ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Publicații 2019

Accesări: 2961  Vizitatori unici: 1472

PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE 


ARTICOLE ÎN MONOGRAFII ȘI CULEGERI - 2

 1. ŢURCAN, Nelly. Open Access to research outputs in the Republic of Moldova – institutional policies and researchers’ views. In: International Trends in Academic Library Development. Chişinău: Cartdidact, 2019, pp. 48-57. ISBN 978-9975-3354-5-4. DOI: 10.5281/zenodo.3524992.
   
 2. ȚURCAN, Nelly. Lectura în contextul mișcării Știința Deschisă. In: Lectura și scările: Culegere de articole. Chişinău: Prut Internaţional, 2019, pp. 64-85. ISBN 978-9975-54-398-9.  


ARTICOLE ÎN REVISTE ȘTIINȚIFICE - 10

Articole în reviste științifice de peste hotare - 5

 1. HOLBAN, Ion. Frații Moscalenco, academicieni din Basarabia – discipoli ai Colegiului Național „CAROL I” din Craiova. In: Revista de Fizică, Astronomie, Chimie, Biologie ”Evrika!”. 2019, nr. 1-2-3 (341-343), pp. 2-10. ISSN 1220-4935
   
 2. HOLBAN, Ion. Simțul umorului și al autoironiei la Eminescu (relatările unui fizician din grădina gândurilor lui Eminescu) (p.I). Evrika! An XXX, nr. 7-8-9 (347-348-349), iulie-august-septembrie 2019, p.33-39. ISSN - 1220-4935. 
   
 3. HOLBAN, Ion. Simțul umorului și al autoironiei la Eminescu (relatările unui fizician din grădina gândurilor lui Eminescu) (p.II). Evrika! An XXX, nr. 10-11-12 (350-351-352), octombrie-noiembrie-decembrie 2019, p.5-9. ISSN - 1220-4935.
   
 4. ȚURCAN, Nelly, COȘULEANU, Ion, GRECU, Mihai, CUJBA, Rodica. Research in Computer Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis. In: Romanian Journal of Library and Information Science (RRBSI). 2019, vol. 15, nr. 2, pp. 27-50. ISSN: 1841-1940. Disponibil: http://rrbsi.ro/index.php/rrbsi/article/view/79

 5. ȚURCAN, Nelly, RUSU, Andrei, CUJBA, Rodica. Study on the Mapping of Research Data in the Republic of Moldova in the Context of Open Science. In: International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences. 2019, vol. 9, nr. 1, pp. 13-24. eISSN 2067-354X. Disponibil: http://site.magazines.ulbsibiu.ro/ijasitels/index.php/IJASITELS/article/view/29


Articole din reviste științifice din Republica Moldova - 10

categoria A - 1

 1. TURCAN, Nelly; CUJBA, Rodica. Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova. In: Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), pp. 112-127. DOI: 10.5281/zenodo.2650736


categoria B – 3

 1. CUCIUREANU, Gheorghe, MINCIUNĂ, Vitalie. Finanțarea științei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova? In: Akademos. 2019 3(54), pp. 27-32. eISSN 2587-3687. DOI: 10.5281/zenodo.3525075
   
 2. CUJBA, Rodica. Abordarea bibliometrică în analiza dinamicii de dezvoltare a științei și societății. In: Akademos. 2019, nr. 1(52), pp. 24-28. DOI: 10.5281/zenodo.2905426
   
 3. ŢURCAN, Nelly, CUJBA, Rodica. Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova: analiză bibliometrică și altmetrică. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe sociale”. 2019, nr. 3 (123), pp. 3-22. eISSN 2345-1017. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/77860


categoria C - 4

 1. CATAN, Petru, CUJBA, Rodica. e-Știința – premisă pentru eficientizarea colaborării în domeniul cercetării științifice. In: Revista Națională de Drept. 2019, nr. 4-6 (222-224), pp. 55-61. ISSN 1811-0770. DOI: 10.5281/zenodo.3567520

 2. DICUSAR, Ion. Specializare inteligentă? Realități din industria ușoară a Republicii Moldova. In: Intellectus. 2019, nr. 3-4. ISSN 1810-7079 (in press).
   
 3. GRECU, Mihai. Câteva reflecţii asupra infrastructurii de date publice în sistemul de guvernare electronică din Republica Moldova. In: Intellectus. 2019, nr. 1-2, pp. 130-138. eISSN 1857-0496. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/82514

 4. UNGUREANU, Elena; BOTNARU, Viorica. Indicatori ai științei deschise monitorizați de IBN ( publicații în acces deschis, descărcări, accesări). In: Intellectus. 2019, nr. 1-2, pp. 120-129. eISSN 1857-0496. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/82513
   

Articole în alte reviste naționale - 2

 1. CUJBA, Rodica. The Role of Persistent Identifiers in eScience. In: Journal of Social Sciences. 2019, vol. 2, nr. 4, pp. 40-46. ISSN 2587-3490. DOI: 10.5281/zenodo.3550705
   
 2. HOLBAN, Ion. Eminescu – poetul care apelează cel mai frecvent la ştiinţă (relatările unui fizician din grădina înflorită a gândirii eminesciene). In: Fizica şi tehnologiile moderne. 2019, nr. 1-2(65-66), pp. 73-103. ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349 


LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE
 - 9

Articole în volumele manifestărilor științifice de peste hotare - 7

 1. COJOCARU, Irina, COJOCARU, Igor. A bibliometric analysis of cybersecurity research papers in Eastern Europe: Case study from Republic of Moldova. In: NEMESLAKI, András et al. (Eds). Proceedings of the Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest. Vien: Austrian Computer Society, 2019, pp. 151-162. ISBN 978-3-903035-24-9. DOI: 10.24989/ocg.v335.12.
   
 2. COȘULEANU, Ion, GRECU, Mihai, BAHNARU, Roman. Economics of open source tools for open data and open science in the Digital Moldova. In: NEMESLAKI, András et al. (Eds). Proceedings of the Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest. Vien: Austrian Computer Society, 2019, pp. 329-341. ISBN 978-3-903035-24-9. DOI: 10.24989/ocg.v335.27.
   
 3. GRECU, Mihai, DICUSAR, Ion. Influence of the economic gap on the level of e-Government in the developing countries – Republic of Moldova. In: NEMESLAKI, András et al. (Eds). Proceedings of the Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest. Vien: Austrian Computer Society, 2019, pp. 261-270. ISBN 978-3-903035-24-9. DOI: 10.24989/ocg.v335.12.
   
 4. HOLBAN, Ion. Edificarea societății bazate pe cunoaștere – o preocupare majoră a lui Eminescu. In: Materialele Conferinței Științifice Internaționale „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere”, ediția a XV-a, Iași 25 octombrie 2019. Iași: Performantica, 2019, pp. 75-92. ISBN 978-606-685-686-7.
   
 5. HOLBAN, Ion. Edificarea societății bazate pe cunoaștere în Republica Moldova: istoric, practici, experiențe. In: Materialele Conferinței Științifice Internaționale „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere”, ediția a XV-a, Iași 25 octombrie 2019. Iași: Performantica, 2019, pp. 234-255. ISBN 978-606-685-687-4.
   
 6. RUSU, Andrei, ȚURCAN, Nelly, CUJBA, Rodica, GRECU, Mihai. Research data in the context of open science: Case of the Republic of Moldova. In: NEMESLAKI, András et al. (Eds). Proceedings of the Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest. Vien: Austrian Computer Society, 2019, pp. 319-328. ISBN 978-3-903035-24-9. DOI: 10.24989/ocg.v335.26.
   
 7. ROȘCA, Alfreda; COJOCARU, Igor; ȚURCANU, Alina. Bibliometric Analysis of the Nanotechnology Research Area in the Republic of Moldova. In: TIGINYANU, I., SONTEA V., RAILEAN S. (eds). 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME 2019. IFMBE Proceedings, Cham: Springer, 2019, vol 77, pp. 691-695. ISBN 978-3-030-31865-9. DOI: 10.1007/978-3-030-31866-6_122.


Articole în volumele manifestărilor științifice internaționale din Republica Moldova - 2

 1. GRECU, Mihai. Aspecte metodologice privind interoperabilitatea soluțiilor de e-Guvernare. In: „Teoria şi practica administrării publice”, conferinţă ştiinţifico-practică: Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 17 mai 2019, Chişinău. Chişinău: AAP, 2019, pp. 532-536. ISBN 978-9975-3240-4-5. Disponibil: http://dspace.aap.gov.md/handle/123456789/1240
   
 2. HOLBAN, Ion. Specializarea intelectuală în domeniul TIC – o sarcină de prim rang pentru Republica Moldova (viziune integratoare, probleme, soluții, sugestii). In: Conferința Internațională Științifico-Practică „Creșterea Economică în Condițiile Globalizării: bunăstare și incluziune socială”, ediția a XIV-a, 10-11 octombrie 2019. Chișinău: INCE, 2019 vol. 2, p. 276-293. ISBN 978-9975-3305-7-2.
   


COMUNICĂRI - 35

COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE - 35

- Comunicări la manifestări științifice de peste hotare - 9

 1. COJOCARU, Igor. Cu privire la accesul deschis la publicaţii în calitate de e-infrastructură și lecțiile învățate din perspectiva infrastructurilor. In: Evenimentul final al proiectului ResInfra@DR, Viena, 12-13 iunie 2019.
   
 2. COJOCARU, Igor. Situația curentă a eGuvernării în Republica Moldova, provocări și oportunități, lecții învățate. In: Workshop „E-Governance as a tool in regional and local governance - trends, advantages/drawbacks, cost/benefit” - lucru în echipă de țară, Cehia, Praga, 15 noiembrie 2019.
   
 3. COJOCARU, Irina, COJOCARU, Igor. A bibliometric analysis of cybersecurity research papers in Eastern Europe: Case study from Republic of Moldova. In: Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest.
   
 4. COȘULEANU, Ion, GRECU, Mihai, BAHNARU, Roman. Economics of open source tools for open data and open science in the Digital Moldova. In: Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest.
   
 5. GRECU, Mihai, DICUSAR, Ion. Influence of the economic gap on the level of e-Government in the developing countries – Republic of Moldova. In: Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest.
   
 6. HOLBAN, Ion. Edificarea societății bazate pe cunoaștere – o preocupare majoră a lui Eminescu. In: Conferința Științifică Internațională: „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere”, ediția a XV-a, Iași 25 octombrie 2019.
   
 7. HOLBAN, Ion. Edificarea societății bazate pe cunoaștere în Republica Moldova: istoric, practici, experiențe. In: Conferința Științifică Internațională: „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere”, ediția a XV-a, Iași 25 octombrie 2019.
   
 8. RUSU, Andrei, ȚURCAN, Nelly, CUJBA, Rodica, GRECU, Mihai. Research data in the context of open science: Case of the Republic of Moldova. In: Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest.
   
 9. ȚURCAN, Nelly, RUSU, Andrei; CUJBA, Rodica. Study on the mapping of research data in the Republic of Moldova in the context of Open Science. In: The 10th International Conference on Information Science and Information Literacy, „Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, 10-11 april 2019.        

- Comunicări la manifestări științifice în Republica Moldova - 23

 1. COJOCARU, Igor. Are nevoie Republica Moldova de Știință Deschisă? In: Masa rotundă „Problemele Ştiinţei deschise în Republica Moldova", ASEM, Chișinău, 12 decembrie 2019.
   
 2. COJOCARU, Igor. Finalizarea viziunii comune pe domeniul TIC și convenirea nișelor prioritare. In: Atelier de lucrul privind procesul de Descoperire Antreprenorială în domeniul TIC, Vadul lui Vodă, 20 iunie 2019.
   
 3. COJOCARU, Igor. Rolul accesului deschis, datelor deschise și a surselor deschise pentru cercetare, precum și rolul bibliotecarilor în procesul de management al datelor de cercetare și utilizare a software cu sursă deschisă. In: Conferință - Masă rotundă pe marginea studiului „Știința Deschisă în Republica Moldova”, în cadrul Salonului internațional de carte Bookfest, ediția 2019, BNRM, Chișinău, 30 august 2019.
   
 4. COJOCARU, Igor. Știina deschisă în Republica Moldova. In: Conferința de lansare a proiectului MINERVA - Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia. ASEM, Chișinău, 5-6 martie 2019.
   
 5. COJOCARU, Irina. Modalități de evaluare a activității de cercetare-dezvoltare. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, Chișinău, 8 noiembrie 2019.
   
 6. COJOCARU, Irina. Știința deschisă în Uniunea Europeană. In: Conferința de lansare a proiectului MINERVA - Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia. ASEM, Chișinău, 5-6 martie 2019.
   
 7. GRECU, Mihai, COȘULEANU, Ion. Proiectul Conceției e-Infrastructurii de date de cercetare din RM - e-IDSM. In: Conferință - Masă rotundă pe marginea studiului „Știința Deschisă în Republica Moldova”, în cadrul Salonului internațional de carte Bookfest, ediția 2019, BNRM, Chișinău, 30 august, 2019.
   
 8. GRECU, Mihai, Prezentarea proiectului de concepție privind e-infrastructura de date în sfera CDI din RM. In: Masa rotundă „ Concepția e-infrastructurii de date în sfera CDI din RM”, BNRM, Chișinău, 20 septembrie, 2019.
   
 9. GRECU, Mihai, ȚURCAN, Nelly, COȘULEANU, Ion. E-infrastructura de date în sprijinul cercetărilor în științe umanistice, arte și științe sociale. In: Atelierul de lucrul „ E-infrastructura de date științifice în sprijinul cercetării și creșterii impactului social - economic al științei în RM”, AȘM, Chișinău, 16 decembrie 2019.
   
 10. GRECU, Mihai, ȚURCAN, Nelly, COȘULEANU, Ion. The Concept of the National Research Data e-Infrastructure. In: International Conference „RENAM E-Infrastructure Supporting Excellence in National Research and   Education”. Chișinău, 3 octombrie, 2019.
   
 11. GRECU, Mihai. Aspecte metodologice privind interoperabilitatea soluțiilor de e-Guvernare. In: Conferința științifico-practică cu participare internațională „Teoria și practica administrației publice”. Chișinău, AAP, 17 mai 2019.
   
 12. HOLBAN, Ion. Specializarea intelectuală în domeniul TIC – o sarcină de prim rang pentru Republica Moldova (viziune integratoare, probleme, soluții, sugestii). In: Conferința Internațională Științifico-Practică „Creșterea Economică în Condițiile Globalizării: bunăstare și incluziune socială”, ediția a XIV-a, Chișinău, 10-11 octombrie 2019.
 13. HOLBAN, Ion. Viața – fenomen cosmic (în viziunea lui Eminescu). In: Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția a VIII-a. Chișinău, 1-2 septembrie 2019.
   
 14. MINCIUNĂ, Vitalie. Utilizarea IBN pentru evaluarea, clasificarea și monitorizarea online a revistelor științifice și recunoașterea, clasificarea și evidența online a manifestărilor științifice. In: Masa rotundă „Problemele Ştiinţei deschise în Republica Moldova", ASEM, Chișinău, 12 decembrie 2019.
   
 15. ROȘCA, Alfreda. Bibliometric Analysis of the Nanotechnology Research Area in the Republic of Moldova. In: 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, Chișinău, UTM, 18-21 septembrie 2019.
   
 16. ȚURCAN, Nelly. Accesul Deschis ca bază pentru democratizarea cunoașterii. In: Conferința națională Forumul managerilor din cadrul Sistemul Național de Biblioteci, Ediția a 24-a, BNRM, Chișinău, 30 octombrie 2019.
   
 17. ȚURCAN, Nelly. Accesul Deschis în contextul științei Deschise. In: Masa rotundă „Accesul Deschis – un mediu de cercetare echitabil”, Chișinău, ASEM, 25 octombrie 2019.
   
 18. ȚURCAN, Nelly. Biblioteca publică și știința participativă. In: Conferință științifică „Inspiră. Implică. Împuternicește. Conectează”, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”, Chișinău, 19 octombrie 2019.
   
 19. ȚURCAN, Nelly. Competențele bibliotecarilor din Republica Moldova în contextul tendințelor globale în biblioteconomie și științele informării. In: Simpozion anual Anul Bibliologic 2018, ediţia a 28-a, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Chișinău, 27 martie 2019.
   
 20. ȚURCAN, Nelly. Lectura în contextul mișcării Știința Deschisă. In: Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, BNRM, Chișinău, 25 septembrie 2019.
   
 21. ȚURCAN, Nelly. Studiul „Știința Deschisă în Republica Moldova”. In: Conferință - Masă rotundă pe marginea studiului „Știința Deschisă în Republica Moldova”, în cadrul Salonului internațional de carte Bookfest, ediția 2019, BNRM, Chișinău, 30 august 2019.
   
 22. ȚURCAN, Nelly. Utilizarea indicatorilor bibliometrici și altmetrici pentru analiza impactului cercetării. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, Chișinău, 8 noiembrie 2019.
   
 23. UNGUREANU, Elena. Hypertextul și metricile online-ului: între ciocan și nicovală. In: Conferința științifică internațională dedicată aniversării a 55 de ani de la fondarea Facultății de Limbi și Literaturi Străine „Dincolo de frontiere: Rolul limbilor și al literaturilor în crearea spațiului valoric comun”, Chişinău, USM, 14-15 martie 2019.


Rapoarte (în plen) la evenimente (naționale/ internaționale)
- 0/3 

 1. GRECU, Mihai. Rolul sectorului privat în societatea digitală. [Raport în plen]: Conferința internațională: Open Government versus Personal Data Protection. Chișinău, Star Net, 6 noiembrie 2019.
   
 2. HOLBAN, Ion. Interferența științei cu poezia, artele, cultura, viziune eminesciană. [Raport în plen]: Colocviul Internațional de Fizică „Evrika! – Cygnus”, Vatra Dornei, 30 august – 1 septembrie 2019.
   
 3. HOLBAN, Ion. Metodologia cunoașterii Lumii în profunzime reflectată în opera eminesciană. [Raport în plen]: Colocviul Internațional de Fizică „Evrika! – Cygnus”, Vatra Dornei, 30 august – 1 septembrie 2019.
   

ALTE COMUNICĂRI - 2
- Comunicări în Republica Moldova - 2 

 1. COJOCARU, Igor. Facilitarea accesului la conţinutului ştiinţific digital din RM pentru elevi și profesorii de liceu prin intermediul ibn.idsi.md și STIU.md. Liceul Teoretic „Ion Creangă” din municipiul Chișinău, 3 ianuarie 2019.
   
 2. GRECU, Mihai. Modele și instrumente de interoperabilitate în sistemul de e-Guvernare în cadrul seminarului științific al Departamentului Informatică, Universitatea de Stat din Moldova, 27 februarie, 2019.
   

POPULARIZAREA ȘTIINȚEI - 16

- Articole de popularizare a ştiinţei - 14 

 1. COȘULEANU, Ion. Utilitatea studiilor bibliometrice și scientometrice pentru specializarea inteligentă [online]. Pagina web IDSI, 5 martie 2019. Disponibil: https://idsi.md/utilitatea-studiilor-bibliometrice-scientometrice-pentru-specializarea-inteligenta
   
 2. CUCIUREANU, Gheorghe. Cine dă verdictul în știință: expertul sau judecătorul? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 5 martie 2019. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2019/03/05/cine-da-verdictul-in-stiinta-expertul-sau-judecatorul/

 3. CUCIUREANU, Gheorghe. Scientometria și utilitatea ei [online]. Pagina web IDSI, 29 martie 2019. Disponibil: https://idsi.md/scientometria-si-utilitatea-ei
   
 4. CUCIUREANU, Gheorghe. IDSI susține Inițiativa Helsinki privind multilingvismul în comunicarea științifică. Pagina web IDSI, 19 aprilie 2019. Disponibil.
   
