ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Noutăţi

15 04/19
Provocările actuale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării și consolidării infrastructurii de cercetare

La solicitarea consorțiului proiectului [email protected], dl Igor Serotila (Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir), în comun cu dr. Igor Cojocaru (Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale), au realizat un raport privind provocările actuale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării și consolidării infrastructurii.

29 03/19
Scientometria și utilitatea ei

Scientometria reprezintă studierea cantitativă a științei, privită ca un proces informațional. Cercetările scientometrice au drept scop să ofere o imagine obiectivă a dezvoltării ştiinţei, să evalueze actualitatea, posibilităţile, legităţile fluxurilor informaţionale, dar şi căutarea organizării optimale a sistemului şi activităţilor de cercetare, a metodelor cele mai eficiente de management, productivitatea cercetătorilor.

18 02/19
Fezabilitatea bibliometriei în evaluarea științei

Unul din indicatori principali ai progresului științific al unei țări este numărul și calitatea lucrărilor de cercetare publicate în reviste științifice cu impact. Pe baza acestor publicații pot fi calculate diferite caracteristici cantitative privind productivitatea științifică.

15 02/19
Locuri de muncă în viitor - 5 lucruri de știut

Viitorul locurilor de muncă treptat devine realitate pentru milioanele de angajați și companii din întreaga lume. Constatările ultimului Raport privind viitorul locurilor de muncă al Forumului Economic Global analizează tendințele pentru perioada 2018-2022.

21 01/19
Infrastructurile de cercetare și datele științifice FAIR în atenția Comisiei Europene

La 16 ianuarie 2019 s-a desfășurat a 18-a ședință de lucru a Comitetului de program Orizont 2020 “Infrastructuri de cercetare”. Evenimentul a fost axat pe prezentarea și dezbaterea detaliată a draftului consolidat al Programului de lucru 2018-2020 pentru Infrastructuri de cercetare, în special apelurile și bugetul pentru 2020.

06 12/18
Recomandări privind gestionarea infrastructurilor de cercetare pentru țările din regiunea dunăreană - [email protected]

În perioada 27-29 noiembrie 2018 la Budapesta, directorul IDSI dr. Igor Cojocaru, a participat la ședința consultativă finală din cadrul proiectului [email protected] “Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region”.

26 11/18
Cooperare moldo-cehă în domeniul managementului și interoperabilității datelor publice

Programul Bilateral de Cooperare pentru Dezvoltare al Republicii Cehe cu Republica Moldova pentru anii 2018-2023 are la bază obiective ale Strategiei de Cooperare Externă pentru Dezvoltare a Republici Cehe 2018-2030, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și principiile Parteneriatului Global privind Cooperarea pentru Dezvoltare Eficientă.

26 11/18
Apel la contribuții și participare la conferința CEEE|Gov Days 2019, Budapesta, Ungaria

Conferința e-Democrație și e-Guvernare pentru și de către cercetători, politicieni și practicieni, care se va desfășura la Budapesta pe 2-3 mai 2019, lansează apelul pentru contribuții. Termenul limită pentru prezentarea rezumatelor - 30 noiembrie 2018. 

 

23 11/18
Știința Deschisă ajunsă în vizorul Republicii Moldova

La 22 noiembrie 2018, s-a desfășurat conferința științifică națională cu genericul „Știința Deschisă”, ediția I. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), în parteneriat cu Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova).

14 11/18
Lansarea studiului “Știința Deschisă în Republica Moldova” (22 noiembrie 2018)

În cadrul Conferinței științifice naționale „Știința Deschisă”, Ediția 1 din 22 noiembrie 2018, va avea loc lansarea volumului Știința Deschisă în Republica Moldova, studiu realizat de cercetătorii IDSI.