ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Realizarea proiectelor în cadrul expresiei de interes din „Oferta de soluții privind promovarea conceptului de Știință Deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării” (2021-2022)

2022-02-23   Accesări: 464  Vizitatori unici: 356

21 februarie 2022, la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), a avut loc ședința directorilor de proiecte desfășurate în cadrul expresiei de interes din „Oferta de soluții privind promovarea conceptului de Știință Deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării (2021-2022), anunțată prin intermediul Programului UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/ 386-980 CE) „Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare și inovare ORIZONT 2020)”. La ședință au participat dr. hab., prof. univ. Nelly Țurcan, directorul proiectului Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ (IDSI), dr. hab., conf. cercet. Vitalie Minciună, directorul proiectului Platforma on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice din Republica Moldova (IDSI), dr. hab. prof. univ. Boris Hâncu, directorul proiectului Investigarea și elaborarea infrastructurii integrate a mediului unificat „cloud computing” pentru a sprijini știința deschisă (USM), dr., conf. univ. Florin Damian, directorul proiectului  (IMI), precum și directorul IDSI dr. Igor Cojocaru.

În cadrul ședinței au fost prezentate obiectivele principale ale acestor proiecte, precum și rezultatele obținute în cadrul primei etape. Dl Florin Damian, dr., conf. univ. a menționat că proiectul coordonat de Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” (IMI) își propune ca scop crearea platformei DML-md ca un important pas în integrarea cercetării matematice din Moldova și ca instrument de aderare la platforma pan–europeana Eu-DML (the European Digital Mathematics Library) dezvoltată de Portugalia și susținută de instituții din majoritatea țărilor UE. Pentru realizarea acestui proiect se va conlucra cu Instrumentul Bibliometric National (IBN) IDSI, cu repozitoriile Universităților din Moldova pe filiera matematică și informatică.

Dr. hab., prof. univ. Nelly Țurcan, directorul proiectului Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ, a expus principalele obiective ale proiectului executat de IDSI, orientate către crearea și dezvoltarea unui cadru conceptual pentru promovarea Științei Deschise la nivel național și instituțional și oferirea unui suport științifico-practic autorităților și instituțiilor pentru implementarea conceptului Științei Deschise în Republica Moldova. În același timp, cu privire la proiectul DML-md a fost atenționată necesitatea elaborării unui pachet de documente, printre care acordul cu autorii sau deținătorii drepturilor patrimoniale privind plasarea în acces deschis a publicațiilor, elaborarea regulamentului de funcționare a DML-md, alegerea tipului de licență Creative Commons ș.a.

Dr. hab. prof. univ. Boris Hâncu a remarcat că proiectul coordonat de Universitatea de Stat din Moldova (USM)își propune investigarea și elaborarea unei infrastructuri de calcul cu realizarea a trei modele de servicii (software-ul ca serviciu – SasS, platforma ca serviciu – PasS, infrastructura ca serviciu – IasS) pentru utilizarea sistemelor de calcul de tip cluster a USM, precum și instituțiilor-partenere în acest proiect - IMI și Asociația RENAM, integrate în infrastructura distribuita. Astfel, se v-a crea un serviciu Cloud potrivit pentru multe ‘job’-uri și pentru sprijinul Științei Deschise.

Dr. hab., conf. cercet. Vitalie Minciună, directorul proiectului Platforma on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice din Republica Moldova, realizat în parteneriat de IDSI și Agenția Națională de Asigurare a Calități în Educație și Cercetare (ANACEC), a prezentat versiunea site-ului pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice, accentuând că realizarea obiectivelor proiectului va contribui la creșterea vizibilității și calității evenimentelor științifice organizate în țară prin monitorizarea respectării standardelor normative stabilite, facilitarea procedurilor de evaluare online și clasificarea evenimentelor în scopul cuantificării lor în procesul evaluării organizațiilor și atestării cadrelor științifice și științifico-didactice.

În contextul discuției dr. Igor Cojocaru, directorul IDSI, a atenționat necesitatea interoperabilității datelor, prezentând funcționalitatea și conexiunile dintre diferite platforme elaborarea de IDSI, cum ar fi platforma știu.mdIBNCartografierea Infrastructurii de Cercetare din Republica Moldova, IDSI TV pentru transmisiuni online ale evenimentelor culturale, științifice, educaționale etc.

Participanții la ședință au făcut schimb de opinii cu privire la durabilitatea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor, precum și au discutat cu privire la posibilitățile de colaborare. De asemenea, a fost reiterată propunerea de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul acestor proiecte în cadrul Conferinței științifice națională „Știința Deschisă în Republica Moldova” (26-27 mai 2022), planificată în cadrul proiectului Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Open Science
Ultima actualizare:  29-03-2022 10:41:40
Sursa:    IDSI

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova