ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Publicaţii 2017

Accesări: 4687  Vizitatori unici: 2563

PUPLICAȚII ȘTIINȚIFICE - 32

CĂRȚI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI DE SPECIALITATE - 1
Cărți publicate în Republica Moldova - 1

 1. UNGUREANU, Elena. Cuvinte și linkuri. Chişinău: Editura Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic), 184 p. ISBN 978-9975-0-0029-1.
   

ARTICOLE ÎN REVISTE ȘTIINȚIFICE - 12

Articole în reviste științifice de peste hotare - 3

 1. HOLBAN, I. Conștiința Științei. In: Revista de Fizică, Astronomie, Chimie, Biologie ”Evrika!”. 2017, nr. 10 (326), pp. 25-27. ISSN - 1220-4935
 2.  

 3. HOLBAN, I. Conștiința Științei. In: Revista de Fizică, Astronomie, Chimie, Biologie ”Evrika!”. 2017, nr. 11 (327), pp. 14-18. ISSN - 1220-4935
 4.  

 5. HOLBAN, I. Conștiința Științei. In: Revista de Fizică, Astronomie, Chimie, Biologie ”Evrika!”. 2017, nr. 12 (328), pp. 10-15. ISSN - 1220-4935


Articole din reviste științifice din Republica Moldova - 9

- Articole în reviste științifice de categoria B - 6

 1. COJOCARU, Igor, ROȘCA, Alfreda, GUZUN, Mihail, RUSU, Andrei. Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare şi inovare. In: Akademos. 2017, nr.4(47), pp. 20-26. ISSN 1857-0461.
 2.  

 3. CUCIUREANU, G. Internaţionalizarea doctoratului în Republica Moldova: aspecte conceptuale şi „de străinătate”. In: Intellectus. 2017, nr.1, pp.45-54. ISSN 1810-7079.
 4.  

 5. CUCIUREANU, G., HOLBAN, I.  Internaţionalizarea acasă a studiilor doctorale din Republica Moldova. In: Intellectus. 2017, nr.2, pp.62-71. ISSN 1810-7079.
 6.  

 7. CUCIUREANU, G., HOLBAN, I., MINCIUNĂ, V. Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita? In: Akademos. 2017, nr.3, pp. 31-37.  ISSN 1857-0461.
 8.  

 9. ȚURCAN, Nelly. De ce articolele ştiinţifice au nevoie de CZU? In: Studia Universitas (Seria Ştiinţe Sociale). 2017, nr.3(103), pp. 21-29. ISSN 1814-3199.
 10.  

 11. UNGUR, C., CUCIUREANU, G. Sectorul de asigurări din Republica Moldova: consolidarea pieţei şi tendinţe de digitalizare. In: Intellectus. 2017, nr.2, pp.72-80. ISSN 1810-7079.

 

- Articole în reviste științifice de categoria C - 3

 1. GUZUN, Mihail, FRIPTULEAC, Lilian. Metode tehnice și manageriale ale securităţii informaţiei. In: Fizica și tehnologiile moderne. 2017, nr. 1-2, pp.77-84. ISSN 1810-6498.
 2.  

 3. HOLBAN, Ion. In memoriam. Academicianul Valeriu Canţer - în fizică a gândit ca un zeu şi a muncit ca un rob. In: Fizica şi tehnologiile moderne. 2017, nr. 1-2, pp.5-17. ISSN 1810-6498.
 4.  

 5. HOLBAN, Ion. Vizionarul de la Universitatea Tehnică a Moldovei (în memoria Prof. univ. Valerian Dorogan). In: Fizica şi tehnologiile moderne. 2017, nr. 3-4(59-60), pp.5-17. ISSN 1810-6498.

 

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE - 18

Articole în volumele manifestărilor științifice de peste hotare - 9

 1. COJOCARU, Igor, COȘULEANU, Ion, ȘTEFANIȚA, Anastasia, COJOCARU, Irina, TODOR, Costel. A New Revolution: Data Revolution (the first steps of Moldova). In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2017”, 4-5 mai 2017. Budapesta, 2017, pp.43-54. ISBN 978-3-903035-14-0.
   
 2. COȘULEANU, Ion, ȘTEFANIȚA, Anastasia. Discussion on information society building issues platform – study case “DISCUS” project, Moldova. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2017”, 4-5 mai 2017. Budapesta, 2017, pp.167-177. ISBN 978-3-903035-14-0.
 3.  

 4. DIKUSAR, Аlexsandr, MELNICHENKO Alexandr, CUJBA Rodica. Динамика взаимосвязи процессов социально-экономического и научного (информационного) развития общества. In: Материалы международного симпозиума "Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества", 15-17 мая 2017. Киев, 2017, сс. 116-122. ISBN 978-966-651-611-7.
   
 5. GRECU, Mihai, COSTAȘ, Ilie, REABOI, Artur. E-Government services in Moldova: Value and opportunities. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2017”, 4-5 mai 2017. Budapesta, 2017, pp.347-357. ISBN 978-3-903035-14-0.
 6.  

 7. HOLBAN, Ion, CUCIUREANU, Gheorghe, MINCIUNĂ, Vitalie. The role of information instruments in ensuring transaprency in scientific research (the case of the Rep. of Moldova). In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2017”, 4-5 mai 2017. Budapesta, 2017, pp.237-247. ISBN 978-3-903035-14-0.
 8.  

 9. ȘTEFANIȚA, Anastasia, EMELYANENKO, Larysa, SHKODA, Tetiana. ICT impact on development of knowledge economy in Ukraine and Republic of Moldova. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2017”, 4-5 mai 2017. Budapesta, 2017, pp.189-200. ISBN 978-3-903035-14-0.
 10.  

 11. ȘTEFANIȚA, Anastasia. Social responsibility practices. In: Lucrările Conferinței internationale "Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідої праці в умовах становлення нової економіки", 25-26 aprilie 2017. Kiev, 2017, pp.333-336 
 12.  

 13. ȚURCAN, Nelly, CUJBA, Rodica. Open Access Policy to research outputs in the Republic of Moldova. State of the art and perspectives. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2017”, 4-5 mai 2017. Budapesta, 2017, pp.283-293. ISBN 978-3-903035-14-0.
 14.  

 15. УНГУРЯНУ, Елена. Сравнительный анализ статьи «гипертекст» (hypertext) энциклопедии «Википедия», in: Гипертекст как объект лингвистического исследовани. Материалы V международной научно-практической конференции. Самара, 2017, стр. 105-118. ISBN 978-5-8428-1115-1

 

Articole în volumele manifestărilor științifice internaționale din Republica Moldova - 7

 1. COJOCARU, Irina, BOTNARU Viorica, HOLBAN, Ion. În căutarea unui "brici Ockham" care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice. In: Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice "Creşterea economică în condiţiile globalizării", ediţia a 12-a. Instititul Naţional de Cercetări Economice, 12-13 octombrie 2017. Chişinău, 2017, vol.II, pp. 222-228. ISBN 978-9975-3171-2-2.
 2.    

 3. CUCIUREANU, G., CERNĂUŢEANU, V. Cine este doctorandul din Republica Moldova. In: Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice "Creşterea economică în condiţiile globalizării", ediţia a 12-a. Instititul Naţional de Cercetări Economice, 12-13 octombrie 2017. Chişinău, 2017, vol.II, pp. 229-233. ISBN 978-9975-3171-2-2.
   
 4. CUJBA, Rodica., DICUSAR, Alexandr. Cu privire la verigile slabe sau lipsă din sfera cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova pentru impactul pozitiv asupra nivelului de dezvoltare socio-economică din ţară. In: Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice "Creşterea economică în condiţiile globalizării", ediţia a 12-a. Instititul Naţional de Cercetări Economice, 12-13 octombrie 2017. Chişinău, 2017, vol.I, pp. 85-91. ISBN 978-9975-3171-1-5.
 5.  

 6. HOLBAN Ion. Calităţile de savant şi metodele ştiinţifice de investigare utilizate de Eminescu. In: Proceeding of the The 9th International Conference “Microelectronics and Computer Science” & The 6th Conference of Physicists of Moldova Chişinău, Republic of  Moldova, 19-21 octombrie, 2017, p. 466-471. ISBN 978-9975-4264-8-0.
 7.      

 8. PETROV, Cristina, PETROV, Alexandru. Necesitatea sistemelor informaționale în activitatea de succes a organizației. In: Lucrările Conferinței internaționale științifico-practice ”Teoria și practica administrării publice (TPAP - 2017)”, 19 mai 2017. Chișinău, 2017, pp. 504-512. ISBN 978-9975-3019-6-1.
 9.  

 10. RUSU, Andrei, RUSU, Elena. On existential expressibility of formulas in the simplest non-trivial super-intuitionistic propositional logic. In: The 4th Conference of Mathematical Society of Moldova CMSM4’2017, June 28-July 2017. Chisinau, 2017, pp. 153-156. ISBN 978-9975-71-915-5
 11.  

 12. ŢURCAN, Nelly. Inegalităţi sociale în Republica Moldova: analiză bibliometrică. In: Inegalități sociale în Republica Moldova: constituirea clasei de mijloc. Materialele conferinței științifice internaționale, 23-24 februarie 2017, Chișinău / coord. Victor Mocanu. Chișinău: Tipografia Centrală. 2017, pp. 285-291. ISBN 978-9975-9761-9-0.
   
 13.  

Articole în volumele manifestărilor științifice naționale - 1

 1. HOLBAN, Ion, CUCIUREANU, Gheorghe, MINCIUNĂ, Vitalie, COJOCARU, Igor. Aspecte ale  asigurării  transparenței și  excluderii  corupției în sfera științei  și  inovării și cea  a  pregătirii cadrelor  științifice  în Republica Moldova. In: Lucrările Simpozionului ştiinţifico-practic anual „LECTURI AGEPI”, ediția a XIX-a, 19-20 aprilie 2017. Chișinău, 2017, pp.280-294. ISBN 978-9975-911-96-2.347.77(082)=135.1=161.1; L 37.
   

Teze în volumele manifestărilor științifice internaționale din Republica Moldova - 1

 1. HOLBAN, Ion. Revista „Fizica şi tehnologiile moderne”, 15 ani de activitate, mic bilanţ, probleme. In: Proceeding of the The 9th International Conference “Microelectronics and Computer Science” & The 6th Conference of Physicists of Moldova Chişinău, Republic of  Moldova, 19-21 octombrie, Chișinău, 2017, ISBN 978-9975-4264-8-0, p. 487.

 

Alte publicații științifice (studii, rapoarte ale proiectelor, lucrări științifico-didactice etc.) - 1

 1. Short Term High Quality Studies to Support Activities under the Eastern Partnership HiQSTEP PROJECT: HARMONISATION OF THE DIGITAL MARKETS IN THE EASTERN PARTNERSHIP. “eHealth Study Report”  [online] / Ion Cosuleanu (National Expert, Moldova) et al. Prepared by the KANTOR Management Consultants - led Consortium December 2017. Disponibil.

 

COMUNICĂRI - 28

COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE -24

- Comunicări la manifestări științifice de peste hotare - 7

 1. COJOCARU, Irina. A New Revolution: Data Revolution (the first steps of Moldova): Conferința ”CEE eDem and eGov Days 2017”, Budapesta, 4 mai 2017.
 2.  

 3. COȘULEANU, Ion, ȘTEFANIȚA, Anastasia. Discussion on information society building issues platform – study case “DISCUS” project, Moldova: Conferinț ”CEE eDem and eGov Days 2017”, Budapesta, 4 mai 2017.
 4.    

 5. CUJBA, Rodica. Open Access Policy to research outputs in the Republic of Moldova. State of the art and perspectives: Conferința ”CEE eDem and eGov Days 2017”, Budapesta, 4 mai 2017.
 6.    

 7. GRECU, Mihai. E-Government services in Moldova: Value and opportunities: Conferința ”CEE eDem and eGov Days 2017”, Budapesta, 5 mai 2017.
 8.      

 9. HOLBAN, Ion. The role of information instruments in ensuring transaprency in scientific research (the case of the Rep. of Moldova): Conferința ”CEE eDem and eGov Days 2017”, Budapesta, 4 mai 2017.
 10.    

 11. ȘTEFANIȚA, Anastasia. ICT impact on development of knowledge economy in Ukraine and Republic of Moldova: Conferința ”CEE eDem and eGov Days 2017”, Budapesta, 4 mai 2017.
 12.  

 13. ŢURCAN, Nelly. Evaluarea vizibilității cercetării în Republica Moldova prin Instrumentul Bibliometric Național. In: Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)  ediția a XXVIII, cu genericul: „Biblioteci. Societate. Multiculturalitate”, 6-8 septembrie 2018, Brașov, România.

 

- Rapoarte în plen la manifestări științifice de peste hotare - 1

 1. HOLBAN, Ion. Conștiința Științei. In: Materialele Colocviului Internațional de Fizică ”Evrika Cygnus”, Comarnic, jud. Prahova, 1-3 septembrie 2017.

 

- Comunicări la manifestări științifice în Republica Moldova - 16

 1. COJOCARU, Igor. Instrumentul Bibliometric Național – promovarea Științei Deschise în Republica Moldova: Masă rotundă ”Armonizarea practicilor de lucru ale creatorilor și furnizorilor de conținuturi științifice digitale”. Chișinău, 22 februarie 2017.
 2.  

 3. COJOCARU, Igor. Siguranța pe internet: Masă rotundă ”Tinerii în siguranță pe Internet”, Biblioteca municipală B.P.Hașdeu, filiala Botanica, Chișinău, 08 februarie 2017. Disponibil
 4.  

 5. COJOCARU, Igor. Resurse Educaţionale Deschise - pilon de baza al Ştiinţei Deschise: Masă rotundă ”Resurse Educaţionale Deschise în Moldova: Aici şi Acum”, faza a II-a. Centrului educațional Pro Didactica, Chișinău, 09 februarie 2017.
 6.  

 7. COȘULEANU, Ion. ICT RDI funding in Moldova - challenges and opportunities. ITU Regional Forum for CIS and Europe “Strengthening Innovation Capabilities in the ICT-centric Ecosystem and Fostering the Growth of ICT Startups”. Chișinău,  29 martie 2017
 8.  

 9. CUCIUREANU, Gheorghe. Who is PhD student in the Republic of Moldova? The International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices, 12th edition „Economic Growth in Conditions of Globalization”, INCE, Chisinău, October 12-13, 2017
 10.  

 11. CUJBA, Rodica. Cu privire la verigile slabe sau lipsă din sfera cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova pentru impactul pozitiv asupra nivelului de dezvoltare socio-economică din ţară: Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării", INCE, Chişinău, 12-13 Octombrie 2017.
 12.    

 13. GRECU, Mihai. Towards interoperable data infrastructure in the public sector: 2-nd International Conference on Information Technologies, Systems and Networks ITSN-2017, Chișinău, 17 octombrie 2017.
 14.  

 15. GUZUN, Mihail. Practici de implementare a cerințelor standardului internațional ISO/IEC 27001:2013 ”Sisteme de management al securității informației. Cerințe”: Conferința internațională ”Mediul strategic de securitate: provocări și tendinte”, Chișinău, Academia Militară ”Alexandru cel Bun”, 18 mai 2017.
 16.    

 17. HOLBAN, Ion. În căutarea unui "brici Ockham" care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice: Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării", INCE, Chişinău, 12-13 Octombrie 2017.
 18.  

 19. PETROV, Cristina, PETROV, Alexandru. Necesitatea sistemelor informaționale în activitatea de succes a organizației: Conferința internațională științifico-practică ”Teoria și practica administrării publice (TPAP - 2017)”. Chișinău, AAP,  19 mai 2017.
 20.  

 21. RUSU, Andrei. Despre completitudinea relativ la expresibilitate în logica demonstrațională". In: Seminarului științific "Algebră și Topologie", dedicata memoriei lui Alexansdru Kuznetov. Chișinău, IMI, 31 octombrie 2017.
 22.  

 23. RUSU, Andrei. Identitatea digitală a autorilor conținutului științific digital: Masa rotundă ”Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital”, Chișinău, 26 octombrie 2017.
 24.  

 25. ȚURCAN, Nelly, CUJBA, Rodica. Publicațiile din Republica Moldova în web of science şi scopus vs accesul deschis: Masa rotundă ”Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital”, Chișinău, 26 octombrie 2017.
 26.  

 27. ȚURCAN, Nelly. Atribuirea CZU pentru revistele științifice din Republica Moldova: Masă rotundă ”Armonizarea practicilor de lucru ale creatorilor și furnizorilor de conținuturi științifice digitale”, Chișinău, 22 februarie 2017.
 28.  

 29. ŢURCAN, Nelly. Inegalităţi sociale în Republica Moldova: analiză bibliometrică. In: Conferința științifică internațională „Inegalități sociale în Republica Moldova: constituirea clasei de mijloc”, Chişinău, 23-24 februarie, 2017.
 30.  

 31. ŢURCAN, Nelly. Instrumente modern de comunicare științifică. In: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”Atelierul Comunicare și Teoria Informării, Chișinău, USM, 10 noiembrie 2017.
   
 32.  

ALTE COMUNICĂRI - 4

- Comunicări în Republica Moldova - 4

   
 1. COJOCARU, Igor. Căi de stimulare și asistare a utilizatorilor pentru valorificarea conținutului științific digital și de creștere a vizibilității internaționale. Întâlnire cu studenții Universității din Ostrava, Republica Cehă, 03 octombrie 2017.
 2.  

 3. COJOCARU, Igor. Open Science in Moldova. NCP Academy training for NCPs in H2020 ”How to write, implement and report
  a good proposal in H2020”. Chișinău, 9 octombrie 2017
 4.  

 5. COJOCARU, Igor. POARTĂ de ACCES către Resurse informaționale pentru doctoranzi. Întâlnire cu doctoranzii Universității Academiei de Științe a Moldovei. Chișinău, 16 martie 2017.
 6.  

 7. ŢURCAN, Nelly. Directoriul Revistelor cu Acces Deschis. In: Seminar în Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis. Chișinău, Academia de Administrare Publică,  25 octombrie 2017.

   

POPULARIZAREA ȘTIINȚEI - 31

EMISIUNI TV/ RADIO - 21

 - Emisuni TV - 1 

 1. CUCIUREANU, Gheorghe. Susținerea tezelor de doctorat în Republica Moldova. In: Telejurnal Moldova, TVR News, 27 ianuarie 2017, 18:00. Disponibil
 2.    

- Emisuni Radio - 20

 1. COJOCARU, Igor, GRECU, Mihai, COȘULEANU, Ion. Cercetări pe domeniul societăţii informaţionale, studii şi impact. In: Rubrica „Spatiul Public”, Radio Moldova, 6 noiembrie 2017.
 2.  

 3. COJOCARU, Igor. Siguranţă (i)reală în lumea virtuală. In: Radio Moldova Tineret, 14 aprilie 2017, 18:00.
 4.  

 5. UNGUREANU, Elena. Bestseller. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 11 februarie 2017.
 6.  

 7. UNGUREANU, Elena. Blog și blogging. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 20 mai 2017.
 8.  

 9. UNGUREANU, Elena, COJOCARU, Igor, GHEȚU, Emilia. Despre cartea ”Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii ”Viața Cărților”, Radio Vocea Basarabiei, 13 iulie 2017.
 10.  

