disponibil: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/md/country

 32. SPIESBERGER, M.; CUCIUREANU, G. Erawatch Analytical Country Report: Moldova. ERAWATCH Platform on Research and Innovation policies and systems [online]. Disponibil: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/reports/countries/md/report_0004?tab=reports&country=md

 33. CUCIUREANU, G.; SPIESBERGER, M.  Erawatch. Project for procurement of scientific equipiment. ERAWATCH Platform on Research and Innovation policies and systems [online]. Disponibil: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/md/supportmeasure/support_0007?tab=template&avan_type=support&country=md

 34. SPIESBERGER, M.; CUCIUREANU, G. Erawatch. The State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova. ERAWATCH Platform on Research and Innovation policies and systems [online]. Disponibil: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/md/organisation/organisation_0003?tab=template&avan_type=organisation&country=md

 35. CUCIUREANU, G.; SPIESBERGER, M.;  Erawatch. The Centre for Fundamental and Applied Research Funding. ERAWATCH Platform on Research and Innovation policies and systems [online]. Disponibil: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/md/organisation/organisation_0005?tab=template&avan_type=organisation&country=md

 36. SPIESBERGER, M.; CUCIUREANU, G. Erawatch. Organisation for Small and Medium Enterprises Sector Development. ERAWATCH Platform on Research and Innovation policies and systems [online]. Disponibil: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/md/organisation/organisation_0004?tab=template&avan_type=organisation&country=md

 37. CUCIUREANU, G.; SPIESBERGER, M. Erawatch. National Council for Accreditation and Attestation. ERAWATCH Platform on Research and Innovation policies and systems [online]. Disponibil: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/md/organisation/organisation_0006?tab=template&avan_type=organisation&country=md

 38. SPIESBERGER, M.; CUCIUREANU, G. Erawatch. Innovation Strategy of the Republic of Moldova. ERAWATCH Platform on Research and Innovation policies and systems [online]. Disponibil: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/md/policydocument/policydoc_0003?tab=template&avan_type=policydoc&country=md
   
 39. CUCIUREANU, G.; SPIESBERGER, M.  Erawatch. PhD fellowships in the Republic ogf Moldova. ERAWATCH Platform on Research and Innovation policies and systems [online]. Disponibil: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/md/supportmeasure/support_0009?tab=template&avan_type=support&country=md
 40. SPIESBERGER, M.; CUCIUREANU, G. Erawatch. International projects. ERAWATCH Platform on Research and Innovation policies and systems [online]. Disponibil: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/md/supportmeasure/support_0008?tab=template&avan_type=support&subtab=&avan_fecha_fin=&country=md&avan_fecha_ini=&avan_country=md&query=&intergov=all
   
 41. RAILEAN, E. Manualele digitale: resurse pedagogice sau/şi mijloace de învățământ pentru competenţele EQF.  Revista Elearning.Romania[online]. ISSN 2247-9007. Disponibil: http://www.elearning.ro/manualele-digitale-resurse-pedagogice-sau-mijloace-de-invatamant

 42. RUSANOVACHI, V. Achitarea taxelor on-line a cererilor OPI. AGEPI [online]. Disponibil: http://e-servicii.agepi.gov.md/ files/help/Help _Solicitant.pdf
   
 43. RUSANOVACHI, V. Instrucțiune de utilizare a Soft-ului Specializat pentru procedura de depunere on-line a cererilor OPI. AGEPI [online]. Disponibil: http://e-servicii.agepi.gov.md/ files/help/Help _Solicitant.pdf

 44. RUSU, A. On parametrical expressibility in the free void-generated diagonalizable algebraarXiv [online]. Disponibil: arxiv.org/abs/1303.1613

 45. RUSU, A. On sufficient conditions for expressibility of constants in the 4-valued extension of the propositional provability logic GLarXiv [online]. Disponibil: http://arxiv.org/abs/1312.0714


  Comunicări - 19
 46. BOLUN, I. O aplicaţie de simulare a sistemelor de votare RP. Conferința știinţifică internaţională ”60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: Prin inovare și competitivitate spre progres economic”, Chișinău, 27 – 28 septembrie 2013.

 47. BOLUN, I. The optimal value of one monotone method divisor for PR voting systems. International Conference on Intelligent Information Systems,  Institute of Mathematics and Computer Science, Chişinău, 20-23 august 2013.

 48. CANȚER, V.; MINCIUNĂ, V.; CUCIUREANU, G. Indicatorii de resurse ai sferei ştiinţei şi inovării a Republicii Moldova în raport cu statisticile internationale. 37th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). The University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, June 04-09 2013. Chişinău.
   
 49. COJOCARU, I. Evaluarea proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării. Şedința Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehologică, AŞM, 3 octombrie 2013 

 50. COJOCARU, I. IDSI - partener în promovarea accesului deschisWorkshop „Advocacy în susţinerea OA în mediul academic”, USM, Chişinău, 20 septembrie 2013

 51. COJOCARU, I. Instrumentul Bibliometric Naţional în suportul cercetătorilor din Republica Moldova. Conferinţa „Promovarea Accesului Deschis la informaţia ştiinţifică în scopul sporirii impactului rezultatelor cercetărilor ştiinţifice”, organizată de BTŞ UTM, Departamentul Investigații Științifice şi Dezvoltare Tehnologică UTM, IDSI, 23 octombrie 2013, Chişinău
   
 52. COJOCARU, I. Knowledge networking – a promising tool for developing Moldova’s R&D potential. International Conference on Intelligent Information Systems, Institute of Mathematics and Computer Science, Chişinău, 20-23 august 2013.
   
 53. COJOCARU, Igor. Lansarea oficială a Instrumentului Bibliometric Naţional. Conferinţa finală a proiectului „OA Connect+ în mediul academic al Republicii Moldova”, UPS „Ion Creangă”, 18 decembrie 2013, Chişinău.
   
 54. COJOCARU, I. Rolul Instrumentului Bibliometric Naţional în suportul informaţional al sferei ştiinţei şi inovării din Republica MoldovaMasă rotundă "Mecanisme de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice", Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării a Universităţii de Stat din Moldova, 17 mai 2013.
   
 55. GRECU, M. Interoperabilitatea în sistemele de e-Guvernare– abordări și modele. Conferința știinţifică internaţională ”60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: Prin inovare și competitivitate spre progres economic”, Chișinău, 27 – 28 septembrie 2013.

 56. GRECU, M. Securitatea informației în Administrația Publică Locală din Republica Moldova. Clinica juridică "Cadrul legal pentru securitatea cibernetica - Politica de securitate cibernetica in sectorul public", Chișinău, 9 octombrie 2013.

 57. HOLBAN, I.; CUCIUREANU, G. Studiile doctorale în Republica Moldova în contextul politicilor europene. 37th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). The University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, June 04-09 2013, Chişinău.
   
 58. MALCOCI, N. Factorul ISI - metodă de evaluare ştiinţifică. Colocviul Naţional de Fizică "Evrika! - Cygnus", Ediţia a XIX, 6-8 septembrie 2013, Ploieşti, România.

 59. RAILEAN, E. De la mecanismele informatice statice de promovare şi popularizare a ştiinţei la mecanismele colaborative: noi oportunităţi. Masă rotundă "Mecanisme de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice", Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării a Universităţii de Stat din Moldova, 17 mai 2013
   
 60. RAILEAN, E. Planetary culture of innovative teacher. International Symposium “Teachers professional culture: current requirements”, 15-16 May 2013, Chişinău.
   
 61. RUSU, A. A new approach in theoretical and applied methods in algebra and analysis. AMAA-2013, Univ. „Ovidius” Constanţa, Univ. Bucureşti, 04-06 aprilie 2013, Constanta, Romania.
   
 62. RUSU, A. Infinitely many precomplete relative to parametric expressibility classes of formulas in a provability logic. International Conference on Intelligent Information Systems, August 20-23, 2013, Chişinău.
   
 63. UNGUREANU, E.; FRIPTULEAC, L. Facebook - tărâm al hypertextului. In: Materialele Conferinței "Problèmes de didactique et de grammaire des langues", 26 aprilie 2013. Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2013. 

 64. UNGUREANU, E.; FRIPTULEAC, L. Hypertextualitatea în spaţiul reţelelor sociale. Conferința internaţional “Probleme de didactică şi gramatică ale limbilor moderne”, 26 aprilie 2013. Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău.
   
 65. КУЖБА, Родика. Развитие науки в Республике Молдова: история и перспективы. Международная Школа молодых ученых, 2-6 октября 2013, Санкт-Петербург.
   

  Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării (emisuni TV/radio, articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc.) - 25 
   
   
 66. CANȚER, V.; CUCIUREANU, G. De ce fel de doctorat are nevoie Republica Moldova? Săptămâna. 2013, nr. 42(1086), 18 octombrie, p. 9. ISSN 1857-2332.

 67. CUCIUREANU, G. A fost publicat Raportul ERAWATCH-2012: Moldova. [online] Blog Gheorghe Cuciureanu, 28 noiembrie 2013. Disponibil: http://cuciureanul.wordpress.com 

 68. CUCIUREANU, G. Care a fost ponderea finanţării ştiinţei şi inovării în anul 2012? [online] Blog Gheorghe Cuciureanu, 15 iunie 2013. Disponibil: http://cuciureanul.wordpress.com 

 69. CUCIUREANU, G. Cât de aproape este Republica Moldova de Spațiul European de Cercetare? [online] Platforma de comentarii, bloguri și opinii a PUBLIKA.MD, 15 noiembrie 2013. Disponibil: http://vox.publika.md

 70. CUCIUREANU, G. Cât se cheltuiește pentru studiile doctorale în Republica Moldova? Făclia. 2013, nr. 41, 9 noiembrie. ISSN 1857/3010

 71. CUCIUREANU, G. Competiţia globală pentru talente şi resurse. Făclia. 2013, 13 aprilie, p. 1. ISSN 1857/3010.

 72. CUCIUREANU, G. Cum evaluăm cercetarea în Republica Moldova? [online] Platforma de comentarii, bloguri și opinii a PUBLIKA.MD, 23 mai 2013. Disponibil: http://vox.publika.md 

 73. CUCIUREANU, G. Descoperire științifică de excepție la Chișinău. [online] Platforma de comentarii, bloguri și opinii a PUBLIKA.MD, 15 august 2013. Disponibil: http://vox.publika.md

 74. CUCIUREANU, G. Europa, încotro? O urmăm şi noi? Moldova Suverană – Serie Nouă. 2013, 3 martie, p. 2. ISSN 1104-7.

 75. CUCIUREANU, G. O provocare pentru cei tineri: Destinaţia Premiului european – doctoranzii. Făclia. 2013, 16 februarie. ISSN 1857/3010

 76. CUCIUREANU, G. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova în clasamentul internaţional al site-urilor web [online] Site-ul Consiliului Național de Acreditare și Atestare, 31 ianuarie 2013. Disponibil: http://www.cnaa.md  

 77. CUCIUREANU, G. Plagiatul sau furtul intelectual. Ştiinţă şi inovare. TV, Moldova 1, 13 aprilie 2013, 10:00. Disponibil: http://trm.md/ro/tiin-a-i-inovare/stiinta-si-inovare-din-13-aprilie-2013/
 78. CUCIUREANU, G. Programele interdisciplinare de doctorat: avantaje şi provocări. Făclia. 2013, nr. 8, 2 martie, p. 10. ISSN 1857/3010.

 79. CUCIUREANU, G. Studiile doctorale în Programul „Orizont 2020”. Făclia. 2013, nr. 23, 15 iunie, p. 2. ISSN 1857/3010.
   
 80. CUCIUREANU, Gheorghe. Studiile doctorale în Programul „Orizont 2020”. Făclia. 2013, nr. 24, 22 iunie, p. 2. ISSN 1857/3010.
   
 81. CUCIUREANU, G. Studiile doctorale în Programul „Orizont 2020”. Făclia. 2013, nr. 25, 29 iunie, p. 2. ISSN 1857/3010.
   
 82. CUCIUREANU, G. Sunt şef, deci public? [online] Blog Gheorghe Cuciureanu, 28 ianuarie 2013. Disponibil: http://cuciureanul.wordpress.com

 83. CUCIUREANU, G. Urmează “masificarea” studiilor doctorale? [online] Platforma de comentarii, bloguri și opinii a PUBLIKA.MD, 7 iulie 2013. Disponibil: http://vox.publika.md

 84. HOLBAN, I. Cosmosul ne cheamă. Ch.: TEHNICA-INFO, 2013. 121 p.
   
 85. HOLBA, I. Doi brazi viguroşi ai fizicii basarabene (schiţă de portret al fizicienilor Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco). Ch.: TEHNICA-INFO, 2013. 79 p.
   
 86. HOLBAN, I. Pe urmele lui Grigore Vieru. Făclia. 30 martie 2013, 12; 6 aprilie 2013, 13; 13 aprilie 2013, 14; 20 aprilie 2013, 15; 27 aprilie 2013, 16; 3 mai 2013, 17.
   
 87. HOLBAN, I. Să venim cu contribuţii şi idei originale. Literatura şi Arta. 13 iunie 2013, 24.
   
 88. HOLBAN, I. Fraţii gemeni fizicieni Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco la 85 ani. Literatura şi Arta. 26 septembrie 2013, 39.
   
 89. HOLBAN, I. Conştientizarea alegerii vectorului european de dezvoltare a Republicii Moldova. Literatura şi Arta. 21 noiembrie 2013, 47.
   
 90. RUSANOVSCHI, V. Что представляет собой услуга онлайн-услуга в области интеллектуальной собственности. Business Class, ноябрь 2013.
   
   

 


Ultima actualizare:  24-02-2017 17:40:07
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova