ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Proiecte internaţionale

Accesări: 2206  Vizitatori unici: 1440

MODERNight-2020 - Promovarea impactului științei și inovării prin organizarea în Moldova a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni (2020)
Danube Region ACUTE - Pregătirea și pilotarea webinarelor la tema Inteligență artificială și Analiza datelor de mari dimensiuni în cadrul Regiunii Dunărene (2020-2022)
Sprijin pentru realizarea procesului de descoperire antreprenoriala in RM (2019)
RfP16/01395 ”Sprijin pentru dezvoltarea capacității statisticienilor și a utilizatorilor de date de pe ambele maluri ale Nistrului” (22.12.2016 - 31.07.2017)
COST Action CA15137 ”Rețeaua europeană pentru evaluarea cercetării în științele sociale și umaniste” (01.04.2016 - 01.04.2020)
RfP15/01172 - DataRevolutionMD - ”Organizarea procesului de cartografiere a ecosistemului de date din Republica Moldova” (15.02.2016 - 15.06.2016)  
DISCUS - Platformă de discuții privind problemele de dezvoltare a societății informaționale (15.01.2015 - 31.12.2015)
Ideal-ist 2014 - Cooperarea transnaţională în domeniul TIC între Punctele Naționale de Contact (oct 2011 - oct 2014)

EXTEND - Extinderea cooperării de cercetare în domeniul TIC între Uniunea Europeană, Europa de Est şi Caucazul de Sud (ian 2009 - iun 2011)  
SEERA-EI – Spaţiul Europei de Sud Est pentru Cercetarea în eInfrastructură (apr 2009 - apr 2012)
Crearea spaţiului informaţional unic în comunitatea GUAM pentru învăţămînt şi colaborare tehnico - ştiinţifică la distanţă (oct 2009 - oct 2010)
 
 
Science and Technology
Center in Ukraine

Riscuri ce intervin în procesul de trecere de la societatea informaţională către societatea cunoaşterii. Cercetare prospectivă pe exemplul României şi Republicii Moldova (iun 2010 - dec 2012 )     

 Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România
Academia de Ştiinţe a Moldovei

PICTURE - Dialog politic în domeniul TIC la un nivel superior pentru o cooperare consolidată dintre UE şi EECA (dec 2011 - mai 2014)

 


Ultima actualizare:  01-10-2020 13:51:09
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova