ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Noutăţi

25 06/19
Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul BIOMEDICINĂ& BIOFARMACEUTICĂ - înregistrare

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării invită reprezentanți relevanți ai mediului academic, societății civile, mediului de afaceri și autorităților publice din domeniul biomedical să participe în cadrul atelierului tematic – Biomedicină & biofarmaceutică, cu referire la Procesul de Descoperire Antreprenorială, parte esențială a specializării inteligente. 

25 06/19
Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul AGRICULTURII și PROCESĂRII PRODUSELOR AGRICOLE - înregistrare

 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării invită reprezentanți relevanți ai mediului academic, societății civile, mediului de afaceri și autorităților publice din domeniul agriculturii să participe în cadrul atelierului tematic – Agricultura și procesarea produselor agricole, cu referire la Procesul de Descoperire Antreprenorială, parte esențială a specializării inteligente.

20 06/19
Evenimentul final al proiectului [email protected] din Viena

Evenimentul de 2 zile a avut drept scop facilitarea dialogului dintre actorii relevanți în domeniul infrastructurilor de cercetare din macroregiunea Dunării, oferind o privire de ansamblu asupra realizărilor și provocărilor proiectului [email protected] pe durata celor 30 de luni de implementare.

19 06/19
Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul TIC

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării invită reprezentanți relevanți ai mediului academic, societății civile, mediului de afaceri și autorităților publice din domeniul TIC să participe în cadrul atelierului tematic – Tehnologia informației și comunicațiilor, cu referire la Procesul de Descoperire Antreprenorială, parte esențială a specializării inteligente.

18 06/19
Seminarul de instruire privind parcurile științifice și tehnologice organizat la Măgurele Ilfov, România

Evenimentul a fost dedicat aspectelor ce țin de dezvoltarea, finanțarea și funcționarea parcurilor științifico-tehnologice, inclusiv exemple de bune practici privind dezvoltarea clusterelor și antreprenoriat inovațional.

30 05/19
Schimb de know-how în domeniul infrastructurilor de cercetare - eveniment organizat de proiectul [email protected]

Cei peste 25 de experți participanți la eveniment, care reprezintă toate țările din macro-regiunea dunăreană, au fost implicați în mai multe sesiuni de lucru interactive, unde vorbitorii nominalizați au făcut prezentări privind experiența în crearea și operarea eficientă a infrastructurilor de cercetare. 

17 05/19
A 50-a aniversare a Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale

Azi, 17 mai 2019 se celebrează cea de-a 50-a aniversare a Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale.  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale aduce sincere felicitări angajaților săi, precum și tuturor persoanelor angajate în instituțiile și întreprinderile din domeniul TIC, inclusiv TIC în cercetare și inovare, le dorește succese și noi realizări în dezvoltarea și promovorea Societății Informaționale.

16 05/19
Festivalul retro "Înapoi în viitor"

"Institutul de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" în cooperare cu Centrul de Știință și Cultură Rusă din Moldova (Chișinau, str. Mihai Eminescu, 2) organizează pe 17-18 mai festivalul retro "Înapoi în viitor". 

07 05/19
Conferința CEEeGov days 2019 - premii pentru publicațiile autorilor din Moldova

Republica Moldova a avut o prezență notabilă, apreciată de organizatorii conferinței, cu 8 lucrări științifice din domenii precum educația în domeniul securității cibernetice, aplicații de inteligență artificială, corelația dintre nivelul de dezvoltare economică și e-Guvernare, instrumente Open Source pentru date deschise etc. 

23 04/19
Utilitatea studiilor bibliometrice și scientometrice pentru specializarea inteligentă

 Specializarea Inteligentă este un concept promovat de Uniunea Europeană pentru a exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de dezvoltare. În exercițiul financiar 2014-2020 acest concept a devenit un instrument important al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește orientarea surselor de finanțare aferente Obiectivului Tematic 1 al Cadrului Strategic Comun “Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării”.