 11. UNGUREANU, Elena. Fairplay. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 27 mai 2017.
 12.  

 13. UNGUREANU, Elena. Feedback. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 25 februarie 2017.
 14.  

 15. UNGUREANU, Elena. Flashmob. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 22 aprilie 2017.
 16.  

 17. UNGUREANU, Elena. Forum și portal. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 13 mai 2017.
 18.  

 19. UNGUREANU, Elena. Market și mall. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 10 iunie 2017.
 20.  

 21. UNGUREANU, Elena. Masterclass. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 6 mai 2017.
 22.  

 23. UNGUREANU, Elena. Motor de căutare. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 24 iunie 2017.
 24.  

 25. UNGUREANU, Elena. Nutrient și supliment. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 3 iunie 2017.
 26.  

 27. UNGUREANU, Elena. Prezentarea cărții ”Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Bună dimineața”, TVM, 31 august 2017.
 28.  

 29. UNGUREANU, Elena. Prezentarea cărții ”Cuvinte şi linkuri” cadrul emisiunii „Matinal de weekend” , Radio Moldova, 31 august 2017.
 30.  

 31. UNGUREANU, Elena. Prima si premiu . In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 18 februarie 2017.
 32.  

 33. UNGUREANU, Elena. Search sau căutare. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 17 iunie 2017.
 34.  

 35. UNGUREANU, Elena. Selfie. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 14 ianuarie 2017.
 36.  

 37. UNGUREANU, Elena. Training. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 21 ianuarie 2017.
 38.  

 39. UNGUREANU, Elena. Virtual și virtualitate. In: Rubrica de autor „Cuvinte şi linkuri” în cadrul emisiunii „Matinal de weekend”, Radio Moldova, 4 februarie 2017.
 40.  

 PUBLICAȚII DE POPULARIZARE A ȘTIINȚEI - 10
- Articole de popularizare a ştiinţei - 10

 1. CUCIUREANU, G. Trecerea institutelor Academiei în subordinea universităților: o garanție a creșterii performanțelor științifice? Pagina web oficială a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare [online]. 11 iulie 2017.
 2.  

 3. CUCIUREANU, Gheorghe. Ce a făcut ştiinţa din Republica Moldova în 2016?. Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 30 ianuarie 2017. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 4.  

 5. CUCIUREANU, Gheorghe. Cum se internaționalizează în străinătate doctoratul din Republica Moldova? Pagina web oficială a Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale [online]. 13 iunie 2017.
 6.  

 7. CUCIUREANU, Gheorghe. Formarea consiliilor de susţinere a tezelor de doctorat – reflectare a problemelor din societate. Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 10 aprilie 2017. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com
 8.  

 9. CUCIUREANU, Gheorghe. O strategie națională de specializare inteligentă ar putea orienta cercetarea spre necesitățile economice și sociale. Pagina web oficială a Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale [online]. 17 ianuarie 2017.
 10.  

 11. CUCIUREANU, Gheorghe. Standardul CERIF va îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor informatice de cercetare din Moldova? Pagina web oficială a Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale [online]. 08 ianuarie 2017.
 12.  

 13. CUCIUREANU, Gheorghe. Structura Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării: unde este cercetarea? Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 06 octombrie 2017. Disponibil.
 14.  

 15. CUCIUREANU, Gheorghe. Unde se susţin cele mai multe teze de doctorat în Republica Moldova? Pagina web oficială a Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale [online]. 19 ianuarie 2017.
 16.  

 17. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan . Astrofizicianul Nicolae Donici ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (I), In: Curtea de la Argeș. 2017,  Anul VIII, Nr. 4(77), pp. 15-16.
 18.  

 19. HOLBAN, Ion, GRIGORIȚĂ, Mugur Ioan . Astrofizicianul Nicolae Donici ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru (II), In: Curtea de la Argeș. 2017,  Anul VIII, Nr. 5(78), pp. 11-12.

 


Ultima actualizare:  16-05-2019 16:25:56
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova