ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Noutăţi

07 05/19
Conferința CEEeGov days 2019 - premii pentru publicațiile autorilor din Moldova

Republica Moldova a avut o prezență notabilă, apreciată de organizatorii conferinței, cu 8 lucrări științifice din domenii precum educația în domeniul securității cibernetice, aplicații de inteligență artificială, corelația dintre nivelul de dezvoltare economică și e-Guvernare, instrumente Open Source pentru date deschise etc. 

23 04/19
Utilitatea studiilor bibliometrice și scientometrice pentru specializarea inteligentă

 Specializarea Inteligentă este un concept promovat de Uniunea Europeană pentru a exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de dezvoltare. În exercițiul financiar 2014-2020 acest concept a devenit un instrument important al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește orientarea surselor de finanțare aferente Obiectivului Tematic 1 al Cadrului Strategic Comun “Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării”.

22 04/19
La Chișinău a fost inaugurat Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ,,Clasa Viitorului”

,,Clasa Viitorului” reprezintă un centru de inovații digitale, amplasat în incinta Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă”, dotat cu peste 30 de tipuri de echipamente digitale educaționale, precum: ecrane interactive SMART, seturi de robotică, imprimante 3D, drone, laboratoare digitale, senzori, microcircuite, ochelari VR, camere panoramice, etc.

19 04/19
IDSI susține Inițiativa Helsinki privind multilingvismul în comunicarea științifică

Inițiativa Helsinki este o mișcare de promovare a multilingvismului în comunicarea științifică. IDSI susține această inițiativă la nivel internațional și a semnat-o, ca urmare a deciziei Consiliului științific al instituției din 17 aprilie 2019.

16 04/19
Conferință Internațională privind Știința Informației și Cultura Informației (Sibiu, 10-11 aprilie 2019)

Această conferință reprezintă un eveniment major care oferă specialiștilor în biblioteconomie, informatică, managementul datelor și resurselor digitale o mare oportunitate de a se întâlni într-o atmosferă prietenoasă și competentă.

15 04/19
Discuții privind noii indicatori pentru sprijinirea științei deschise

Directorul IDSI, dr. Igor Cojocaru a participat 12 aprilie 2019 la evenimentul „Noi indicatori pentru sprijinirea științei deschise”, organizat de Direcția Generală Cercetare și Inovare a Comisiei Europene și Platforma Europeană pentru Politici în domeniul Științei Deschise (Open Science Policy Platform - OSPP) în aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București. 

15 04/19
Provocările actuale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării și consolidării infrastructurii de cercetare

La solicitarea consorțiului proiectului [email protected], dl Igor Serotila (Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir), în comun cu dr. Igor Cojocaru (Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale), au realizat un raport privind provocările actuale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării și consolidării infrastructurii.

29 03/19
Scientometria și utilitatea ei

Scientometria reprezintă studierea cantitativă a științei, privită ca un proces informațional. Cercetările scientometrice au drept scop să ofere o imagine obiectivă a dezvoltării ştiinţei, să evalueze actualitatea, posibilităţile, legităţile fluxurilor informaţionale, dar şi căutarea organizării optimale a sistemului şi activităţilor de cercetare, a metodelor cele mai eficiente de management, productivitatea cercetătorilor.

18 02/19
Fezabilitatea bibliometriei în evaluarea științei

Unul din indicatori principali ai progresului științific al unei țări este numărul și calitatea lucrărilor de cercetare publicate în reviste științifice cu impact. Pe baza acestor publicații pot fi calculate diferite caracteristici cantitative privind productivitatea științifică.

15 02/19
Locuri de muncă în viitor - 5 lucruri de știut

Viitorul locurilor de muncă treptat devine realitate pentru milioanele de angajați și companii din întreaga lume. Constatările ultimului Raport privind viitorul locurilor de muncă al Forumului Economic Global analizează tendințele pentru perioada 2018-2022.