ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Noutăţi

29 05/18
CoRoLa lansată la Chișinău

La Chișinău, în data de 25 mai a.c., la Academia de Științe a Moldovei, a fost lansat proiectul prin care a fost creat Corpusul computațional de referință pentru limba română contemporană, denumit CoRoLa (COrpus of ROmanian LAnguage – http://corola.racai.ro/), realizat în perioada 2014-2017.

22 05/18
Lansarea proiectului Academiei Române – CoRoLa – la Chișinău (AȘM, 25 mai 2018)

La Chișinău, în data de 25 mai a.c., la Academia de Științe a Moldovei, va avea loc evenimentul de lansare a proiectului prioritar al Academiei Române– CoRoLa (COrpus of ROmanian LAnguage – Corpus computațional de referință pentru limba română contemporană – http://corola.racai.ro/)

17 05/18
Workshop – ”Capacity Building on Priority Mapping and Entrepreneurial Discovery Process for Smart Specialisation”

În perioada 17-18 mai 2018, Technical Assistance and Information Exchange Instrument, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie, organizează un workshop cu genericul ”Capacity Building on Priority Mapping and Entrepreneurial Discovery Process for Smart Specialisation”.

11 05/18
Date deshise în săptămâna pentru o guvernare deschisă

În cadrul Săptămânii pentru o guvernare deschisă din anul current (7-11 mai), Institutul pentru o Guvernare deschisă, cu suportul Cancelariei de stat și a Centrului de e-Guvernare, a organizat un atelier de lucru la care a fost abordată problema datelor guvernamentale și importanța deschiderii acestora pentru societate.

07 05/18
IDSI – co-organizator al forumului internațional CEE e|Dem and e|Gov Days 2018

În premieră, ediția actuală a conferinței a inclus o sesiune dedicată Republicii Moldova – Country of the Year, pentru a prezenta experiența, realizările și lecțiile învățate privind implementarea e-guvernării.

24 04/18
Atelier de lucru - „Instrumentele TIC pentru cercetare şi asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din Republica Moldova"

 Atelier de lucru „Instrumentele TIC pentru cercetare şi asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din Republica Moldova” este organizat de Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI).

24 04/18
Seminarul Ştiinţific - Ştiinţa Deschisă

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), organizează Seminarul Ştiinţific - Ştiinţa Deschisă. Această acţiune ştiinţifică îşi propune să popularizeze, în rândul cercetătorilor şi a persoanelor interesate, conceptul de Ştiinţă Deschisă

20 04/18
Salonul ”Scientia”, ediția a 10-a - inaugurat la ULIM

La data de 19 aprilie, Departamentul Informațional Biblioteconomic al ULIM a organizat cea de-a 10-a ediție aniversară a Salonului ”Scientia”, destinat cadrelor universitare, studenţilor, structurilor din cadrul ULIM.

29 03/18
Lista activităților care pot fi desfășurate în parcurile IT va fi extinsă

Proiectul prevede extinderea listei activităților care vor putea fi desfășurare în cadrul parcurilor IT, inclusiv pentru cele de cercetare și inovare bazate pe tehnologia informației, precum și de instruire în domeniu.

23 03/18
Curs practic: Sisteme de planificare a resurselor întreprinderii în administrația publică

În perioada 19-22 martie 2018, la Academia de Administrare Publică (AAP) din Chișinău s-au desfășurat un curs aplicativ de dezvoltare profesională privind Sisteme de planificare a resurselor în organizațiile publice.