ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

ACȚIUNILE IDSI REFLECTATE ÎN CHESTIONARUL CU ÎNTREBĂRI PENTRU ADERAREA REPUBLICII MOLDOVA LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2022-07-06   Accesări: 196  Vizitatori unici: 132

În cadrul Consiliului European din 23 iunie 2022, liderii Uniunii Europene au acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată la UE. Această decizie este una istorică și care deschide o nouă filă în istoria modernă a țării. Decizia s-a bazat, inclusiv, pe răspunsurile Republicii Moldova la Chestionarul primit din partea Comisiei Europene cu privire la cererea țării noastre de aderare la Uniunea Europeană.

Structura și răspunsurile Guvernului RM din Capitolul 25 „Știință și Cercetare” au fost prezintate în postarea Știința și cercetarea în chestionarul cu întrebări pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (4 iulie 2022).

Capitolul 25 „Știință și Cercetare” a reflectat și contribuția Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) în prezentarea radiografiei situației actuale în sectorul cercetare-dezvoltare-inovare din țara noastră.

  • La întrebarea cu privire la existența Strategiei de Specializare Inteligentă se menționează că a fost elaborat Proiectul Conceptului Strategiei de Specializare Inteligentă a Republicii Moldova „elaborarea Strategiei de specializare inteligentă a Republicii Moldova a fost precedată de o amplă activitate analitică cu implicarea experților naționali și străini, iar selecția domeniilor prioritare de specializare inteligentă sa bazat pe o analiză cantitativă detaliată a situației economice a Republicii Moldova” (p. 19).

În acest context menționăm că, în perioada 30 mai 2019 - 31 octombrie 2019, IDSI a realizat un proiect Finanțat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) Sprijin pentru realizarea procesului de descoperire antreprenorială în Republica Moldova pentru dezvoltarea cadrului de specializare inteligenta în Republica Moldova. În cadrul acestui proiect cu participarea IDSI au fost organizate la nivel național primele 4 ateliere de descoperire antreprenorială (Energetica, Tehnologia Informației și Comunicațiilor, Agricultura și Procesarea Alimentelor, Biomedicina și Biofarmaceutica) care au avut drept scop identificarea principalelor nişe ale specializării inteligente pentru domeniul dat, ceea va contribui la eficientizarea procesului de cercetare orientat spre necesitățile economiei naționale sau regiunilor în parte. În baza acestor consultări au fost pregătite 4 rapoarte pe domenii ale atelierelor de descoperire antreprenorială.

Cu certitudine, această contribuție a IDSI a permis următoarea constatare în chestionar: „aceste zone au avut o prezență semnificativă în potențialul economic, inovator și științific al Republicii Moldova, identificată prin cartografierea inițială și ulterioară, și au fost confirmate prin cartografierea actualizată în 2021” (p. 21).

  • Chestionarul a inclus mai multe întrebări care s-au referit la colectarea datelor privind activitatea cercetare-dezvoltare.

IDSI a avut aport pe acest segment, care a vizat organizarea procesului de cartografiere a ecosistemului de date din Republica Moldova, în cadrul proiectului DataRevolutionMD realizat în perioada 15 februarie – 15 Iunie 2016. Implicarea IDSI a constat într-o evaluare comprehensivă la nivel național (Moldova fiind una dintre cele 8 țări din lume în care PNUD a lansat inițiativa de cartografiere a „ecosistemului de date” pentru a avansa revoluția de date) utilizată pentru identificarea recomandărilor privind acțiunile-cheie, necesare pentru monitorizarea implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova într-un mod incluziv și participativ.

  • Una din întrebările chestionarului a avut ca scop să scoată în evidență măsurile pentru creșterea calității cercetării publice, fiind menționat că pe acest segment s-au întreprins mai multe acțiuni, inclusiv la care IDSI a adus un aport considerabil.

a. Implementarea principiilor Științei Deschise prin asigurarea Accesului Deschis la publicațiile științifice și introducerea tehnologiilor digitale în toate sferele sistemului de cercetare și inovare;
b. Dezvoltarea Instrumentului Bibliometric Național (IBN), care indexează publicațiile în reviste, materiale ale manifestărilor științifice și publicațiile internaționale ale autorilor din Republica Moldova incluse în baze de date internaționale de prestigiu;
c. Realizarea proiectelor în cadrul apelului „Oferta de soluții privind promovarea conceptului de Știință Deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării;
d. Elaborarea conceptului de document privind Știința Deschisă în Republica Moldova (p. 36).
Realizarea acestor activități a fost posibilă datorită proiectelor câștigate de IDSI, care au permis promovarea și implementarea principiilor Accesului Deschis și ale Științei Deschise în Republica Moldova.

Proiectul pentru tineri cercetători (2010-2011) Elaborarea Instrumentului Bibliometric Național, susținut de jos de angajații IDSI, care a reușit să devină cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole publicate în revistele științifice, în culegerile manifestărilor științifice ale autorilor din RM (la 6.07.2022 oferă acces la 156583 de publicații științifice cu Acces Deschis).

Proiectul instituțional (2015-2019) Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calității și vizualizarea conținutului științific digital din RM care a extins posibilitățile de acces la conținutul științific digital din RM, posibilitățile funcționale ale IBN, precum și crearea Platformei Știu.md care este un ghișeu unic de acces la informațiile din sfera științei și inovării din Republica Moldova. În cadrul acestui proiect a fost organizată prima conferință națională „Știința Deschisă în Republica Moldova” care a servit drept imbold pentru promovarea principiilor și practicilor Științei Deschise în țara noastră, fiind aprobată și Declarația privind Știința Deschisă în Republica Moldova.

În cadrul apelului „Oferta de soluții privind promovarea conceptului de Știință Deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării” (2021-2022) IDSI a câștigat două proiecte orientate pentru elaborarea software-ului deschis și a instrumentelor online pentru diseminarea rezultatelor științifice din prioritățile strategice ale domeniilor cercetării și inovării și consolidarea cadrului de politicii pentru Știința Deschisă în Moldova.

În cadrul Proiectului 21.70105.40ȘD Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ se oferă suport științifico-practic autorităților și instituțiilor pentru implementarea conceptului Științei Deschise, precum și se dezvoltă un cadru conceptual pentru promovarea Științei Deschise la nivel național și instituțional, inclusiv se vor elabora modele de documente naționale și instituționale pentru implementarea prevederilor Științei Deschise și diseminarea experiențelor și bunelor practici internaționale.

În cadrul Proiectului 21.70105.39ȘD Platforma online pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice din Republica Moldova a fost elaborată Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” care este o resursă informațională publică, creată în scopul asigurării accesului la informații veridice și complete privind evenimentele / manifestările științifice desfășurate în țară.

În Planul de activitate al Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2022 este prevăzută elaborarea conceptului documentului strategic cu privire la Știința Deschisă în Republica Moldova, responsabilitatea fiind delegată Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale.

  • În mai multe răspunsuri ale chestionarului se menționează necesitatea accesului la infrastructura de cercetare, precum și faptul că Republica Moldova a inițiat procesul de elaborare a Foii de parcurs naționale pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare ca parte integrantă a Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027.

Este de remarcat că, în anul 2021 IDSI a realizat Cartografierea infrastructurii de cercetare din Republica Moldova care s-a încadrat în acțiunile asumate de Foaia națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare pe anii 2019-2021 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia.

Astfel, proiectele realizate de IDSI, precum și alte acțiuni întreprinse pe parcursul ultimului deceniu au reușit să devină un sprijin pentru integrarea Republicii Moldova în UE, fiind reflectate în Chestionarul transmis Comisiei Europene pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: UE, IDSI
Ultima actualizare:  06-07-2022 13:52:33
Sursa:    IDSI

 
1