 5. CUCIUREANU, Gheorghe. Ce fel de sistem de cercetare va fi in urmatorii 4 ani? [online]. Pagina web a Asociatiei PRO-TEST, 02 iunie 2019. Disponibil: https://protestmd.wordpress.com/2019/06/02/ce-fel-de-sistem-de-cercetare-va-fi-in-urmatorii-4-ani/

 6. CUCIUREANU, Gheorghe. Finanțarea cercetării: instituțională sau prin proiecte în bază de competiție? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 03 iunie 2019. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2019/06/03/finantarea-cercetarii-institutionala-sau-prin-proiecte-in-baza-de-competitie/
   
 7. CUCIUREANU, Gheorghe. Aprobăm conducătorul de doctorat, dreptul de a fi conducător sau exercitarea acestui drept? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu, 22 iulie 2019. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2019/07/22/aprobam-conducatorul-de-doctorat-dreptul-de-a-fi-conducator-sau-exercitarea-acestui-dreptitati/

 8. CUCIUREANU, Gheorghe. Ce fel de concurs vrea să organizeze Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu 23 septembrie 2019. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2019/09/23/ce-fel-de-concurs-vrea-sa-organizeze-agentia-nationala-pentru-cercetare-si-dezvoltare/

 9. CUCIUREANU, Gheorghe. Nu mai sunt necesare comisiile de experți pentru evaluarea tezelor de doctorat? [online]. Blog Gheorghe Cuciureanu 22 octombrie 2019. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2019/10/22/nu-mai-sunt-necesare-comisii-de-experti-pentru-evaluarea-tezelor-de-doctorat/

 10. GRECU, Mihai. Proiectul „Concepției e-Infrastructurii de date în sfera CDI din Republica Moldova” în atenția comunității de cercetare [online]. Pagina web IDSI, 24 septembrie 2019. Disponibil: https://idsi.md/proiectul-conceptiei-e-infrastructurii-date-sfera-CDI-in-atentia-comunitatii-stiintifice
 11. HOLBAN, Ion. Poetul veșnic actual. Eminescu despre competență. In: Literatura și Arta. 2019, 17 ianuarie, nr. 3 (3828).
   
 12. HOLBAN, Ion. Treci prin viață ca un mire, și viața îți va fi ca o mireasă (80 de ani de la nașterea criticului literar Mihai Dolgan (1939-2019). In: Literatura şi Arta. 2019, 14 februarie, nr. 7 (3832).
   
 13. HOLBAN, Ion. Simțul umorului la oamenii geniali. In: Făclia. 2019, nr. 19 (3559), 17 mai; nr. 20 (3560), 24 mai; nr. 21 (3561), 31 mai; nr. 22 (3562), 7 iunie; nr. 23 (3563), 14; nr. 24 (3564), 21 iunie; nr. 25 (3565), 28 iunie; nr. 26 (3566), 5 iulie; nr. 27 (3567), 12 iulie; nr. 28 (3568), 19 iulie; nr. 29-30 (3569-3570), 23 august; nr. 31 (3571), 30 august; nr. 32 (3572), 6 septembrie.
   
 14. ȚURCAN, Nelly. Fezabilitatea bibliometriei în evaluarea științei [online]. Pagina web IDSI, 18 februarie, 2019. Disponibil: https://idsi.md/fezabilitatea-bibliometriei-in-evaluarea-stiintei


Emisiuni radio/ TV - 2

 1. COJOCARU, Igor. Managementul bibliotecilor, practici eficiente. In: Obiectiv comun, TVR Moldova, 5 noiembrie 2019, 17:00. Disponibil.
   
 2. COJOCARU, Igor. Cercetarea modernă răspunde la provocările timpului. In: Spațiu public, Radio Moldova, 6 noiembrie 2019, 10:15.

 


Ultima actualizare:  11-01-2020 10:01:35
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova